Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 3 - Bài 12: Phép chia phân số - Đỗ Thị Vân

Hai số gọi là nghịch đảo của nhau nếu tích của chúng bằng 1

Phép chia phân số :

Muốn chia một phân số hay một số nguyên cho một phân số , ta nhân số bị chia với số nghịch đảo của số chia

Nắm vững phép chia phân số . Tóm tắt kiến thức bằng sơ đồ tư duy

Làm hoàn chỉnh các bài tập đã giải

Làm bài tập 86,87,88 Tr 43 SGK toán 6 tập 2 . Bài tập 85 tìm thêm nhiều cách viết khác .Chuẩn bị tiết sau Luyện tập

ppt13 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 31/03/2022 | Lượt xem: 128 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 3 - Bài 12: Phép chia phân số - Đỗ Thị Vân, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Giáo viên : Đỗ Thị Vân 
NĂM HỌC 2011- 2012 
Tổ : TOÁN - TIN 
Trường THCS Cát Tường 
Quý thầy cô về dự giờ thăm lớp 6A1 
Nhiệt liệt chào mừng 
kiÓm tra bµi cò 
Áp dụng : Làm phép nhân 
Nêu quy tắc nhân hai phân số.Viết công thức tổng quát : 
Cã thÓ thay phÐp chia ph©n sè b»ng 
 phÐp nh©n ph©n sè ®­ îc kh«ng ? 
Tính : 
1/ Số nghịch đảo : 
?1 
 Tiết 90 : 12. PHÉP CHIA PHÂN SỐ 
Hai số gọi là nghịch đảo của nhau nếu tích của chúng bằng 1 
số nghịch đảo 
số nghịch đảo 
của nhau 
nghịch đảo 
?2 
Vaäy , theá naøo laø 
 hai soá nghòch ñaûo 
cuûa nhau ? 
Cũng vậy , ta nói là  
của , là ........ của 
hai số và là hai số ............... 
... 
Ta nói là số nghịch đảo của -8, 
-8 cũng là số nghịch đảo của 
 h ai số -8 và là hai số nghịch đảo của nhau 
1/ Số nghịch đảo : 
?1 
?2 
?3 
Tìm số nghịch đảo của 
Giải 
Số nghịch đảo của 
là 7 
Số nghịch đảo của 
là 
Số nghịch đảo của -5 
là 
Số nghịch đảo của ( a,b Z , 
 b 0) 
là 
Tìm số nghịch 
 đảo của 1? 
Tìm số nghịch 
 đảo của 0? 
số nghịch đảo của số 1 là chính nó 
số 0 không có số nghịch đảo 
Để tìm số nghịch đảo của một số khác 0 ta làm như thế nào ? 
Đố em tìm nhanh giá trị của x : 
4 
3 
x 
- 
= 
 Tiết 90 : 12. PHÉP CHIA PHÂN SỐ 
Làm thế nào để thực hiện phép tính này ? 
1/ Số nghịch đảo : 
 Tiết 90 : PHÉP CHIA PHÂN SỐ 
?2 
Hai số gọi là nghịch đảo của nhau nếu tích của chúng bằng 1 
?1 
?3 
?4 
Giải 
Hãy tính và so sánh : 
và 
Ta đã thay phép chia 
 thành phép toán gì ? 
 Muoán chia moät phaân soá hay moät soá nguyeân cho moät phaân soá ta laøm nhö theá naøo ? 
Có nhận xét gì về mối quan hệ giữa và 
Giải 
* Thực hiện phép tính : 
Vậy chia một số nguyên cho một phân số cũng chính là chia một phân số cho phân số 
Làm thế nào để thực hiện phép tính này ? 
? Vậy chia một số nguyên cho một phân số và chia một phân số cho phân số có gì khác nhau không ? 
1/ Số nghịch đảo : 
 Tiết 90 : PHÉP CHIA PHÂN SỐ 
Hai số gọi là nghịch đảo của nhau nếu tích của chúng bằng 1 
 ? Muoán chia moät phaân soá hay moät soá nguyeân cho moät phaân soá ta laøm nhö theá naøo ? 
2/ Phép chia phân số : 
Muốn chia một phân số hay một số nguyên cho một phân số , ta nhân số bị chia với số nghịch đảo của số chia 
Tổng quát : 
2 
- 2 
 Từ câu d) hãy cho biết để chia một phân số cho một số nguyên ta làm như thế nào ? 
Nhận xét : (SGK) 
LuyÖn tËp 
? Vậy có thể thay phép chia phân số bằng phép nhân phân số được không ? 
Hoàn thành các phép tính sau: 
?5 
Làm phép tính 
Giải : 
?6 
Câu1 : Số nghịch đảo của là : 
G . 
H. 
I . 
K. 
Câu2 : 
E. 
F. 
G. 
H. 
Câu3 : 
L. 
M. 
N. 
O. 
Câu4 : 
P. 
Q. 
S. 
T. 
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng : 
N 
U 
G 
H 
Q 
; 
; 
; 
; 
O 
; 
I 
; 
U 
C 
C 
A 
A 
Đây là một danh hiệu mà trường ta sẽ phấn đấu xây dựng trong năm học 2012 ? 
 Em hãy thực hiện phép chia các phân số dưới đây ( rút gọn cho tối giản nếu có thể ), rồi viết chữ cái tương ứng với đáp số đúng vào các ô trống . Khi đó các em sẽ biết được danh hiệu đó ? 
Trß ch¬i "« ch÷ bÝ mËt" 
 Trường chuẩn quốc gia là môi trường học tập tốt . Học sinh có đầy đủ điều kiện học tập và thực hành để phát huy mọi khả năng của mình . Thầy cô giáo rất thân thiện tạo điều kiện để học sinh học tập tốt và đạt chất lượng cao 
Hướng dẫn về nhà 
 Làm bài tập 86,87,88 Tr 43 SGK toán 6 tập 2 . Bài tập 85 tìm thêm nhiều cách viết khác . Chuẩn bị tiết sau Luyện tập 
 Nắm vững phép chia phân số . Tóm tắt kiến thức bằng sơ đồ tư duy 
 Làm hoàn chỉnh các bài tập đã giải 
CHÚC CÁC THẦY CÔ MẠNH KHỎE , HẠNH PHÚC 
CHÚC CÁC EM CHĂM NGOAN , HỌC GIỎI 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_6_chuong_3_bai_12_phep_chia_phan_so_do.ppt