Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 2 - Bài 9: Quy tắc chuyển vế

Đẳng thức là gì?

Hai biểu thức bằng nhau gọi là đẳng thức

Ví dụ: 5+ x= 3 là một đẳng thức.

Khi cân thăng bằng, nếu ta cho đồng thời hai vật có khối lượng như nhau vào hai đĩa cân thì cân như thế nào?

Ngược lại khi ta bớt hai bên đĩa cân cùng một khối lượng thì cân sẽ như thế nào?

Tính chất của đẳng thức:

Nếu a= b thì a+ c = . . . . . .

b/ Nếu a+ c = b+ c thì . . . . . . .

c/ Nếu a = b thì b = a

 

ppt7 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 28/03/2022 | Lượt xem: 135 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 2 - Bài 9: Quy tắc chuyển vế, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Kiểm tra bài cũ: 
1./Nêu lại quy tắc bỏ dấu ngoặc 
2./Làm bài tập 92/65 SBT. 
Bỏ dấu ngoặc rồi tính : 
a/ (18+28)+(158-18-29) 
b/ (13-135+49)-(13+49) 
a/ ( 18+29)+(158-18-29) 
 = 18 + 29+ 158 – 18 -29 
 = (18- 18)+ (29-29) + 158 
 = 158 
b/ (13- 135+ 49) 
 = 13- 135 + 49 
 = (13-13)+ (49-49) – 135 = -135 
-(13+49) 
– 13 – 49 
Tiết: 59 
QUY T ẮC CHUYỂN VẾ 
BÀI 9 
I/ Đẳng thức là gì? 
Hai biểu thức bằng nhau gọi là đẳng thức 
Ví dụ: 5+ x= 3 là một đẳng thức. 
Khi cân thăng bằng, nếu ta cho đồng thời hai vật có khối lượng như nhau vào hai đĩa cân thì cân như thế nào? 
Ngược lại khi ta bớt hai bên đĩa cân cùng một khối lượng thì cân sẽ như thế nào? 
II/ Tính chất của đẳng thức: 
a/ Nếu a= b thì a+ c = . . . . . . 
b/ Nếu a+ c = b+ c thì . . . . . . . 
c/ Nếu a = b thì b = a 
b+ c 
a = b 
x = 3 
 x = 3 
 x = 5 
 +2 
-2 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_6_chuong_2_bai_9_quy_tac_chuyen_ve.ppt