Bài giảng Đại số Lớp 6 - Tiết 90: Luyện tập (Bản mới)

Em hãy thực hiện các phép tính sau rồi viết chữ tương ứng với đáp số đúng vào các ô trống. Khi đó em sẽ biết tên của một nhà Toán học Việt Nam nổi tiếng thời nay

Hướng dẫn về nhà

Xem lại các bài đã giải

Làm các bài tập 81, 82 trang 41 SGK

Làm các bài 91, 95 trang 19 SBT.

Chuẩn bị bài ‘‘Phép chia phân số ’’

 

ppt18 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 30/03/2022 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 6 - Tiết 90: Luyện tập (Bản mới), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ GIÁO 
VÀ CÁC EM HỌC SINH VỀ DỰ HỘI GIẢNG 
PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN TÂN THÀNH 
 TRƯỜNG THCS PHAN BỘI CHÂU 
1. Tính nhanh : 
Kiểm tra bài cũ 
2. Tính giá trị biểu thức sau : 
Tính nhanh : 
( Tính chất giao hoán ) 
( Tính chất kết hợp ) 
( Nhân với số 1) 
Giải: 
Kiểm tra bài cũ 
2. Tính giá trị biểu thức sau : 
Kiểm tra bài cũ 
CÁCH 1: 
CÁCH 2: 
BẢN ĐỒ TƯ DUY 
LUYEÄN TAÄP 
Tieát 90 
Baøi daïy 
Tính chaát cô baûn cuûa pheùp nhaân phaân soá 
Tính giá trị của các biểu thức sau : 
 với a = 
 với b = 
Bài tập 1: 
Giải: 
Luyện tập. 
Tiết 90: 
Vậy : Với biểu thức có giá trị là : 
DẠNG 1 : TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC 
Tính giá trị của các biểu thức sau : 
 với a = 
 với b = 
Bài tập 1: 
Giải: 
Luyện tập. 
Tiết 90: 
Vậy : Với b = biểu thức có giá trị là 0 
= 0.b = 0 với mọi giá trị của b 
DẠNG 1 : TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC 
Phát hiện sai lầm trong cách giải sau : 
Hãy sửa lại cho đúng ? 
Luyện tập. 
Tiết 90: 
Bài tập 3: 
DẠNG 1 : TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC 
Em hãy thực hiện các phép tính sau rồi viết chữ tương ứng với đáp số đúng vào các ô trống . Khi đó em sẽ biết tên của một nhà Toán học Việt Nam nổi tiếng thời nay 
N. 
B. 
C. 
G. 
O. 
¤. 
©. 
u. 
H. 
A. 
DẠNG 2 : ĐIỀN Ô CHỮ 
N 
C 
g 
A 
B 
Ô 
O 
H 
 
U 
1 
Luyện tập. 
Tiết 90: 
Gi¸o s­ Ng« B¶o Ch©u - Sinh năm 1972 - T¹i Hµ Néi 
Ngµy 19-8-2010 Bà Pratibha Patil - Tổng thống Ấn Độ trao huy chương 
Fields - giải thưởng toán học cao quý nhất thế giới cho Giáo sư Ngô Bảo Châu . 
Giải thưởng Fields - được xem là giải "Nobel Toán học " 
Ngµy 9.3.2011, Bộ GDĐT công bố quyết định thành lập Viện Nghiên cứu cao cấp 
 về toán và bổ nhiệm GS Ngô Bảo Châu làm Giám đốc khoa học của viện . 
 Trªn hình ¶ nh phã Thñ t­íng NguyÔn ThiÖn Nh©n trao quyÕt ® Þnh cho GS Ng« B¶o Ch©u . 
Bài tập 4: 
Bài 83/41 (Sgk) 
Việt 
Nam 
t 
s 
Việt 
Nam 
12 km / h 
15 km / h 
AC 
BC 
v 
A 
B 
C 
Luyện tập. 
Tiết 90: 
6h50ph 
7h10ph 
7h30ph 
DẠNG 3 : TOÁN CÓ NỘI DUNG THỰC TẾ 
Bài tập 4: 
Bài 83/41 (Sgk) 
Thời gian Việt đi từ A đến C là: 
7g30ph - 6g50ph = 40ph = h 
Quãng đường AC là: 
 15. = 10 (km) 
Thời gian Nam đi từ B đến C là: 
7h30ph - 7g10ph = 20ph = h 
Quãng đường BC dài: 
 12. = 4 (km) 
Quãng đường AB dài : 10+ 4= 14(km) 
A 
B 
C 
BÀI TẬP 5: Tìm x biết : 
Luyện tập. 
Tiết 90: 
DẠNG 4 :BÀI TOÁN TÌM X 
Giải 
Xem lại các bài đã giải 
Làm các bài tập 81, 82 trang 41 SGK 
Làm các bài 91, 95 trang 19 SBT. 
Chuẩn bị bài ‘‘Phép chia phân số ’’ 
Hướng dẫn về nhà 
CHÚC SỨC KHỎE QUÝ THẦY CÔ 
CHÚC CÁC EM CHĂM NGOAN - HỌC GIỎI 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_6_tiet_90_luyen_tap_ban_moi.ppt