Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 3 - Bài 2: Phân số bằng nhau - Hoàng Trọng Đạt

Vậy muốn kiểm tra hai phân số và có bằng nhau hay không

 ta trải qua mấy bước, là những bước nào?

Nhận xét:

+ Nếu đổi dấu cả tử và mẫu của một phân số ta đuợc phân số bằng phân số đó.

+ Mỗi phân số có mẫu âm đều viết được thành phân số bằng với nó và có mẫu dương.

 

ppt15 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 30/03/2022 | Lượt xem: 160 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 3 - Bài 2: Phân số bằng nhau - Hoàng Trọng Đạt, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Thứ 4 ngày 8 tháng 2 năm 2012 
 số học 6 
Giáo viên : Hoàng Trọng Đạt 
 Tiết 70 
Phân số bằng nhau 
Kiểm tra bài cũ 
Câu1 . 
a) Viết dạng tổng quát của phân số ? 
Câu 2 : Phần tô đ ậm trong mỗi hình biểu diễn phân số nào ? 
b) Trong các cách viết sau , khoanh trũn vào chữ cỏi cỏch viết cho ta phân số ? 
Hình 1a) 
Hình 1b) 
Hình 2a) 
Hình 2b) 
Kiểm tra bài cũ 
Cõu 1 
Trả lời 
a/ Phõn số cú dạng tổng quỏt là với 
a,b Z và b  0 
b/ Cỏch viết cho ta phõn số là : C. 
Kiểm tra bài cũ 
Câu 2: Phần tô đ ậm trong mỗi hình biểu diễn phân số nào ? 
Hình 1a) 
Hình 1b) 
Hình 2a) 
Hình 2b) 
1/ ĐỊNH NGHĨA 
Tiết 70 Đ 2 : PHAÂN SOÁ BAẩNG NHAU 
Vậy muốn kiểm tra hai phân số và có bằng nhau hay không 
 ta trải qua mấy bước, là những bước nào? 
2/ Cỏc vớ dụ 
Vớ dụ 1: 
Vớ dụ 2: 
Hoạt động nhúm 
Nhúm 1 và nhúm 2: Làm ?1 
Cỏc cặp phõn số sau cú bằng nhau hay 
khụng ? 
b/ và 
a/ và 
c/ và 
d/ và 
?1 
Đáp án 
a / = V ì 1.12 = 4.3 ( =12 ) 
b/  v ì 1.12  4.3 
c / = Vì (-3).(-15) = 5.9 ( =45 ) 
d /  Vì 4.9  3.(-12) 
Hoạt động nhúm 
Nhúm 3 và nhúm 4: Làm ?2 
Cú thể khẳng định ngay cỏc cặp phõn số sau đõy khụng bằng nhau , tại sao ? 
a/ và 
c/ và 
b/ và 
?2 
Đáp án 
a /  V ì (-2).5  2.5 
c /  V ì (-9).(-10)  (-11).7 
b /  V ì 4.20  (-21).5 
Bài tập 
 1. Cho a, b Z (b ≠ 0 ). Đ iền vào chỗ trống cho đ úng : 
a) vì  
b) vì  
( a.b = b.a = (-a).(-b)) 
((- a).b = b.(-a) = (- b).a ) 
2. Đ iền số thích hợp vào ô vuông 
-3 
7 
Nhận xét : 
+ Nếu đ ổi dấu cả tử và mẫu của một phân số ta đ uợc phân số bằng phân số đó. 
+ Mỗi phân số có mẫu âm đ ều viết đư ợc thành phân số bằng với nó và có mẫu dương . 
Bài tập 
 1. Cho a, b Z (b ≠ 0 ). Đ iền vào chỗ trống cho đ úng : 
a) vì 
b) vì 
3. Tìm x,y Z biết : 
a/ 
b/ 
Hướng dẫn về nh à 
 1) Nắm vững đ ịnh nghĩa hai phân số bằng nhau . 
 2) Làm bài tập 
+ 7b, c; trang 8 - SGK. 
+ 9, 10, 11, 13, 14 trang 4;5 - SBT. 
 3) Đ ọc trước bài “ Tính chất cơ bản của phân số ”. 
kính chúc sức khoẻ các thầy cô giáo 
và các em học sinh 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_6_chuong_3_bai_2_phan_so_bang_nhau_hoan.ppt
Bài giảng liên quan