Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 2 - Tiết 46, Bài 5: Cộng hai số nguyên khác dấu (Bản đẹp)

Nhiệt độ trong phòng ướp lạnh vào buổi sáng là 3oC.

Buổi chiều nhiệt độ giảm 5oC .

Hỏi nhiệt độ trong phòng ướp lạnh chiều hôm đó là bao nhiêu độ C ?

* Hai số nguyên đối nhau có tổng bằng 0

* Muốn cộng hai số nguyên khác dấu không đối nhau, ta tìm hiệu hai giá trị tuyệt đối của chúng (số lớn trừ số nhỏ) rồi đặt trước kết quả tìm được dấu của số có giá trị tuyệt đối lớn hơn.

 

ppt15 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 30/03/2022 | Lượt xem: 176 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 2 - Tiết 46, Bài 5: Cộng hai số nguyên khác dấu (Bản đẹp), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
-8 
-3 
0 
Kiểm tra bài cũ 
Giải : 
Nhiệt độ trong phòng ư ớp lạnh vào buổi chiều giảm 5 o C, nghĩa là tăng -5 o C. 
Nên nhiệt độ trong phòng ư ớp lạnh chiều hôm đó là: 
(-3) + (-5) = -8 ( o C ) 
Bài toán: 
Nhiệt độ trong phòng ư ớp lạnh vào buổi sáng là -3 o C. 
Buổi chiều nhiệt độ giảm 5 o C . 
Hỏi nhiệt độ trong phòng ư ớp lạnh chiều hôm đó là bao nhiêu độ C ? 
1 
Tiết 46 
Cộng hai số nguyên khác dấu 
2 
Nhiệt độ trong phòng ư ớp lạnh vào buổi sáng là 3 o C. 
Buổi chiều nhiệt độ giảm 5 o C . 
Hỏi nhiệt độ trong phòng ư ớp lạnh chiều hôm đó là bao nhiêu độ C ? 
1. Ví dụ 
0 
3 
-2 
-2 
-2 
3 
4 
Cộng trên trục số 
Tính 
(-3) + (+3) = 
(+3) + (-3) = 
(-3) + (+5) = 
 3 + (-5) = 
|+5| - |-3| = 
-(|-5|-|+3|) = 
Bài tập 1 
Nhận xét : 
0 
-2 
+2 
5-3=+2 
-(5-3)=-2 
0 
3 + (-5) = -(|-5| - |3|) = -2 
(-3) + (+5) = |+5| - |-3| = +2 
5 
Quy tắc cộng hai số nguyên khác dấu 
* Hai số nguyên đ ối nhau có tổng bằng 0 
* Muốn cộng hai số nguyên khác dấu không đ ối nhau , ta tìm hiệu hai gi á trị tuyệt đ ối của chúng ( số lớn trừ số nhỏ ) rồi đ ặt trước kết qu ả tìm đư ợc dấu của số có gi á trị tuyệt đ ối lớn hơn. 
6 
Cộng hai số nguyên khác dấu 
Tìm GTTĐ của hai số . 
Lập hiệu hai GTTĐ ( số lớn trừ số nhỏ ) 
Chọn dấu ( dấu của số có GTTĐ lớn hơn) 
7 
Bài tập 2 
Tính : 
a) 	3 + (-5) = 
	(-2) + (+4) = 
b) 	123 + (-273) = 
	(-10) + 2010 = 
-(5-3) = -2 
4 – 2 = 2 
-(273 -123) = -150 
2010 - 10 = 2000 
8 
Bài tập 3  Đ iền số thích hợp vào ô trống 
a 
- 2 
18 
12 
- 5 
b 
3 
- 20 
6 
a + b 
0 
2 
- 10 
- 4 
- 12 
1 
- 2 
- 5 
9 
Cộng hai số nguyên cùng dấu 
Cộng hai số nguyên khác dấu 
Tìm GTTĐ của hai số . 
Tìm GTTĐ của hai số . 
Lập tổng hai GTTĐ 
Lập hiệu hai GTTĐ 
( số lớn trừ số nhỏ ) 
Dấu là dấu chung 
Chọn dấu ( dấu của số 
 có GTTĐ lớn hơn) 
10 
Bài tập 4 
Bổ sung thêm dấu cộng " + " hoặc dấu trừ " - " vào trước các số trong ô vuông để đư ợc kết qu ả đ úng . 
a) 	 + 	 = 1 	 
 8 
b) 	 + 	 = -1 	 
 8 
 7 
 7 
- 
+ 
- 
+ 
11 
Bài tập 5 
Câu 
Đ úng 
Sai 
Tổng của hai số nguyên dương là một số nguyên dương . 
Tổng của hai số nguyên âm là một số nguyên âm. 
Tổng của một số nguyên âm với một số nguyên dương là một số nguyên âm. 
Tổng của một số nguyên dương với một số nguyên âm là một số nguyên dương nếu GTTĐ của số nguyên dương đó lớn hơn GTTĐ của số nguyên âm. 
Tổng của hai số nguyên đ ối nhau th ì bằng 0 
X 
X 
X 
X 
X 
12 
rơ nê - đê cac 
Re né Descartes: (1596 – 1650) 
13 
 rơn ê đê cac 
Số âm : cuộc hành trình 20 thế kỉ 
Re né Descartes: (1596 – 1650) 
14 
Hết ! Xin cảm Ơn 
15 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_6_chuong_2_tiet_46_bai_5_cong_hai_so_ng.ppt