Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 3 - Bài 17: Biểu đồ phần trăm

Tóm tắt: 6B: 40 hs 6 bạn đi xe buýt 15 bạn đi xe đạp Còn lại đi bộ Tính tỉ số phần trăm số hs so với cả lớp, biểu diễn bằng biểu đồ

Giải:

Phần trăm số hs đi xe buýt (6:40).100% = 15% (hs cả lớp

Phần trăm số hs đi xe đạp (15:40).100% = 37,5% (hs cả lớp)

Phần trăm số hs đi bộ 100% - (15% + 37,5%) = 47,5% (hs cả lớp)

 

ppt12 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 29/03/2022 | Lượt xem: 196 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 3 - Bài 17: Biểu đồ phần trăm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
KÍNH CHÀO QUÍ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH 
Các loại hạnh kiểm 
Số phần trăm 
Trung bình 
Khá 
Tốt 
Bài mới : 
Bài mới : 
Tiết 102 
17: 
BIỂU ĐỒ PHẦN TRĂM 
Tiết 102 - 
17: 
BIỂU ĐỒ PHẦN TRĂM 
 Số học 6 – Chương III: PHÂN SỐ - Bài 17: Biểu đồ phần trăm 
BIỂU ĐỒ PHẦN TRĂM 
17: 
BIỂU ĐỒ PHẦN TRĂM 
17: 
Ví dụ : ( mục ?1) 
Tóm tắt : 6B: 40 hs 6 bạn đi xe buýt 15 bạn đi xe đạp Còn lại đi bộ Tính tỉ số phần trăm số hs so với cả lớp , biểu diễn bằng biểu đồ 
Giải : 
Phần trăm số hs đi xe buýt (6:40).100% = 15% ( hs cả lớp ) 
Phần trăm số hs đi xe đạp (15:40).100% = 37,5% ( hs cả lớp ) 
Phần trăm số hs đi bộ 100% - (15% + 37,5%) = 47,5% ( hs cả lớp ) 
 Số học 6 – Chương III: PHÂN SỐ - Bài 17: Biểu đồ phần trăm 
BIỂU ĐỒ PHẦN TRĂM 
17: 
Ví dụ : ( mục ?1) 
a) Biểu đồ phần trăm dưới dạng cột : 
Phương tiện 
Số phần trăm 
Đi bộ 
Xe đạp 
Xe buýt 
47,5 
15 
0 
30 
60 
37,5 
 Số học 6 – Chương III: PHÂN SỐ - Bài 17: Biểu đồ phần trăm 
15% 
( xe buýt ) 
47,5% ( đi bộ ) 
37,5% ( xe đạp ) 
BIỂU ĐỒ PHẦN TRĂM 
17: 
Ví dụ : ( mục ?1) 
a) Biểu đồ phần trăm dưới dạng cột : 
b) Biểu đồ phần trăm dưới ô vuông : 
 Số học 6 – Chương III: PHÂN SỐ - Bài 17: Biểu đồ phần trăm 
37,5% 
 Số học 6 – Chương III: PHÂN SỐ - Bài 17: Biểu đồ phần trăm 
BIỂU ĐỒ PHẦN TRĂM 
17: 
Ví dụ : ( mục ?1) 
a) Biểu đồ phần trăm dưới dạng cột : 
b) Biểu đồ phần trăm dưới dạng ô vuông : 
c) Biểu đồ phần trăm dưới dạng hình quạt : 
47,5% 
15% 
Đi bộ 
Xe đạp 
Xe buýt 
Củng cố - dặn dò : 
Dặn hs về coi lại cách vẽ biểu đồ hình cột và biểu đồ ô vuông . Làm BT 150-151 
37,5% 
 Số học 6 – Chương III: PHÂN SỐ - Bài 17: Biểu đồ phần trăm 
BIỂU ĐỒ PHẦN TRĂM 
17: 
Ví dụ : ( mục ?1) 
a) Biểu đồ phần trăm dưới dạng cột : 
b) Biểu đồ phần trăm dưới dạng ô vuông : 
c) Biểu đồ phần trăm dưới dạng hình quạt : 
47,5% 
15% 
Đi bộ 
Xe đạp 
Xe buýt 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_6_chuong_3_bai_17_bieu_do_phan_tram.ppt