Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 3 - Bài 10: Phép nhân phân số (Bản hay)

Muốn nhân một số nguyên với một phân số (hoặc một phân số với một số nguyên), ta nhân số nguyên với tử của phân số và giữ nguyên mẫu.

Hướng dẫn về nhà:

1. Về nhà học bài phép nhân phân số, xem lại các bài tập đã giải và đã sửa ở lớp

2. Làm bài tập 70, 72 sgk trang 37

3. Chuẩn bị và đọc trước bài “ Tính chất cơ bản của phép nhân phân số”

 

ppt8 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 28/03/2022 | Lượt xem: 171 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 3 - Bài 10: Phép nhân phân số (Bản hay), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
CHAØO MÖØNG THAÀY COÂ 
ÑEÁN DÖÏ GIÔØ MOÂN TOAÙN SOÁ HOÏC 6 
CHUÙC CAÙC EM HOÏC TOÁT 
Kiểm tra bài cũ 
Thực hiện các phép tính : 
a/ 
b/ 
c/ 
Hình vẽ này thể hiện quy tắc gì ? 
= 
PHÉP NHÂN PHÂN SỐ 
Quy tắc trên vẫn đúng đối với phân số có tử và mẫu là các số nguyên . 
1. Quy tắc : 
Muốn nhân hai phân số , ta nhân các tử 
với nhau và nhân các mẫu với nhau 
?1 
Ví dụ : 
PHÉP NHÂN PHÂN SỐ 
?2 
a/ 
b/ 
?3 
Tính : 
a/ 
b/ 
c/ 
PHÉP NHÂN PHÂN SỐ 
2. Nhận xét : 
Muốn nhân một số nguyên với một phân số ( hoặc một phân số với một số nguyên ), ta nhân số nguyên với tử của phân số và giữ nguyên mẫu . 
Ví dụ : 
a/ 
b/ 
Từ các phép nhân : 
Bài 69/36: Nhân các phân số ( chú ý rút gọn nếu có thể ) 
a/ 
b/ 
c/ 
d/ 
g/ 
e/ 
Bài 71/37: Tìm x, biết 
a/ 
b/ 
Hướng dẫn về nhà : 
1. Về nhà học bài phép nhân phân số , xem lại các bài tập đã giải và đã sửa ở lớp 
2. Làm bài tập 70, 72 sgk trang 37 
3. Chuẩn bị và đọc trước bài “ Tính chất cơ bản của phép nhân phân số ” 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_6_chuong_3_bai_10_phep_nhan_phan_so_ban.ppt
Bài giảng liên quan