Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 3 - Bài 10: Phép nhân phân số - Nguyễn Đỗ Thanh Nguyên

 Muốn nhân hai phân số, ta nhân các tử với nhau và nhân các mẫu với nhau.

 Muốn nhân một số nguyên với một phân số (Hoặc phân số với số nguyên) ta nhân số nguyên với tử của phân số và giữ nguyên mẫu.

Phát biểu qui tắc nhân hai phân số?

Muốn nhân hai phân số, ta nhân các tử với nhau và nhân các mẫu với nhau.

Phát biểu qui tắc nhân số nguyên với phân số hoặc phân số với số nguyên

Ta nhân số nguyên với tử và giữ nguyên mẫu

 

ppt20 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 31/03/2022 | Lượt xem: 139 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 3 - Bài 10: Phép nhân phân số - Nguyễn Đỗ Thanh Nguyên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Chào mừng quý thầy cơ 
cùng các em học sinh 
1 
SLIDE 
PHỊNG GD - ĐT TP BẾN TRE * TRƯỜNG THCS SƠN ĐƠNG * 
* TỔ: TỐN- TIN 
PHỊNG GD & ĐT 
TP BẾNTRE 
GIÁO VIÊN : NGUYỄN ĐỖ THANH NGUYÊN 
CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CƠ 
ĐẾN DỰ GIỜ 
MƠN TỐN LỚP 6 
2 
SLIDE 
* KIỂM TRA BÀI CŨ :  Phát biểu quy tắc trừ phân số ? Viết công thức tổng quát ?   AD: Tính 
GIẢI 
CT : 
AD: 
3 
SLIDE 
Hình vẽ sau thể hiện quy tắc gì ? 
= 
. 
. 
. 
4 
SLIDE 
TUẦN 28 - TIẾT 88  
Bài10: PHÉP NHÂN PHÂN SỐ 
I/ Qui tắc 
?1 
a/ 
b/ 
5 
SLIDE 
TUẦN 28 - TIẾT 88  
Bài : PHÉP NHÂN PHÂN SỐ 
QUI TẮC: 
	 Muốn nhân hai phân số , ta nhân các tử với nhau và nhân các mẫu với nhau . 
Tổng quát : 
Ví dụ : 
I/ Qui tắc 
?1 
Với 
6 
SLIDE 
TUẦN 28 – TIẾT 88 
Bài : PHÉP NHÂN PHÂN SỐ 
I/ Qui tắc 
?1 
1-Qui tắc : 
2-Ví dụ : 
a) 
b) 
7 
SLIDE 
?2 
8 
SLIDE 
Hoạt động nhóm (5 phút ) 
( 04 nhĩm hoạt động theo yêu cầu ) 
?3 
Nhóm 1 : 
Nhóm 2 : 
Nhóm 3: 
Tính : 
Nhĩm 4 
9 
SLIDE 
Nhóm 1 : 
Nhóm 2 : 
Nhóm 3: 
Nhĩm 4 
10 
SLIDE 
TUẦN 28 – TIẾT 88 
Bài : PHÉP NHÂN PHÂN SỐ 
I/ Qui tắc 
II/ Nhận xét 
Ví dụ : Thực hiện phép nhân 
11 
SLIDE 
II/ Nhận xét : 
	 Muốn nhân một số nguyên với một phân số ( Hoặc phân số với số nguyên ) ta nhân số nguyên với tử của phân số và giữ nguyên mẫu . 
Tổng quát : 
Với 
12 
SLIDE 
?4 
Tính : 
13 
SLIDE 
HÌNH THƯ GiẢN 
14 
SLIDE 
 CỦNG CỐ : 
TUẦN 28 – TIẾT 88 
Bài : PHÉP NHÂN PHÂN SỐ 
- Phát biểu qui tắc nhân hai phân số ? 
Muốn nhân hai phân số , ta nhân các tử với nhau và nhân các mẫu với nhau . 
- Phát biểu qui tắc nhân số nguyên với phân số hoặc phân số với số nguyên 
Ta nhân số nguyên với tử và giữ nguyên mẫu 
15 
SLIDE 
* Bài tập 69 (SGK trang 36) : Nhân các phân số ( Chú ý rút gọn nếu có thể ). 
 CỦNG CỐ : 
TUẦN 28 – TIẾT 88 
Bài : PHÉP NHÂN PHÂN SỐ 
16 
SLIDE 
Thực hiện phép tính : 
-20 
- 80 
- 16 
- 4 
. 4 
: 5 
: 5 
. 4 
17 
SLIDE 
Bài tập trắc nghiệm : Hãy điền vào chỗ trống trong các câu sau : 
	 Khi nhân một số nguyên với phân số ta có thể : 
1/Nhân số đó với . . . . . Rồi lấy kết quả chia cho mẫu hoặc 
2/Chia số đó cho . . . . . . . . . Rồi lấy kết quả . . . . . . . . . . . 
tử 
mẫu 
Nhân với tử 
18 
SLIDE 
*HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:  - Học thuộc hai quy tắc và công thức tổng quát của phép nhân phân số .- Giải bài tập 70,71 SGK trang 37 và bài tập 83  88 SBT trang 17,18.  - Chuẩn bị bài mới tính chất cơ bản của phép nhân phân số . 
KÍNH CHÚC SỨC KHỎE QUÍ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH 
19 
SLIDE 
Quý thầy cơ và các em học sinh 
Xin chân thành cảm ơn 
20 
SLIDE 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_6_chuong_3_bai_10_phep_nhan_phan_so_ngu.ppt
Bài giảng liên quan