Bài giảng Đại số Lớp 8 - Bài 6: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung (Chuẩn kiến thức)

Phân tích đa thức thành nhân tử (hay thừa số) là biến

đổi đa thức đó thành một tích của những đa thức

Hai ví dụ trên được gọi là phân tích đa thức thành

nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung

Bài học hôm nay đã hết về nhà các em làm những bài tập sau:

ppt12 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 08/04/2022 | Lượt xem: 129 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 8 - Bài 6: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung (Chuẩn kiến thức), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
KIỂM TRA BÀI CŨ 
Phát biểu định nghĩa hai tam giác đồng dạng 
Hai tam giác đồng dạng là hai tam giác có ba góc bằng nhau và ba cạnh tỉ lệ 
BÀI 6: 
PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ 
BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẶT NHÂN TỬ CHUNG 
TIẾT: 9 
Thoát 
1. VÍ DỤ 
Giải 
Phân tích đa thức thành nhân tử (hay thừa số ) là biến 
đổi đa thức đó thành một tích của những đa thức 
Ví dụ 1: Hãy viết 
thành một tích của những đa thức 
Ví dụ 2: Phân tích đa thức 
thành nhân tử 
Giải 
Hai ví dụ trên được gọi là phân tích đa thức thành 
nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung 
Thoát 
Thoát 
?1 
2. ÁP DỤNG 
Chú ý : 
A= - (- A) 
Phân tích các đa thức sau thành nhân tử 
Thoát 
?2 
Tìm x sao cho 
Vậy x có hai giá trị là 0 và 2 
c) Hãy đánh dấu x vào ô có đáp số đúng của tích : 
Thoát 
x 
3. Củng cố 
Lý thuyết : 
Bài tập 
4. CỦNG CỐ 
Phân tích các đa thức sau thành nhân tử 
BT 39 
 Bài tập số : 39c,d,e, 40, 41, 42 SGK 
 Xem trước bài 7: “ Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương oháp dùng hằng đẳng thức ” 
	 Bài học hôm nay đã hết về nhà các em làm những bài tập sau : 
4. Bài tập về nhà : 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_8_bai_6_phan_tich_da_thuc_thanh_nhan_tu.ppt