Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 3 - Bài 6: So sánh phân số - Lê Khắc Hùng

*Phần màu xanh của hình tròn biểu diễn bởi phân số nào?

*Phần màu hồng của hình tròn biểu diễn bởi phân số nào?

*Tất cả phần được tô màu của hình tròn biểu diễn phân số nào?

*Hãy so sánh hai phần màu xanh và phần màu hồng trên rồi so sánh hai phân số biểu diễn hai phần đó ?

Quy tắc :

 Muốn so sánh hai (hay nhiều) phân số không cùng mẫu, ta quy đồng mẫu các phân số đó

 rồi so sánh các tử với nhau.

Chú ý:

Tương tự muốn so sánh hai (hay nhiều) phân số không cùng tử ta cũng có thể quy đồng tử các phân số đó rồi so sánh các mẫu với nhau.

 

ppt11 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 30/03/2022 | Lượt xem: 181 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 3 - Bài 6: So sánh phân số - Lê Khắc Hùng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
a 
Mỗi ngày đến trường là một ngày vui 
Vì sự nghiệp giáo dục NễNG CỐNG 
vì lợi ích mười năm phảI trồng cây –vì lợi ích trăm năm phảI trồng người 
Chúc các vị đại biểu mạnh khỏe - các thầy cô giáo đạt kết quả cao trong hội giảng – các em học sinh chăm ngoan học giỏi ! 
 TRƯỜNG THCS TRUNG CHÍNH 
THẦY GIÁO : Lấ KHẮC HÙNG 
Chương trình được viết trên phần mền Microsoft PowerPoint 2003 . 
Chương trình Hội giảng - TR ƯỜNG THCS TRUNG CH ÍNH 
Bắt đầu 
Số Học 6 
TIẾT 79-80 SO SÁNH HAI PHAN SỐ CÙNG MẪU VÀ KHễNG CÙNG MẪU 
Chào mừng các thầy giáo, cô giáo 
đến dự giờ, thăm lớp 
TRƯỜNG THCS TRUNG CHÍNH 
THẦY GIÁO : Lấ KHẮC HÙNG 
*Phần màu xanh của hình tròn biểu diễn bởi phân số nào? 
*Phần màu hồng của hình tròn biểu diễn bởi phân số nào? 
*Tất cả phần được tô màu của hình tròn biểu diễn phân số nào? 
*Hãy so sánh hai phần màu xanh và phần màu hồng trên rồi so sánh hai phân số biểu diễn hai phần đó ? 
?? 
?? 
?? 
SO SAÙNH HAI PHAÂN SOÁ CUỉNG MAÃU, KHOÂNG CUỉNG MAÃU 
Phần màu xanh của hình vuông biểu diễn bởi phân số nào? 
Phần màu đỏ của hình vuông biểu diễn bởi phân số nào? 
Tất cả phần được tô màu của hình vuông biểu diễn phân số nào? 
Hãy so sánh các phân số trên và 
rút ra nhận xét gì khi so sánh các phân số cùng mẫu ? 
SO SAÙNH HAI PHAÂN SOÁ CUỉNG MAÃU, KHOÂNG CUỉNG MAÃU 
Quy taộc so saựnh hai (hay nhieàu) phaõn soỏ cuứng maóu 
a 
m 
b 
m 
 a < b 
< 
Mẫu số giống nhau 
So sánh tử với nhau 
Û 
 a, b, m  N, m  0 ta có : 
AÙp duùng: Haừy so saựnh caực phaõn soỏ sau 
3 
8 
1 
8 
a/ 
 5 
12 
 1 
12 
+ 
b/ 
c/ 
+ 
= 
d/ 
+ 
e/ 
+ 
f/ 
+ 
g/ 
+ 
= 
h/ 
11 
60 
49 
60 
+ 
 5 
16 
 1 
16 
11 
18 
 5 
18 
 2 
10 
 3 
10 
 17 
35 
18 
35 
 3 
 1 
 5 
 1 
Quy tắc : 
	Muốn so sánh hai (hay nhiều) phân số không 	cùng mẫu, ta quy đồng mẫu các phân số đó 
	rồi so sánh các tử với nhau. 
Chú ý: 
Tương tự muốn so sánh hai (hay nhiều) phân số không cùng tử ta cũng có thể quy đồng tử các phân số đó rồi so sánh các mẫu với nhau. 
So saựnh hai hay nhieàu phaõn soỏ khoõng 
cuứng maóu: 
Ví dụ: So sánh hai phân số 
2 
9 
8 
15 
= 
= 
* Cách 1: Quy đồng mẫu	hoặc quy đồng tử 
2 
9 
7 
15 
và 
= 
= 
So sánh 
2 
9 
8 
15 
* Caựch 2: So saựnh qua phaàn buứ cuỷa moói phaõn soỏ 
2 
9 
 8 
15 
Phần bù của phân số 
Phần bù của phân số 
= 
= 
So sánh phần bù của mỗi phân số 
So sánh hai phân số 
Vieỏt taọp hụùp caực phaõn soỏ thoỷa maừn: 
5 
8 
< 
< 
5 
8 
< 
< 
< 
9 
8 
< 
< 
15 
16 
Phân số nào lớn hơn ? 
2 
1111 
5 
3333 
CAÙM ễN 
QUYÙ THAÀY COÂ VAỉ CAÙC EM HOẽC SINH ẹAế THAM GIA TIEÁT HOẽC ! 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_6_chuong_3_bai_6_so_sanh_phan_so_le_kha.ppt