Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 3 - Tiết 87, Bài 9: Phép trừ phân số

Hai số gọi là đối nhau nếu tổng của chúng bằng 0

Chú ý: Muốn tìm số đối của phân số ta có thể

-Giữ nguyên dấu tử và đổi dấu mẫu

-Giữ nguyên dấu mẫu và đổi dấu tử

 

ppt10 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 28/03/2022 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 3 - Tiết 87, Bài 9: Phép trừ phân số, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
MỪNG QUÍ THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ LỚP CHÚNG EM 
KIỂM TRA BÀI CŨ 
Tính : 
Tuần 29-Tiết 87 
BÀI 9: PHÉP TRỪ PHÂN SỐ 
I) Số đối : 
Theo kết quả câu a ta nói : 
Là số đối của phân số 
Là số đối của phân số 
Và 
Là hai số đối nhau 
BT ?2 
* Định nghĩa : 
Hai số gọi là đối nhau nếu tổng của chúng bằng 0 
* Kí hiệu : 
Số đối của phân số 
là 
Ta co:ù 
* Chú ý : Muốn tìm số đối của phân số ta có thể 
- Giữ nguyên dấu tử và đổi dấu mẫu 
- Giữ nguyên dấu mẫu và đổi dấu tử 
Tuần 29-Tiết 87 
BÀI 9: PHÉP TRỪ PHÂN SỐ 
I) Số đối : 
BT 58(TR 33): Tìm số đối của các số 
Số 
Số đối 
?3: Tính và so sánh 
và 
Tuần 29-Tiết 87 
BÀI 9: PHÉP TRỪ PHÂN SỐ 
I) Số đối : 
?3: Tính và so sánh 
Vậy : 
Tuần 29-Tiết 87 
BÀI 9: PHÉP TRỪ PHÂN SỐ 
I) Số đối : 
I) Phép trừ phân số : 
Muốn trừ một phân số cho một phân số , ta . số bị trừ với số  của số trừ . 
Tổng quát : 
*VD: 
* Tính : 
?4: Tính 
cộng 
đối 
Tuần 29-Tiết 87 
BÀI 9: PHÉP TRỪ PHÂN SỐ 
I) Số đối : 
I) Phép trừ phân số : 
?4: Tính 
? 
BT 59a(TR:33) 
BT 60a(TR:33) 
HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ 
Học thuộc qui tắc phép trừ 
Làm tiếp các BT còn lại 
Chuẩn bị : BT phần LT 
BT ?2 
Cũng vậy , ta nói 
là .... của phân số 
là .... của ........ 
Hai phân số 
và 
Là hai số  
Số đối 
Số đối 
của phân số 
 đối nhau 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_6_chuong_3_tiet_87_bai_9_phep_tru_phan.ppt
Bài giảng liên quan