Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 3 - Bài 8: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số (Chuẩn kĩ năng)

áp dụng

Do tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng, khi cộng nhiều phân số, ta có thể đổi chỗ hoặc nhóm các phân số lại theo bất cứ cách nào sao cho việc tính toán được thuận tiện.

BT 50 (T29-SGK) Điền số thích hợp vào ô trống ở bảng dưới

Lưu ý: - Chia làm 2 nhóm, mỗi nhóm 5 thành viên (do nhóm trưởng chỉ định), mỗi thành viên trong nhóm chỉ được điền vào một ô, người lên điền sau có thể sửa sai cho người trước ( điền vào ô có mầu vàng).

-Nếu nhóm nào điền xong trước và chính xác thì nhóm đó sẽ dành phần thắng

 

ppt10 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 29/03/2022 | Lượt xem: 197 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 3 - Bài 8: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số (Chuẩn kĩ năng), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Kiểm tra 
Đáp án 
BT: Cộng các phân số (rút gọn kết quả nếu có thể) 
Phép cộng các số nguyên có những tính chất gì? 
á p dụng. Tính: -5 + 4 + 5 = ? 
Kiểm tra 
Bài 8: Tính chất cơ bản của phép công phân số 
Các tính chất 
a, Tính chất giao hoán: 
b, Tính chất kết hợp: 
c, Cộng với số 0: 
2. á p dụng 
Do tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng, khi cộng nhiều phân số, ta có thể đổi chỗ hoặc nhóm các phân số lại theo bất cứ cách nào sao cho việc tính toán được thuận tiện. 
 
Kiểm tra 
Ví dụ . Tính tổng: 
Giải 
 (tính chất giao hoán) 
(tính chất kết hợp) 
(Cộng với 0) 
Kiểm tra 
?2. Tính nhanh: 
Đáp án 
B 
C 
 
Kiểm tra 
a, Tính chất giao hoán: 
b, Tính chất kết hợp: 
c, Công với số 0: 
Ghi nhớ 
Kiểm tra 
BT 47 (T28-SGK) Tính nhanh 
Đáp án 
 
Kiểm tra 
BT 50 (T29-SGK) Điền số thích hợp vào ô trống ở bảng dưới 
 
Lưu ý : - Chia làm 2 nhóm, mỗi nhóm 5 thành viên (do nhóm trưởng chỉ định), mỗi thành viên trong nhóm chỉ được điền vào một ô, người lên điền sau có thể sửa sai cho người trước ( điền vào ô có mầu vàng). 
-Nếu nhóm nào điền xong trước và chính xác thì nhóm đó sẽ dành phần thắng 
Kiểm tra 
BT 51 (T29-SGK) Tìm năm cách chọn ba trong bảy số sau đây để khi cộng lại được tổng bằng 0: 
Ví dụ. 
Đáp án 
Lưu ý : - Chia làm 2 nhóm, mỗi nhóm 5 thành viên (do nhóm trưởng chỉ định), mỗi thành viên trong nhóm chỉ được viết một cách, người lên viết sau có thể sửa sai cho người trước. 
-Nếu nhóm nào làm xong trước và chính xác thì nhóm đó sẽ dành phần thắng 
Kiểm tra 
Hướng dẫn về nhà: 
-Học thuộc lý thuyết 
-Làm bài tập 48, 49,51 đến 57(T28,29,30,31-SGK) 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_6_chuong_3_bai_8_tinh_chat_co_ban_cua_p.ppt
Bài giảng liên quan