Bài giảng Đại số Lớp 6 - Luyện tập 1

- Xem kỹ các bài tập đã giải

- Bài tập 130 , 131 (sgk : tr 55)

– Phân biệt điểm khác nhau về ý nghĩa tác dụng của quy tắc bài 14 và 15 .

– Hoàn thành phần bài tập còn lại , chuẩn bị tiết “Luyện tập”

 

ppt9 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 30/03/2022 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 6 - Luyện tập 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Luyện tập 1 
Tìm một số khi biết giá trị phân số của nĩ 
– Phát biểu quy tắc tìm một số biết giá trị một phân số của nó ? 
– Bài tập 126 (sgk :tr 54) . 
Kiểm tra bài cũ 
BT 127 (sgk : tr 54) . 
Ta có : 13,32 . 7 = 93,24 (1) 
và 93,24 : 3 = 31,08 (2) 
Tính 
Bài làm 
BT 128 (sgk : tr 55) . 
- Bài 128 áp dụng quy tắc nào ? 
 Xác định a, ứng với bài 128 ? 
Số kg đậu đen đã nấu chín là : 
1,2 : 24 % = 5 (kg) . 
Trong đậu đen nấu chín, tỉ lệ chất đạm chiếm 24%. Tính số kilơgam đậu đen đã nấu chín để cĩ 1,2 kg chất đạm 
Bµi tËp 129/55SGK 
Trong s÷a cã 4,5% b¬. TÝnh l­ỵng s÷a trong mét chai , biÕt r»ng l­ỵng b¬ trong chai s÷a nµy lµ 18g 
Lêi gi¶i 
Ta cã 4,5% cđa l­ỵng s÷a trong chai lµ 18g. 
VËy l­ỵng s÷a trong chai lµ: 
Bài 132/55 SGK 
a) 
b) 
Bµi tËp 130/55 SGK 
§è em t×m ®­ ỵc mét sè mµ 
mét nưa sè ® ã b»ng 
Củng cố - Dặn dị 
- Xem kỹ các bài tập đã giải 
- Bài tập 130 , 131 (sgk : tr 55) 
– Phân biệt điểm khác nhau về ý nghĩa tác dụng của quy tắc bài 14 và 15 . 
– Hoàn thành phần bài tập còn lại , chuẩn bị tiết “Luyện tập” 
Tuần 33	 Tiết 98 
Ngày soạn: 18/4/2010 	Ngày dạy: 19/4/2010 
LUYỆN TẬP (T1) 
Mục tiêu : 
– HS được củng cố khắc sâu các kiến thức về tìm một số biết giá trị một phân số của nó 
– Có kỹ năng thành thạo khi tìm một số biết giá trị phân số của nó . 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_6_luyen_tap_1.ppt
Bài giảng liên quan