Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 3 - Bài 14: Tìm giá trị phân số của một số cho trước - Đinh Thanh Tuyền

Lớp 6A có 45 học sinh, trong đó 2/3 số học sinh thích đá bóng, 60% số học sinh thích đá cầu. Tính số học sinh lớp 6A thích đá bóng, thích đá cầu.

Áp Dụng:

Tìm:

a) 62,5% của 96 tấn

b) 0,25 của 1 giờ.

 

ppt20 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 29/03/2022 | Lượt xem: 32 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 3 - Bài 14: Tìm giá trị phân số của một số cho trước - Đinh Thanh Tuyền, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
VÀ CÁC EM HỌC SINH 6.2 THÂN MẾN! 
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
QUẬN BÌNH TÂN 
TRƯỜNG THCS AN LẠC 
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ 
GVGD: ĐINH THANH TUYỀN 
NĂM HỌC: 2014 – 2015 
Kiểm Tra Bài Cũ. 
Bài 1 : Hoàn thành sơ đồ sau để thực hiện phép nhân: 
Bài 2: Từ cách làm trên, hãy điền các từ thích hợp vào chỗ trống: 
 Khi nhân một số nguyên với một phân số ta có thể : 
 - Nhân số nguyên với .rồi lấy kết quả chia cho... 
Hoặc 
 - Chia số nguyên cho.rồi lấy kết quả nhân với. 
16 
16 
:5 
.4 
:5 
.4 
20 
80 
4 
tử số 
tử số 
mẫu số 
mẫu số 
Bạn Nam muốn tô màu hình chữ nhật này. Em hãy chỉ cách cho bạn Nam ? 
Chia hình chữ nhật đó 
 làm 3 phần bằng nhau. 
Tô màu 2 trong 3 phần đó. 
Nếu hình chữ nhật này có diện tích là 
45 cm 2 thì Nam đã tô màu bao nhiêu cm 2 ? 
Tiết 94 
§14. TÌM GIÁ TRỊ PHÂN SỐ 
 CỦA MỘT SỐ CHO TRƯỚC 
Tính nhẩm 76% của 25 như thế nào? 
1. Ví dụ: 
§14: TÌM GIÁ TRỊ PHÂN SỐ CỦA MỘT SỐ CHO TRƯỚC. 
 Lớp 6A có 45 học sinh, trong đó số học sinh thích đá bóng, 60% số học sinh thích đá cầu. Tính số học sinh lớp 6A thích đá bóng, thích đá cầu. 
số học sinh thích đá 
bóng 
số học sinh thích đá 
cầu 
60% 
Giải 
Số học sinh thích đá bóng là: 
Số học sinh thích đá cầu là: 
(học sinh) 
(học sinh) 
45 học sinh 
Vậy t ìm giá trị phân số 
của số b cho trước ta làm như thế nào? 
Muốn tìm của số b cho trước, 
 t a tính 
§14: TÌM GIÁ TRỊ PHÂN SỐ CỦA MỘT SỐ CHO TRƯỚC. 
2) Quy tắc: SGK/ Tr 50 
Muốn tìm của số b cho trước, ta tính 
 (m,n N, n 0) 
§14: TÌM GIÁ TRỊ PHÂN SỐ CỦA MỘT SỐ CHO TRƯỚC. 
?1 
a) Tìm của 14 
Vậy: của 14 bằng 6 
b) Tìm của 76 
Vậy: của 76 bằng 57 
?2 Tìm: 
a) 62,5% của 96 tấn 
b) 0,25 của 1 giờ. 
§14: TÌM GIÁ TRỊ PHÂN SỐ CỦA MỘT SỐ CHO TRƯỚC. 
(tấn) 
(giờ) 
Giải: 
3. Áp Dụng: 
Bài tập 116: SGK/ tr51: Hãy so sánh 16% của 25 và 25% của 16 . 
Nhận xét: 16% . 25 = 25% . 16 
Tổng quát : a% . b = b% . a (a, b N; a,b 0) 
§14: TÌM GIÁ TRỊ PHÂN SỐ CỦA MỘT SỐ CHO TRƯỚC. 
Dựa vào nhận xét đó hãy tính nhanh: 
a) Tìm 84% của 25 
b) Tìm 48% của 50 
Ta có: 
Tính nhẩm 76% của 25 như thế nào ? 
Giải 
 Trở lại bài tập ban đầu: Nếu hình chữ nhật này có diện tích là 45 cm 2 thì Nam đã tô màu bao nhiêu cm 2 ? 
Diện tích phần hình chữ nhật Nam đã tô màu là : 
	 (cm 2 ) 
§14: TÌM GIÁ TRỊ PHÂN SỐ CỦA MỘT SỐ CHO TRƯỚC. 
NHÂN DỊP LỄ QUỐC KHÁNH 2 – 9 
MỘT CỬA HÀNG GIẢM GIÁ 10% MỘT SỐ MẶT HÀNG. 
NGƯỜI BÁN ĐÃ SỬA LẠI GIÁ CỦA CÁC MẶT HÀNG ẤY NHƯ SAU 
35000Đ 
33000Đ 
120000Đ 
108000Đ 
67000Đ 
60300Đ 
450000Đ 
420000Đ 
1 
2 
3 
4 
EM HÃY KIỂM TRA XEM NGƯỜI BÁN HÀNG TÍNH GIÁ MỚI CÓ ĐÚNG KHÔNG? 
31500Đ 
405000Đ 
THỰC HIỆN GIẢI QUYẾT 
CÁC TÌNH HUỐNG 
THEO NHÓM!!! 
Em hãy đếm xem trên kệ có bao nhiêu lon nước ngọt ? 
Hôm nay cửa hàng bán được số lon nước ngọt trên . Hỏi cửa hàng còn lại mấy lon nước ngọt ? 
Ổ bánh sinh nhật giá 240 000 đồng 
Hỏi ổ bánh sinh 
nhật giá bao nhiêu tiền? 
= ? 
của 
của 
= ? 
20 kg 
144 kg 
Mẹ có 12 quả cam, giữ lại 1 quả đưa 11 quả để ba anh em Hải, Bảo, Chi chia nhau sao cho Hải được số cam,Bảo được số cam, Chi được số cam nhưng không được bổ một quả cam nào.Thế mà Hải đã chia được. Hải chia như thế nào? 
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ 
Gợi ý: 
Ta nhận thấy 
DẶN DÒ 
 Nắm được quy tắc tìm giá trị phân số của một số cho trước. 
 Làm các bài tập: 115, 118, 119,120 (SGK51,52) 
và bài tập thêm. 
CHÚC SỨC KHỎE 
CÁC THẦY CÔ!!! 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_6_chuong_3_bai_14_tim_gia_tri_phan_so_c.ppt