Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 3 - Bài 5: Quy đồng mẫu nhiều phân số - Nguyễn Thị Nhung

Muốn quy đồng mẫu nhiều phân số với mẫu số dương

 ta làm như sau:

Bước 1: Tìm một bội chung của các mẫu ( thường là BCNN)

để làm mẫu chung.

Bước 2: Tìm thừa số phụ của mỗi mẫu ( bằng cách

chia mẫu chung cho từng mẫu).

Bước 3: Nhân cả tử và mẫu của mỗi phân số với

 thừa số phụ tương ứng.

 

ppt8 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 05/04/2022 | Lượt xem: 108 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 3 - Bài 5: Quy đồng mẫu nhiều phân số - Nguyễn Thị Nhung, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Giáo viên : Nguyễn Thị Nhung – Trường THCS Hưng Đ ồng 
Chào mừng các thầy giáo , cô giáo và các em học sinh lớp 6E về dự hội giảng 
Năm học : 2008 – 2009 
Phòng giáo dục đào tạo thành phố hà tĩnh 
á p dụng : Đ iền số thích hợp vào ô trống . 
-20 
Phát biểu tính chất cơ bản của phân số ? 
15 
7 
Kiểm tra bài cũ 
. 
Việc đưa các phân số trên về các phân số có cùng 
mẫu gọi là quy đ ồng mẫu các phân số . 
? 
1. Quy đ ồng mẫu hai phân số . 
Tiết : 75 - Quy đ ồng mẫu nhiều phân số 
- Khi quy đ ồng mẫu hai phân số , ta thường lấy mẫuchung là 
BCNN của các mẫu 
. 
? Thế nào là qui đ ồng mẫu số của nhiều phân số ? 
 Mẫu chung 
Đ iền số thích hợp vào chỗ ... trong bảng sau : 
-25 
- 48 
-36 
-24 
-100 
-75 
-50 
-12 
40 
80 
120 
160 
-Qui đ ồng mẫu số của nhiều phân số là ta biến đ ổi phân số đã cho thành các phân số bằng chúng nhưng có cùng mẫu 
Mẫu chung có quan hệ nh ư thế nào với mẫu các phân số ban đ ầu ? 
2. Quy đ ồng mẫu nhiều phân số . 
?2(sgk) 
a) Tìm BCNN của các số 2, 5, 3, 8. 
BCNN( 2, 5, 3, 8) = ................. = ......... 
2 3 .3.5 
120 
 b) Tìm các phân số lần lượt bằng 
nhưng có cùng mẫu là BCNN(2, 5, 3, 8). 
 Ta có : 
-75 
80 
-72 
60 
.60 
.15 
.40 
.24 
.24 
.60 
.40 
.15 
Qui đ ồng mẫu số các phân số : 
	 Muốn quy đ ồng mẫu nhiều phân số với mẫu số dương 
 ta làm nh ư sau : 
Bước 1: Tìm một bội chung của các mẫu ( thường là BCNN) 
để làm mẫu chung . 
Bước 2: Tìm thừa số phụ của mỗi mẫu ( bằng cách 
chia mẫu chung cho từng mẫu ). 
Bước 3: Nhân cả tử và mẫu của mỗi phân số với 
 thừa số phụ tương ứng . 
Quy tắc 
Tìm BCNN ( 12, 30) 
	 + 12 = 2 2 . 3 
	+ 30 =  
	BCNN ( 12, 30) = = .. 
Tìm thừa số phụ : 
	  : 12 = .. 
	. : 30 = .. 
- Nhân tử và mẫu của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng : 
? 3 ( sgk ) Đ iền vào trống để quy đ ồng 
mẫu các phân số 
2.3.5 
2 2 .3.5 
60 
. 5 
. 5 
25 
60 
.2 
. 2 
14 
60 
60 
5 
60 
2 
Ta có : 
Qui đ ồng mẫu các phân số : 
MC: 48 
 Muốn qui đ ồng mẫu nhiều phân số với mẫu dương ta làm nh ư sau : 
Bước 1: Tìm mẫu chung ( thường là BCNN của các mâu ) 
Bước 2: Tìm thừa số phụ của mỗi mẫu ( lấy mẫu chung chia cho từng mẫu ). 
Bước 3: Nhân cả tử và mẫu của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng 
Qui tắc: 
Lưu ý: - Trước khi qui đ ồng ta nên đưa các phân số về phân số tối giản với mẫu số dương 
b) Quy đ ồng mẫu các phân số : 
Tiết : 75 - Quy đ ồng mẫu nhiều phân số 
Bài giảng hôm nay đ ến đây là kết thúc . Xin chân thành cảm ơn các thầy cô và các em đã chú ý theo dõi . 
Hướng dẫn học ở nh à: 
- Học thuộc qui tắc qui đ ồng mẫu số các phân số . 
Làm bài tập 29, 30,31 SGK 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_6_chuong_3_bai_5_quy_dong_mau_nhieu_pha.ppt
Bài giảng liên quan