Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 3 - Bài 12: Phép chia phân số - Trường THCS Nga Hải

Hai số là nghịch đảo của nhau thì

có đặc điểm gì?

Muốn chia một phân số hay một số nguyên cho một phân số ta làm như thế nào?

 Muốn chia một phân số hay một số nguyên cho một phân số, ta nhân số bị chia với số nghich đảo của số chia.

Học bài

Định nghĩa số nghịch

Quy tắc chia hai phân số.

Nhận xét

ppt14 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 05/04/2022 | Lượt xem: 114 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 3 - Bài 12: Phép chia phân số - Trường THCS Nga Hải, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CƠ GIÁO VÀ CÁC EM HỌC SINH 
Năm học : 2010 – 2011 
Kiểm tra bài cũ: 
Phát biểu quy tắc nhân hai phân số ? 
2) Áp dụng , tính : 
Bài giải 
Khi thực hiện phép trừ , ta đã thay phép trừ bằng phép toán gì ? 
Vậy khi thực hiện phép chia phân số , ta có thể thay phép chia thành phép nhân được không ? 
§12. PHÉP CHIA PHÂN SỐ 
1) Số nghịch đảo : 
?2 
Cũng vậy , ta nói là của , 
là của ; hai số và là hai số 
.. 
.. 
.. 
Ta nói là số nghịch đảo của –8, –8 cũng là 
số nghịch đảo của ; hai số –8 và là 
hai số nghịch đảo của nhau . 
5 
?1 
Làm phép nhân : 
số nghịch đảo 
số nghịch đảo 
nghịch đảo của nhau . 
Hai số là nghịch đảo của nhau thì 
có đặc điểm gì ? 
- Số nghịch đảo của là : 
§12. PHÉP CHIA PHÂN SỐ 
1) Số nghịch đảo : 
 Hai số là nghịch đảo của nhau nếu tích của chúng bằng 1. 
* Định nghĩa : 
Đáp án : 
- Số nghịch đảo của là : 
?3 
Tìm số nghịch đảo của : 
- Số nghịch đảo của là : 
- Số nghịch đảo của là : 
§12. PHÉP CHIA PHÂN SỐ 
1) Số nghịch đảo : 
2) Phép chia phân số : 
8 
?4 
Hãy tính và so sánh : 
§¸p ¸n : 
Có nhận xét gì về mối quan hệ giữa và ? 
Ta đã chuyển phép chia bbbbb thành phép tính nào ? 
* Thùc hiƯn phÐp tÝnh : 
Muốn chia một phân số hay một số nguyên cho một phân số ta làm như thế nào ? 
Ta nhân số bị chia với số nghịch đảo của số chia 
§12. PHÉP CHIA PHÂN SỐ 
1) Số nghịch đảo : 
2) Phép chia phân số : 
 Muốn chia một phân số hay một số nguyên cho một phân số , ta nhân số bị chia với số nghich đảo của số chia . 
* Quy tắc : 
Hãy viết dạng tổng quát của quy tắc ? 
?5 
Hoàn thành các phép tính sau : 
2 
4 
3 
-4 
5 
-16 
15 
7 
4 
-7 
2 
1 
2 
-3 
-3 
8 
Ta giữ nguyên tử của phân số và 
nhân mẫu với số nguyên . 
Từ câu d, hãy cho biết để chia một phân số cho một số nguyên ta làm như thế nào ? 
§12. PHÉP CHIA PHÂN SỐ 
1) Số nghịch đảo : 
2) Phép chia phân số : 
 Muốn chia một phân số cho một số nguyên ( khác 0), ta giữ nguyên tử của phân số và nhân mẫu với số nguyên . 
* Quy tắc : 
* Nhận xét : 
Hãy viết dạng tổng quát của phần nhận xét ? 
?6 
Làm phép tính : 
Đáp án 
BT84/43 : Tính 
Đáp án 
Học bài 
- Định nghĩa số nghịch đảo 
- Quy tắc chia hai phân số . 
- Nhận xét 
BTVN 
- BT84 (a,b,c,d)/43. 
- BT85, 86, 87, 88 /43 
Chuẩn bị : 
Xem trước các bài tập ở 
phần luyện tập 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_6_chuong_3_bai_12_phep_chia_phan_so_tru.ppt
Bài giảng liên quan