Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 3 - Bài 8: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số - Phùng Văn Phú

Nhận xét: Phép cộng phân số có tính chất giao hoán

Bài 1: Cắt 1 tấm bìa hình tròn bán kính 10 cm thành

 4 phần không bằng nhau như hình vẽ.

 Đố em đặt các miếng bìa đã cắt cạnh nhau để được :

 

ppt24 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 30/03/2022 | Lượt xem: 143 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 3 - Bài 8: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số - Phùng Văn Phú, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Nhiệt liệt chào mừng ngày quốc tế phụ nữ 8 - 3 
Thứ 4 , ngày thỏng năm 2009. 
Chửụng III: phân số 
Tieỏt 81: tính chất cơ bản 
 của phép cộng phân số 
 phòng giáo dục đào tạo QUậN LÊ CHÂN 
trường thcs TRầN PHú 
Giáo viên: Phùng Văn Phú 
Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo về dự tiết học ngày hôm nay ! 
Bài 1: 
a. Hãy cho biết phép cộng các số nguyên có những tính chất gì ? Nêu dạng tổng quát ? 
b. Thực hiện phép tính và rút ra nhận xét : 
và 
Bài 2: Thực hiện phép tính và rút ra nhận xét : 
và 
a. 
b. 
 Kiểm tra bài cũ 
a. Phép cộng số nguyên có các tính chất : 
* Giao hoán : 
a + b = b + a 
* Kết hợp : 
(a + b) + c = a +(b + c) 
* Cộng với số 0: 
a + 0 = 0 + a = a 
* Cộng với số đ ối : 
a + (- a) = 0 
Đáp án 
Bài 1: 
b, Thực hiện phép tính , rút ra nhận xét : 
và 
Ta có : 
Nhận xét : Phép cộng phân số có tính chất giao hoán 
Bài 1: 
Suy ra : 
Ta có : 
Nhận xét : Phép cộng phân số có tính chất kết hợp . 
Bài 2: 
Tiết 80 
 tính chất cơ bản của phép cộng phân số 
* Tính chất 
* á p dụng 
 Tiết 80: tính chất cơ bản của phép cộng phân số 
b. Kết hợp : 
c. Cộng với số 0: 
1. Tính chất 
a. Giao hoán : 
Hãy cho biết các tính chất cơ bản của phép cộng phân số ? 
Tổng của nhiều phân số có tính chất giao hoán và kết hợp không ? 
Tính chất cơ bản của phép cộng phân số giúp ta đ iều gì ? 
 Tiết 80: tính chất cơ bản của phép cộng phân số 
2. á p dụng : 
Tính tổng : 
( t/c giao hoán ) 
( t/c kết hợp ) 
(t/c cộng với số 0). 
 Tiết 80: tính chất cơ bản của phép cộng phân số 
?2 
Tính nhanh 
 Tiết 80: tính chất cơ bản của phép cộng phân số 
?2 
( t/c giao hoán ) 
( t/c kết hợp ) 
(t/c cộng với số 0). 
Tính nhanh 
 Tiết 80: tính chất cơ bản của phép cộng phân số 
(t/c giao hoán và kết hợp) 
Phát biểu lại các tính chất của phép cộng phân số ? 
 Tiết 80: tính chất cơ bản của phép cộng phân số 
 Luyện tập củng cố 
 Bài 1 : Cắt 1 tấm bìa hình tròn bán kính 10 cm thành 
 4 phần không bằng nhau nh ư hình vẽ . 
 Đ ố em đ ặt các miếng bìa đã cắt cạnh nhau để đư ợc : 
 b. 
 c. 
 hình tròn 
 a. 
c . 
 hình tròn 
 hình tròn 
Trò chơi  tiếp sức 
Có 2 đ ội chơi , mỗi đ ội chơi 3 người xếp thành hàng dọc , trong tay mỗi người có 1 tấm bìa hình tròn đư ợc cắt thành 4 phần nh ư hình vẽ . 
	 Người thứ nhất ghép theo yêu cầu a 
	 Người thứ hai ghép theo yêu cầu b 
	 Người thứ ba ghép theo yêu cầu c, sao cho người trước ghép xong người sau mới đư ợc ghép , người sau có thể sửa phần ghép của người trước nếu cần . 
Đ iểm tối đa cho mỗi đ ội là 10 đ iểm , trong đ ó : 
phần a :3 đ iểm , phần b :3 đ iểm , phần c :4 đ iểm 
Thời gian tối đa dành cho mỗi đ ội là 2 phút . 
Đ ội nào xong trước đ ội đ ó thắng. 
Luật chơi 
 Luyện tập củng cố 
 Bài 1 : Cắt 1 tấm bìa hình tròn bán kính 10 cm thành 
 4 phần không bằng nhau nh ư hình vẽ . 
 Đ ố em đ ặt các miếng bìa đã cắt cạnh nhau để đư ợc : 
 b. 
 c. 
 hình tròn 
 a. 
c . 
 hình tròn 
 hình tròn 
Đáp án 
 a) hình tròn 
b) hình tròn 
c) hình tròn 
Bài 2: 
Tỡm 3 caựch choùn 3 trong 7 soỏ sau ủaõy ủeồ 
khi coọng laùi ủửụùc toồng laứ 0: 
Ví dụ : 
5 caựch laứ : 
Đáp án 
 Hướng dẫn về nh à 
 1. Học thuộc các tính chất cơ bản của phép cộng 
 phân số . 
 2. Bài tập về nh à : + Bài 50; 52; 53 trang 29,30/SGK. 
 	 + Bài 66; 68 trang 13 SBT 
3.Bài tập cho học sinh kh á giỏi : 
Cho 
Hãy so sánh S với 
4.Tiết sau luyện tập . 
Hướng dẫn về nh à 
Hướng dẫn bài tập 53 : “ Xây tường ” 
 Em hãy “xây bức tường ” ở hình 9 bằng cách đ iền các phân số thích hợp vào các “ viên gạch ” theo quy tắc sau : 
	 a = b + c ( h10) 
Xin chân thành cảm ơn các thầy cô 
Cùng các em học sinh đã về dự tiết dạy hôm nay 
The end 
11 
B 
à 
i 
h 
ọ 
c h 
ô 
m nay kết 
th 
ú 
c 
t 
ạ 
i 
đâ 
y 
Ch 
â 
n th 
à 
nh c 
ả 
m 
ơ 
n 
c 
á 
c 
th 
ầ 
y 
, c 
ô 
gi 
á 
o 
! 
Xin kớnh chào! 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_6_chuong_3_bai_8_tinh_chat_co_ban_cua_p.ppt