Bài giảng Đại số Lớp 6 - Ôn tập về ước chung lớn nhất

Muốn tìm ước chung lớn nhất của hai hay nhiều số lớn hơn 1, ta thực hiện ba bước như sau:

Bước 1: Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố.

Bước 2: Chọn ra các thừa số nguyên tố chung,

Bước 3: Lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ nhỏ nhất của nó. Tích đó là ƯCLN phải tìm.

Cách tìm ƯC thông qua tìm ƯCLN . .

Để tìm ước chung của các số đã cho, ta có thể tìm các ước của ước chung lớn nhất của các số đó.

 

ppt6 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 02/04/2022 | Lượt xem: 176 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 6 - Ôn tập về ước chung lớn nhất, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Chào mừng các thầy cô giáo 
Và 
các em học sinh lớp 6a 
Nhắc lại lí thuyết : 
* Tìm ư ớc chung lớn nhất bằng cách phân tích ra thừa số nguyên tố : 
Muốn tìm ư ớc chung lớn nhất của hai hay nhiều số lớn hơn 1, ta thực hiện ba bước nh ư sau : 
ôn tập về ước chung lớn nhất. 
Tiết BT1 
Bước 1: Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố . 
Bước 2: Chọn ra các thừa số nguyên tố chung , 
Bước 3: Lập tích các thừa số đã chọn , mỗi thừa số lấy với số mũ nhỏ nhất của nó . Tích đ ó là ƯCLN phải tìm . 
* Cách tìm ƯC thông qua tìm ƯCLN . . 
ôn tập về ước chung lớn nhất. 
Tiết BT1 
Để tìm ước chung của các số đã cho, ta có thể tìm các ước của ước chung lớn nhất của các số đó. 
Bài tập 177 (SBT trang 24) 
Tìm ƯCLN rồi tìm các ư ớc chung của 90 và 160. 
ôn tập về ước chung lớn nhất. 
Tiết BT1 
Bài tập 180 (SBT trang 24) 
Tìm số tự nhi ên x, biết rằ ng 126 x, 210 x và 15 < x < 30. 
Bài tập 182 (SBT trang 24) 
Một đ ội y tế có 24 bác sĩ và 108 y tá. Có thể chia đ ội y tế đó nhiều nhất thành mấy tổ  để số bác sĩ cũng như số y tá đư ợc chia đ ều vào các tổ  ? 
Bài 186 (SBT trang 24) 
Trong một buổi liên hoan , ban tổ chức đã mua 96 cái kẹo , 36 cái bá nh chia đ ều vào trong các đ ĩa , mỗi đ ĩa gồm cả bá nh và kẹo . Có thể chia đư ợc nhiều nhất thành bao nhi êu đ ĩa  , mỗi đ ĩa có bao nhi êu cái kẹo , bao nhi êu cái bá nh  ? 
Cảm ơn các thầy cô giáo và các em học sinh ! 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_6_on_tap_ve_uoc_chung_lon_nhat.ppt