Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 3 - Bài 10: Phép nhân phân số - Đặng Văn Quang

I.Mục tiêu:

1.kiến thức:

-Hs hiểu được quy tắc nhân phân số.

2.kỹ năng:

-Hs biết và vận dụng được quy tắc nhân phân số.

-Có kỹ năng nhân phân số và rút gọn phân số khi cần thiết.

3.Thái độ:

-Hăng say,sáng tạo,cận thận.

II.Chuẩn bị của GV và HS:

-GV: bảng phụ giấy trong.

-HS: bảng nhóm, bút viết bảng.

 

ppt16 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 28/03/2022 | Lượt xem: 150 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 3 - Bài 10: Phép nhân phân số - Đặng Văn Quang, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
SỐ HỌC LỚP 6 
CAO ĐẲNG SƯ PHẠM ĐAK LAK 
Thực hiện : Đặng văn quang 
1 
Đặng văn quang: toán - lý k34 
I.Mục tiêu : 
1.kiến thức : 
-Hs hiểu được quy tắc nhân phân số . 
2.kỹ năng : 
-Hs biết và vận dụng được quy tắc nhân phân số . 
- Có kỹ năng nhân phân số và rút gọn phân số khi cần thiết . 
3.Thái độ : 
- Hăng say,sáng tạo,cận thận . 
II.Chuẩn bị của GV và HS: 
- GV: bảng phụ giấy trong . 
-HS: bảng nhóm , bút viết bảng . 
2 
Đặng văn quang: toán - lý k34 
Kiểm tra bài cũ 
* Phát biểu quy tắc trừ phân số ? Nêu dạng tổng quát . 
Muốn trừ một phân số cho một phân số , ta cộng số bị trừ với số đối của số trừ . 
Bài tập : 
1. 
2. 
3 
Đặng văn quang: toán - lý k34 
Đáp án : 
1. 
2. 
4 
Đặng văn quang: toán - lý k34 
Hình vẽ sau thể hiện quy tắc gì ? 
= 
. 
. 
. 
5 
Đặng văn quang: toán - lý k34 
Muốn nhân phân số với phân số ta nhân tử với tử và mẫu với mẫu . 
Ví dụ : 
BÀI 10: PHÉP NHÂN PHÂN SỐ 
1. Quy tắc : 
6 
Đặng văn quang: toán - lý k34 
. ( 49) 
. 54 
10 
= 
. 42 
. 25 
3 
.14 
2 
. 5 
1. Quy tắc : 
?1 
a) 
b) 
 Bài 10:PHÉP NHÂN PHÂN SỐ 
a. Quy tắc : 
 Muốn nhân hai phân số , ta nhân các tử với nhau và nhân các mẫu với nhau . 
b. Ví dụ : 
?2 
1 
= 
= 
= 
( 6) 
35 
= 
. ( 7) 
. 9 
( 1) 
5 
= 
7 
Đặng văn quang: toán - lý k34 
1. Quy tắc : 
Bài10: PHÉP NHÂN PHÂN SỐ 
a. Quy tắc : 
 Muốn nhân hai phân số , ta nhân các tử với nhau và nhân các mẫu với nhau . 
b. Ví dụ : 
Tính : 
?3 
a) 
b) 
c) 
8 
Đặng văn quang: toán - lý k34 
Bài10: PHÉP NHÂN PHÂN SỐ 
a) 
b) 
c) 
9 
Đặng văn quang: toán - lý k34 
1. Quy tắc ; 
b. Ví dụ : 
Bài10: PHÉP NHÂN PHÂN SỐ 
a. Quy tắc : 
 Muốn nhân hai phân số , ta nhân các tử với nhau và nhân các mẫu với nhau . 
Tổng quát : 
2.Nhận xét : 
Muốn nhân một số nguyên với một phân số ( hoặc một phân số với một số nguyên ) ta nhân số nguyên với tử của phân số và giữ nguyên mẫu . 
10 
Đặng văn quang: toán - lý k34 
1. Quy t ắc : 
b. Ví dụ : 
Bài10: PHÉP NHÂN PHÂN SỐ 
a. Quy tắc : 
 Muốn nhân hai phân số , ta nhân các tử với nhau và nhân các mẫu với nhau . 
Tổng quát : 
2.Nhận xét : 
Muốn nhân một số nguyên với một phân số ( hoặc một phân số với một số nguyên ) ta nhân số nguyên với tử của phân số và giữ nguyên mẫu . 
?4 
11 
Đặng văn quang: toán - lý k34 
Bài tập 69(trang 36 sgk):Nhân các phân số ( chú ý rút gọn nếu có thể ). 
Bài10: PHÉP NHÂN PHÂN SỐ 
3. luyện tập - củng cố : 
12 
Đặng văn quang: toán - lý k34 
Bài10: PHÉP NHÂN PHÂN SỐ 
* Bài tập 70 (SGK trang 37) : Phân số có thể viết dưới dạng tích của hai phân số có tử và mẫu là các số nguyên dương có một chữ số . 
Chẳng hạn : 
Hãy tìm các cách viết khác . 
GIẢI 
Các cách viết khác: 
3. luyện tập - củng cố : 
13 
Đặng văn quang: toán - lý k34 
Bài10: PHÉP NHÂN PHÂN SỐ 
* Bài tập 71 (SGK trang 37) : Tìm x, biết : 
2 
8 
+ 
3. luyện tập - củng cố : 
14 
Đặng văn quang: toán - lý k34 
Bài10: PHÉP NHÂN PHÂN SỐ 
Quy tắc nhân hai phân số : 
Muốn nhân hai phân số , ta nhân các tử với nhau và nhân các mẫu với nhau . 
Nhận xét 
Muốn nhân một số nguyên với một phân số ( hoặc một phân số với một số nguyên ) ta nhân số nguyên với tử của phân số và giữ nguyên mẫu . 
15 
Đặng văn quang: toán - lý k34 
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:  
Học thuộc quy tắc và công thức tổng quát của phép nhân phân số .- Làm bài tập 69a,c,e,g; 71b, 72 SGK trang 37 
 và bài tập 83  88 SBT trang 17,18. - Xem trước bài “ Tính chất cơ bản của phép nhân phân số ”. 
16 
Đặng văn quang: toán - lý k34 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_6_chuong_3_bai_10_phep_nhan_phan_so_dan.ppt