Bài giảng Đại số Lớp 6 - Tiết 74: Luyện tập - Nguyễn Văn Nguyên

Cho đoạn thẳng AB

Hãy vẽ vào vở các đoạn thẳng CD, EF, GH, IK biết rằng:

Một học sinh đã “rút gọn” như sau:

Bạn đó giải thích: “Trước hết em rút gọn

Cho 10 , rồi rút gọn cho 5”.

Đố em làm như vậy đúng hay sai? Vì sao?

 

ppt18 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 05/04/2022 | Lượt xem: 60 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 6 - Tiết 74: Luyện tập - Nguyễn Văn Nguyên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Hội thi giáo viên dạy giỏi 
*** năm học 2010 - 2011 *** 
GD 
thi đua dạy tốt - học tốt 
Nhiệt liệt chào mừng các thầy giáo về dự giờ thăm lớp 
SỐ HỌC LỚP 6 
Trường THCS Trung Nguyên - Huyện Yên lạc - Tỉnh Vĩnh Phúc 
Giáo viên : Nguyễn Văn Nguyờn 
B ài 1: 
Kiểm tra bài cũ 
Phân số nào sau đây là tối giản ? 
12 
26 
A. 
15 
10 
B. 
21 
15 
C. 
19 
37 
D. 
Kiểm tra bài cũ 
Bài 25 ( Trang 16-SGK) 
Viết tất cả các phân số bằng 	mà tử và mẫu là các số tự nhiên có hai ch ữ số . 
B ài 2: 
Kiểm tra bài cũ 
Bài 25 ( Trang 16-SGK) 
Viết tất cả các phân số bằng 	mà tử và mẫu là các số tự nhiên có hai ch ữ số . 
Đỏp ỏn : 
Đưa phõn số về tối giản :	 
Ta cú : 
Vậy cú 6 phõn số thoả món đề bài là : 
Đỏp ỏn : 
Đưa phõn số về tối giản :	 
Đỏp ỏn : 
Đưa phõn số về tối giản :	 
Ta cú : 
Đỏp ỏn : 
Đưa phõn số về tối giản :	 
Ta cú : 
Đỏp ỏn : 
Đưa phõn số về tối giản :	 
Ta cú : 
Đỏp ỏn : 
Đưa phõn số về tối giản :	 
Ta cú : 
Đỏp ỏn : 
Đưa phõn số về tối giản :	 
Đỏp ỏn : 
Đưa phõn số về tối giản :	 
Đỏp ỏn : 
Đưa phõn số về tối giản :	 
Ta cú : 
Đỏp ỏn : 
Đưa phõn số về tối giản :	 
Ta cú : 
Đỏp ỏn : 
Đưa phõn số về tối giản :	 
Ta cú : 
Đỏp ỏn : 
Đưa phõn số về tối giản :	 
Ta cú : 
Đỏp ỏn : 
Đưa phõn số về tối giản :	 
B ài 2: 
Tiết 74: Luyờn tập 
Bài 25 ( Trang 16-SGK) 
Viết tất cả các phân số bằng 	mà tử và mẫu là các số tự nhiên có hai ch ữ số . 
Đỏp ỏn : 
Đưa phõn số về tối giản :	 
Ta cú : 
Đỏp ỏn : 
Đưa phõn số về tối giản :	 
Đỏp ỏn : 
Đưa phõn số về tối giản :	 
Ta cú : 
Đỏp ỏn : 
Đưa phõn số về tối giản :	 
Ta cú : 
Đỏp ỏn : 
Đưa phõn số về tối giản :	 
Ta cú : 
Đỏp ỏn : 
Đưa phõn số về tối giản :	 
Vậy cú 6 phõn số thoả món đề bài là : 
Ta cú : 
Đỏp ỏn : 
Đưa phõn số về tối giản :	 
Đỏp ỏn : 
Đưa phõn số về tối giản :	 
Đỏp ỏn : 
Đưa phõn số về tối giản :	 
Ta cú : 
Đỏp ỏn : 
Đưa phõn số về tối giản :	 
Ta cú : 
Đỏp ỏn : 
Đưa phõn số về tối giản :	 
Ta cú : 
Đỏp ỏn : 
Đưa phõn số về tối giản :	 
Ta cú : 
Đỏp ỏn : 
Đưa phõn số về tối giản :	 
B ài 2: 
T ỡ m dạng chung của các phân số bằng một phân số cho trước ta thực hiện 2 bước : Bước 1: Rút gọn phân số đ ến tối giản , chẳng hạn đư ợc phân số tối giản  Bước 2: Dạng chung của các phân số phải t ỡ m là với mọi số nguyên 
T ỡ m dạng chung của các phân số bằng một phân số cho trước ta thực hiện 2 bước : Bước 1: Rút gọn phân số đ ến tối giản , chẳng hạn đư ợc phân số tối giản  Bước 2: Dạng chung của các phân số phải t ỡ m là với mọi số nguyên 
B ài 24: trang 16 SGK 
Tỡm caực soỏ nguyeõn x vaứ y, bieỏt : 
B ài 3: 
B ài 24 trang 15 SGK 
Đỏp ỏn 
Ta có : 
Suy ra : 
B ài 3: 
B ài 24: trang 15 SGK 
Tỡm caực soỏ nguyeõn x vaứ y, bieỏt : 
B ài 3: 
B ài 4: 
Tỡm caực soỏ nguyeõn x vaứ y, bieỏt : 
B ài 5: 
Tỡm caực soỏ nguyeõn x vaứ y, bieỏt : 
HD: Ta cú x.y = 3.35 = 105 
Ta cú x.y = 105 = 1.105 = 3.35 = 5.21 = 7. 15 = -1.(-105) =  
Suy ra : 
Baứi 26 trang 16 SGK 
Cho ủoaùn thaỳng AB 
Haừy veừ vaứo vụỷ caực ủoaùn thaỳng CD, EF, GH, IK bieỏt raống : 
CD = 
 AB 
A 
B 
GH = 
 AB 
EF = 
 AB 
CD = 
 AB 
GH = 
 AB 
EF = 
 AB 
CD = 
 AB 
GH = 
 AB 
IK = 
 AB 
EF = 
 AB 
CD = 
 AB 
GH = 
 AB 
GH = 
 AB 
B ài 6: 
 Bài 27 ( Trang 16-SGK). 
Đố : Một học sinh đã “ rút gọn ” nh ư sau : 
Bạn đó giải thích : “ Trước hết em rút gọn 
Cho 10 , rồi rút gọn cho 5”. 
Đố em làm nh ư vậy đ úng hay sai ? Vì sao ? 
B ài 7: 
Phân số nào không là phân số tối giản ?. 
B ài 8: 
Đ iền dấu “X” vào ô trống mà em chọn 
Một học sinh rút gọn 
Đúng 
Sai 
6 
10 
= 
6 
6+4 
= 
1 
4 
12 
15 
= 
7+5 
7+8 
= 
5 
8 
-36 
225 
= 
= 
-4.9 
25.9 
-4 
25 
2(4-7) 
(4-7)+1 
= 2 
B ài 9: 
x 
x 
x 
x 
Bài tập về nhà 
- Bài tập : l àm bài 4; 5 và 34; 35; 36; 37 (SBT/8) làm tiếp bài 25(sgk/16); 
- Bài tập làm thêm : 
Bài 10: Viết tất cả các phân số tối giản ( a>0;b>0), biết rằng a.b =36 
HD Bài 36(SBT) Rút gọn : 
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUí THẦY. 
CẢM ƠN CÁC EM 
CHÚC SỨC KHỎE, HẠNH PHÚC 
HẸN GẶP LẠI! 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_6_tiet_74_luyen_tap_nguyen_van_nguyen.ppt
Bài giảng liên quan