Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 1 - Tiết 24, Bài 13: Ước và bội - Phạm Thị Mai

Cách tìm ước và bội.

Cách tìm bội.

Ví dụ 1: Tìm các bội của 4 nhỏ hơn 21?

Ta lần lượt nhân 4 với 0; 1; 2; 3; 4; 5 ta được các bội của 4 nhỏ hơn 21 là 0; 4; 8; 12; 16; 20 ( Bội tiếp theo của 4 là 24 lớn hơn 21).

Cách tìm ước

Ta có thể tìm các ước của a bằng cách lần lượt chia a cho các số tự nhiên từ 1 đến a để xét xem a chia hết cho những số nào, khi đó các số ấy là ước của a

 

ppt13 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 29/03/2022 | Lượt xem: 141 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 1 - Tiết 24, Bài 13: Ước và bội - Phạm Thị Mai, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY Cễ GIÁO VÀ CÁC EM 
ĐẾN DỰ TIẾT HỌC HễM NAY. 
Năm học : 20010 - 2011 
Giỏo viờn : Phạm Thị Mai 
Trường : THCS Nguyễn Đ ức Cảnh 
Kiểm tra bài cũ 
?18 có chia hết cho 3 không ? 
? 18 có chia hết cho 4 không ?. 
Đáp án: 
 18 có chia hết cho 3 
18 không chia hết cho 4. 
? Nếu có số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b (b kh ỏc 0) th ì ta nói a là gì của b còn b là gì của a? 
ư ớc và bội : 
Tổng quát ( SGK ) 
a 
b 
a là bội của b 
b là ư ớc của a 
< 
?1 
a,Số 4 có là ư ớc của 12 không ? Có là ư ớc của 15 không ? 
ư ớc và bội : 
Tổng quát ( SGK ) 
Û 
a 
b 
a là bội của b 
b là ư ớc của a 
Kí hiệu : Ư(a) , B(a ) 
Số 4 là ư ớc của 12, không là ư ớc của 15. 
b, S ố 18 cú là bội của 3 khụng ? cú là bội của 4 khụng ? 
s ố 18 cú là bội của 3. 
 số 18 khụng là bội của 4. 
?1 
ư ớc và bội : 
Tổng quát ( SGK ) 
Û 
a 
b 
a là bội của b 
b là ư ớc của a 
Kí hiệu : Ư(a) , B(a ) 
2.Cách tìm ư ớc và bội . 
Cách tìm bội . 
Ví dụ 1 : Tìm các bội của 4 nhỏ hơn 21? 
Ta lần lượt nhân 4 với 0; 1; 2; 3; 4; 5 ta đư ợc các bội của 4 nhỏ hơn 21 là 0; 4; 8; 12; 16; 20 ( Bội tiếp theo của 4 là 24 lớn hơn 21). 
Vậy để tìm bội của một số ta làm nh ư thế nào ? 
Để tỡm bội của 4 < 21 ta làm như thế nào ? 
ư ớc và bội : 
Tổng quát ( SGK ) 
Û 
a 
b 
a là bội của b 
b là ư ớc của a 
Kí hiệu : Ư(a) , B(a ) 
2. Cách tìm ư ớc và bội . 
Cách tìm bội . 
 Ta có thể tìm các bội của một số bằng cách nhân số đó lần lượt với 0;1;2;3;4 
?2 
Tìm các số tự nhiên x mà x B(8) và x<40 
Ta có : B(8) = 
Vì x <40 nên 
?1 
?1 
ư ớc và bội : 
Tổng quát ( SGK ) 
Û 
a 
b 
a là bội của b 
b là ư ớc của a 
Kí hiệu : Ư(a) , B(a ) 
2.Cách tìm ư ớc và bội . 
Cách tìm bội . 
 Ta có thể tìm các bội của một số bằng cách nhân số đó lần lượt vói 0;1;2;3;4 
?2 
 Ta có thể tìm các ư ớc của a bằng cách lần lượt chia a cho các số tự nhiên từ 1 đ ến a để xét xem a chia hết cho những số nào , khi đó các số ấy là ư ớc của a 
Ví dụ 2: Tìm tập hợp Ư( 4) ? 
Lần lượt chia 4 cho 1;2;3;4 ta thấy 4 chỉ chia hết cho 1;2;4. 
Do đó : 
Ư(4)= 
Muốn tìm các ư ớc của a ta làm nh ư thế nào ? 
b.Cách tìm ư ớc 
?1 
ư ớc và bội : 
Tổng quát ( SGK ) 
Û 
a 
b 
a là bội của b 
b là ư ớc của a 
Kí hiệu : Ư(a) , B(a ) 
2.Cách tìm ư ớc và bội . 
Cách tìm bội . 
 Ta có thể tìm các bội của một số bằng cách nhân số đó lần lượt vói 0;1;2;3;4 
?2 
 Ta có thể tìm các ư ớc của a bằng cách lần lượt chia a cho các số tự nhiên từ 1 đ ến a để xét xem a chia hết cho những số nào , khi đó các số ấy là ư ớc của a 
Viết các phần tử của tập hợp Ư(12) 
b. Cách tìm ư ớc 
?3 
Vậy : Ư(12)= 
Ta lần lượt chia 12 cho 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12 
Ta thấy 12 chia hết cho 1; 2; 3; 4; 6; 12. 
?1 
ư ớc và bội : 
Tổng quát ( SGK ) 
Û 
a 
b 
a là bội của b 
b là ư ớc của a 
Kí hiệu : Ư(a) , B(a ) 
2.Cách tìm ư ớc và bội . 
Cách tìm bội . 
 Ta có thể tìm các bội của một số bằng cách nhân số đó lần lượt vói 0;1;2;3;4 
?2 
 Ta có thể tìm các ư ớc của a bằng cách lần lượt chia a cho các số tự nhiên từ 1 đ ến a để xét xem a chia hết cho những số nào , khi đó các số ấy là ư ớc của a 
? Số 1 có bao nhiêu ư ớc ? 
b.Cách tìm ư ớc 
Số 1 có 1 ư ớc là 1. 
? Số 1 là ư ớc của số tự nhiên nào ?. 
Số 1 là ư ớc của mọi số tự nhiên . 
? Số 0 có là ư ớc của số tự nhiên nào không ?. 
Số 0 không là ư ớc của số tự nhiên nào . 
?4 
? Số 0 là bội của những số tự nhiên nào ?. 
Số 0 là bội của mọi số tự nhiên . 
ư ớc và bội : 
Tổng quát ( SGK ) 
Û 
a 
b 
a là bội của b 
b là ư ớc của a 
Kí hiệu : Ư(a) , B(a ) 
 2.Cách tìm ư ớc và bội . 
Cách tìm bội . 
 Ta có thể tìm các bội của một số bằng cách nhân số đó lần lượt vói 0;1;2;3;4 
?2 
 Ta có thể tìm các ư ớc của a bằng cách lần lượt chia a cho các số tự nhiên từ 1 đ ến a để xét xem a chia hết cho những số nào , khi đó các số ấy là ư ớc của a 
b.Cách tìm ư ớc 
Bài tập1 
Tìm các số tự nhiên x sao cho : 
a. và 20 x 50 
b. và x > 8 
Đáp án 
a. (Vì 20 x 50) 
b. ( Vì x > 8) 
?1 
ư ớc và bội : 
Tổng quát ( SGK ) 
Û 
a 
b 
a là bội của b 
b là ư ớc của a 
Kí hiệu : Ư(a) , B(a ) 
 2.Cách tìm ư ớc và bội . 
Cách tìm bội . 
 Ta có thể tìm các bội của một số bằng cách nhân số đó lần lượt vói 0;1;2;3;4 
?2 
 Ta có thể tìm các ư ớc của a bằng cách lần lượt chia a cho các số tự nhiên từ 1 đ ến a để xét xem a chia hết cho những số nào , khi đó các số ấy là ư ớc của a 
b.Cách tìm ư ớc 
Bài tập2 
a,T ổ 3 cú 8 học sinh chia đều vào cỏc nhúm . Hỏi số nhúm là ước hay là bội ? 
b. Số học sinh của 1 khối xếp hàng 2; hàng 3; hàng 5 đều vừa đủ . Hỏi số học sinh của khối là bội hay là ước ? 
Đáp án 
s ố nhúm là ư(8) 
số học sinh của khối là B(2);B(3);B(5) 
?1 
ư ớc và bội : 
Tổng quát ( SGK ) 
Û 
a 
b 
a là bội của b 
b là ư ớc của a 
Kí hiệu : Ư(a) , B(a ) 
2.Cách tìm ư ớc và bội . 
Cách tìm bội . 
 Ta có thể tìm các bội của một số bằng cách nhân số đó lần lượt vói 0;1;2;3;4 
?2 
 Ta có thể tìm các ư ớc của a bằng cách lần lượt chia a cho các số tự nhiên từ 1 đ ến a để xét xem a chia hết cho những số nào , khi đó các số ấy là ư ớc của a 
b.Cách tìm ư ớc 
Hướng dẫn về nh à 
- Học thuộc khái niệm ư ớc và bội . 
Nắm chắc và vận dụng tốt cách tìm ư ớc và bội . 
- Làm bài tập : 111; 112;113 ( b,d ); 114 – SGK trang 44 - 45 
?1 
Chỳc cỏc em học tốt!!! 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_6_chuong_1_tiet_24_bai_13_uoc_va_boi_ph.ppt
Bài giảng liên quan