Bài giảng Đại số Lớp 8 - Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp - Nguyễn Thị Thu Trang

NỘI DUNG TÌM HIỂU:

 1/. VÍ DỤ:

 2/. ÁP DỤNG:

Ví dụ1: a) Phân tích đa thức 5x3 + 10x2y +5xy2 thành nhân tử?!

Giải

5x3 + 10x2y +5xy2

= 5x(x2 +2xy +y2)

= 5x (x+y)2

Phân tích đa thức 2x3y-2xy3 - 4xy2 - 2xy thành nhân tử:

2x3y-2xy3- 4xy2- 2xy

=2xy (x2 –y2 -2y -1)

=2xy [x2 – ( y2 +2y +1) ]

=2xy [x2-(y+1)2]

=2xy (x-y+1)(x+y+1)

 

ppt11 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 07/04/2022 | Lượt xem: 91 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 8 - Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp - Nguyễn Thị Thu Trang, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU 
GV: NGUYỄN THỊ THU TRANG 
MÔN TOÁN 8- NĂM HỌC 2009 - 2010 
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ GIÁO 
VỀ DỰ GIỜ TIẾT HỌC 
KIỂM TRA BÀI CŨ: 
1. Phân tích đa thức thành nhân tử : 
 3x 2 -3 xy -5x +5y 
2. Tìm x biết : 
 5x (x-3) –x+3 =0 
Đáp án : 
1. 3x 2 -3xy -5x +5y = (3x 2 - 3xy ) - (5x-5y ) 
 = 3x(x-y )- 5 ( x-y ) 
 =( x-y ) (3x -5) 
 2. 5x (x-3) –x+3 =0  5x (x-3) –(x-3) = 0 
  (x- 3) (5x -1) =0 
 +)x-3 =0 =>x=3 
 +)5x -1=0 =>x=1/5 
TIẾT 13 - BÀI 9 
PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ 
BẰNG CÁCH PHỐI HỢP NHIỀU PHƯƠNG PHÁP 
NỘI DUNG TÌM HIỂU: 
 1/. VÍ DỤ: 
 2/. ÁP DỤNG: 
1/.VÍ DỤ: 
Ví dụ1: a) Phân tích đa thức 5x 3 + 10x 2 y +5xy 2 thành nhân tử ?! 
Giải 
 5x 3 + 10x 2 y +5xy 2 
= 5x(x 2 +2xy +y 2 ) 
= 5x (x+y) 2 	 
( dùng phương pháp đặt nhân tử chung ) 
b/. Phân tích đa thức x 3 – 2x 2 + x thành nhân tử : 
Đáp án : x 3 – 2x 2 + x 
 = x(x 2 - 2x +1) 
 = x(x – 1) 2 
( dùng phương pháp hằng đẳng thức ) 
 Ví dụ 2: a/. Phân tích đa thức x 2 - 2xy + y 2 - 9 thành nhân tử : 
Giải : 
x 2 - 2xy +y 2 - 9 
= (x 2 - 2xy +y 2 ) -9 
=(x-y) 2 -3 2 
=(x-y+3) ( x-y -3) 
( dùng phương pháp nhóm hạng tử ) 
b/. Phân tích đa thức x 2 + 4x – y 2 +4 thành nhân tử : 
Đáp án : x 2 + 4x – y 2 +4 
 = (x 2 + 4x + 4 ) - y 2 
 = (x+2) 2 – y 2 
 = (x+2-y)(x+2+y) 
( dùng phương pháp dùng hằng đẳng thức ) 
?1/ Phân tích đa thức 2x 3 y-2xy 3 - 4xy 2 - 2xy thành nhân tử : 
2x 3 y-2xy 3 - 4xy 2 - 2xy 
=2xy (x 2 –y 2 -2y -1) 
=2xy [x 2 – ( y 2 +2y +1) ] 
=2xy [x 2 -(y+1) 2 ] 
=2xy (x-y+1)(x+y+1) 
Đáp án 
Hoạt động nhóm : 
1/. 2x 2 + 4x +2 – 2y 2 
2/. 2xy – x 2 – y 2 + 16 
3/.2x - 2y – x 2 + 2xy –y 2 
=2(x 2 +2x +1- y 2 ) 
=2[(x 2 +2x +1) – y 2 ] 
=2[(x+1) 2 - y 2 ] 
=2(x+1-y)(x+1+y) 
=16 – (x 2 - 2xy + y 2 ) 
=42 –(x - y) 2 
=[4-(x-y)] [4+(x-y)] 
=(4-x+y)(4+x-y) 
=(2x-2y) – (x 2 - 2xy + y 2 ) 
=2(x-y) – (x - y) 2 
=(x-y)[2- ( x-y )] 
=(x-y)(2-x+y) 
x 2 + x - 6 
 - Tách x = 3x - 2x 
 - Ta có : x 2 + 3x – 2x – 6 = (x 2 + 3x) – (2x + 6) 
 = x(x+3) – 2(x +3) 
 = (x + 3) (x – 2) 
VÍ DỤ 3: Phân tích đa thức sau thành nhân tử : 
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ 
 - Ôn lại các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử . Xem và đọc trước nội dung phần áp dụng trong bài 9 tiết sau tiếp 
 - Làm bài tập 52,54 trang 24,25 SGK,bài tập 34 tr7 SBT 
 - Nghiên cứu phương pháp tách hạng tử để phân tích đa thức thành nhân tử qua bài tập 53 trang 24 SGK. 
CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM 
HẾT 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_8_bai_9_phan_tich_da_thuc_thanh_nhan_tu.ppt