Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 3 - Tiết 99, Bài 15: Tìm một số biết giá trị một phân số của nó

Một bể chứa đầy nước , sau khi dùng hết 350 lít nước thì

trong bể còn lại một lượng nước bằng 13/20 dung tích bể . Hỏi bể này chứa được bao nhiêu lít nước

Bài tập 131/55 SGK

75% một mảnh vải dài 3,75m. Hỏi cả mảnh vải dài bao nhiêu mét?

Giải

Chiều dài cả mảnh vải :

3,75 : 75% = 5 (mét)

 

ppt7 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 29/03/2022 | Lượt xem: 41 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 3 - Tiết 99, Bài 15: Tìm một số biết giá trị một phân số của nó, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Kiểm tra bài cũ : 
Câu 1 : Sử dụng máy tính bỏ túi để tính : Giá một cái cặp là 
67000 đồng.Tính giá mới của cái cặp đó sau khi giảm 10 %. 
Câu 2: Tìm 48% của 50 
ĐÁP ÁN 
Câu 1 : Giá mới của cái cặp là : 
(67000.90):100 =60300 đồng 
Câu 2 : Tìm 48% của 50 là (50.48):100 = 24 
Đặt vấn đề : số bi của Hùng là 6 viên . Thế thì Hùng có bao 
nhiêu viên bi ? 
Tiết 99: Bài 15: TÌM MỘT SỐ BIẾT GIÁ TRỊ MỘT 
 PHÂN SỐ CỦA NÓ 
Giải 
1/ Ví dụ 1 : số học sinh của lớp 6A là 27 bạn . Hỏi lớp 6A có 
bao nhiêu học sinh ? 
Gọi x là số học sinh cần tìm sao cho của x bằng 27 
Ta có : x. = 27 
Suy ra : x = 27: = 27. = 45 
Như vậy , để tìm một số biết của nó bằng 27 , ta lấy 27 chia 
 cho 
Vậy lớp 6A có 45 học sinh 
2/ Quy tắc : 
?1 
b) Tìm một số biết của nó bằng 
a) Tìm một số biết của nó bằng 14 
ĐÁP ÁN 
b) : = 
Muốn tìm một số biết của nó bằng a , ta tính a : 
Tiết 99: Bài 15: TÌM MỘT SỐ BIẾT GIÁ TRỊ MỘT 
 PHÂN SỐ CỦA NÓ 
1/ Ví dụ 1 : 
Một bể chứa đầy nước , sau khi dùng hết 350 lít nước thì 
trong bể còn lại một lượng nước bằng dung tích bể . Hỏi bể này chứa được bao nhiêu lít nước 
ĐÁP ÁN 
Phần nước đã dùng là : 
?2 
Bể này chứa được số lít nước là : 
350l nước 
bể 
bể 
Đặt vấn đề : số bi của Hùng là 6 viên . Thế thì Hùng có bao 
nhiêu viên bi ? 
Giải 
Gọi x là số viên bi cần tìm sao cho của x bằng 6 
Suy ra : x = 6 : = 6 . = 21 
Vậy Hùng có 21 viên bi 
Bài tập 131/55 SGK 
75% một mảnh vải dài 3,75m. Hỏi cả mảnh vải dài bao nhiêu mét ? 
Giải 
Chiều dài cả mảnh vải : 
3,75 : 75% = 5 ( mét ) 
Đố : Đố em tìm được một số mà nửa số đó bằng ? 
ĐÁP ÁN 
Số mà một nửa của nó bằng là : 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_6_chuong_3_tiet_99_bai_15_tim_mot_so_bi.ppt