Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 3 - Bài 8: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số - Lương Thế Vinh

Em hãy cho biết các tính chất cơ bản của phép cộng phân số?

Nờu dạng tổng quát và phát biểu thành lời các tính chất trên?

TL:+ Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng không thay đổi?

+ Muốn cộng một tổng hai phân số với một phân số thứ ba ta có thể lấy phân số thứ nhất cộng với tổng của phân số thứ hai và phân số thứ ba.

+ Tổng của một phân số với 0 bằng chính nó.

 

ppt12 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 28/03/2022 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 3 - Bài 8: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số - Lương Thế Vinh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Lửụng Theỏ Vinh 
Tieỏt 3 thửự 2 ngaứy 08/03/2009 
Trân trọng cảm ơn các thầy cô giáo ! 
Daởn doứ 
hoùc thuoọc caực tớnh chaỏt cụ baỷn cuỷa phaõn soỏ 
Laứm caực baứi taọp 47, 48, 50, 51, 52=> 57 sgk t29 
Lửụng Theỏ Vinh 
Tieỏt 3 thửự 2 ngaứy 08/03/2009 
Trân trọng cảm ơn các thầy cô giáo ! 
Trửụứng caỏp II III Lửụng Theỏ Vinh 
***** ..**..***** 
 * * lớp 6A * * 
nhiệt liệt chào mừng quý thầy cụ về dự giờ, thăm lớp ! 
Tieỏt 3 thửự 2 ngaứy 08/03/2009 
Kiểm tra 
C2: Em hãy cho biết phép cộng số nguyên có những tính chất gì? Nêu dạng tổng quát ? 
b. 
C1: Thực hiện phép tính : 
a. 
Baứi 8. Tớnh chaỏt cụ baỷn cuỷa pheựp coọng phaõn soỏ 
1.Các tính chất 
qua ví dụ và tính chất cơ bản của phép cộng số nguyên mà bạn vừa trình bày . Em nào cho thầy biết 1 tính chất của phép cộng phân số ( phát biểu và viết công thức tổng quát ) 
a, Tính chất giao hoán : 
C3: Thực hiện phép tính : 
b, Tính chất kết hợp 
C4: Thực hiện phép tính 
c, Cộng với số 0 : 
Chúng ta đã rút đư ợc ra các tính chất . Vậy các tính chất giúp chúng ta thực hiện phép tính nhanh hơn ntn ? Chúng ta sang phần 2.áp dụng 
Chú ý: a, b, c, d, p, q Z; b, d, q 0. 
theo em tổng của nhiều phân số có tính chất GH và KH kô? 
Vậy tính chất cơ bản của phân số giúp chúng ta đ iều gì? 
Ví dụ . Tính tổng : 
2. áp dụng 
-3 
 4 
+ 
2 
7 
+ 
-1 
 4 
+ 
5 
7 
A 
= 
3 
5 
+ 
Giải : Ta có : 
-3 
 4 
+ 
2 
7 
+ 
-1 
 4 
+ 
5 
7 
A 
= 
3 
5 
+ 
-3 
 4 
2 
7 
-1 
 4 
5 
7 
-3 
 4 
+ 
2 
7 
+ 
-1 
 4 
+ 
5 
7 
= 
3 
5 
+ 
3 
5 
-3 
 4 
+ 
-1 
 4 
2 
7 
+ 
5 
7 
1 
= 
3 
5 
0 
(-1) 
+ 
+ 
= 
+ 
1 
(-1) 
+ 
3 
5 
= 
( tính chất giao hoán ) 
( tính chất kết hợp ) 
( cộng với số 0) 
 4 
19 
. Tính nhanh : 
+ 
+ 
+ 
B 
= 
+ 
 -2 
 17 
15 
23 
-15 
 17 
 8 
23 
?2 
+ 
+ 
+ 
C 
= 
 -1 
 2 
 3 
21 
 -2 
 6 
-5 
30 
( tính chất giao hoán 
 và kết hợp ) 
3 
5 
Baứi 8. Tớnh chaỏt cụ baỷn cuỷa pheựp coọng phaõn soỏ 
2. áp dụng 
 4 
19 
 Giải : Ta có : 
+ 
+ 
+ 
B 
= 
+ 
 -2 
 17 
15 
23 
-15 
 17 
 8 
23 
 4 
19 
(-1) 
+ 
+ 
= 
1 
 4 
19 
0 
+ 
= 
= 
 4 
19 
( tính chất giao hoán và 
 kết hợp ) 
( cộng với số 0) 
?2 
+ 
+ 
+ 
C 
= 
 -1 
 2 
 3 
21 
 -2 
 6 
-5 
30 
+ 
+ 
+ 
= 
 -1 
 2 
 3 
21 
 -2 
 6 
-5 
30 
 1 
 7 
 -1 
 3 
-1 
 6 
+ 
+ 
+ 
= 
 -1 
 2 
 1 
 7 
 -1 
 3 
-1 
 6 
+ 
= 
 (-3)+(-2)+(-1) 
 6 
 1 
 7 
+ 
= 
+ 
= 
 1 
 7 
 -7 
 7 
 1 
 7 
-1 
= 
 -6 
 7 
( tính chất giao hoán và kết hợp ) 
HS: phaựt bieồu laùi caực tớnh chaỏt cuỷa PCPS 
Baứi 8. Tớnh chaỏt cụ baỷn cuỷa pheựp coọng phaõn soỏ 
L uyeọn taọp cuỷng coỏ 
 Bài 49 :Hùng đi xe đạp, 10 phút đ ầu đi đư ợc 1/3 quãng đư ờng , 10 phút thứ hai đi đư ợc 1/4 quãng đư ờng , 10 phút cuối cùng đi đư ợc 2/9 quãng đư ờng . 
 Hỏi sau 30 phút , Hùng đi đư ợc bao nhiêu phần quãng đư ờng ? 
 Giải : Sau 30 phút Hùng 
đi đư ợc số phần quãng đư ờng là : 
( quãng đư ờng ) 
Đáp số :29/36 quãng đư ờng 
Hoaùt ủoọng nhoựm 
Baứi 51: Tỡm naờm caựch choùn ba trong baỷy soỏ sau ủaõy ủeồ khi coọng laùi ủửụùc toồng laứ 0: 
Vớ duù : 
Daởn doứ hs veà nhaứ 
Luyeọn taọp cuỷng coỏ 
Daởn doứ 
hoùc thuoọc caực tớnh chaỏt cụ baỷn cuỷa phaõn soỏ 
Laứm caực baứi taọp 47, 48, 50, 51, 52=> 57 sgk t29 
Lửụng Theỏ Vinh 
Tieỏt 3 thửự 2 ngaứy 08/03/2009 
Trân trọng cảm ơn các thầy cô giáo ! 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_6_chuong_3_bai_8_tinh_chat_co_ban_cua_p.ppt
Bài giảng liên quan