Bài giảng Đại số Lớp 8 - Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp - Võ Viết Thành

Phân tích các đa thức sau về nhân tử

Đặt nhân tử chung

Dùng hằng đẳng thức

Nhóm hạng tử

Phân tích đa thức sau thành nhân tử

4x3 + 8 x2y + 4xy2

Phân tích đa thức sau thành nhân tử

x2 - 2xy + y2 - 16

 

ppt12 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 13/04/2022 | Lượt xem: 30 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 8 - Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp - Võ Viết Thành, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
CHÀOMỪNG QUÍ THẦYCÔ 
ĐẾN DỰ GIỜ 
LỚP 8 /3 
NĂM HỌC 2009-2010 
 Trường THCS Lương ThếVinh 
Tổ Toán 
GV : Võ Viết Thành 
 A .Kiểm tra bài cũ : 
Phân tích các đa thức sau về nhân tử 
a) 2x (y-1 ) + 2y (y-1) 
b) x 3 - 8 
c) 3x 2 - 3xy + 5x - 5y 
= 
2 
(y- 1) 
( 
x 
+ y 
) 
= 
x 3 
- 
2 3 
= 
(x-2) 
(x 2 +2x+2 2 ) 
= (x-2)(x 2 +2x+4) 
(3x 2 - 3xy) 
= 
( 5x-5y ) 
+ 
3x(x- y) 
5(x-y) 
+ 
= 
= 
(x- y) 
(3x+5) 
Đặt nhân tử chung 
Dùng 
hằng đẳng thức 
Nhóm hạng tử 
GV : Võ Viết Thành 
 Tiết 12 
Bài 9 
PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN 
BẰNG CÁCH PHỐI HỢP NHIỀU PHƯƠNG PHÁP 
1. Ví dụ 
a. Ví dụ1. 
Phân tích đa thức sau thành nhân tử 
4x 3 + 8 x 2 y + 4xy 2 
Giải . 
4x 3 + 8 x 2 y + 4xy 2 
= 
4x 
( 
+ 
y 2 
2xy 
+ 
x 2 
) 
Đặt nhân tử chung 
= 
4x 
(x+y) 2 
Dùng hđ thức 
GV : Võ Viết Thành 
b. Ví dụ2. 
Phân tích đa thức sau thành nhân tử 
x 2 - 2xy + y 2 - 16 
Giải . 
x 2 - 2xy + y 2 - 16 
= 
(x 2 - 2xy +y 2 ) 
- 16 
= 
(x -y) 2 
- 4 2 
= 
(x-y- 4 ) 
( x-y +4) 
nhóm 
Dùng hđ thức 
Dùng hđ thức 
 Tiết 12 
Bài 9 
PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN 
BẰNG CÁCH PHỐI HỢP NHIỀU PHƯƠNG PHÁP 
1. Ví dụ 
a. Ví dụ1. 
Phân tích đa thức sau thành nhân tử 
4x 3 + 8 x 2 y + 4xy 2 
GV : Võ Viết Thành 
?1 
Phân tích đa thức 2x 3 y – 2xy 3 – 4xy 2 – 2xy 
thành nhân tử 
Giải 
2x 3 y – 2xy 3 – 4xy 2 – 2xy 
= 
2xy 
( 
x 2 – y 2 – 2y –1 
) 
= 
2xy 
[ x 2 – ] 
= 
2xy 
[ x 2 – (y +1) 2 ] 
= 
2xy 
[ x + ( y +1 ) ] 
[ x - ( y +1)] 
= 
2xy 
( x + y +1 ) 
( x - y -1) 
y 2 + 2y + 1 
) 
( 
 Tiết 12 
Bài 9 
PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN 
BẰNG CÁCH PHỐI HỢP NHIỀU PHƯƠNG PHÁP 
1. Ví dụ 
2. Áp dụng 
GV : Võ Viết Thành 
?2 
Tính nhanh giá trị của biểu thức x 2 + 2x + 1 – y 2 
tại x = 94,5 và y = 4,5 
Giải 
Ta có 
x 2 + 2x + 1 – y 2 
= 
(x 2 +2x +1 ) - y 2 
(x +1 ) 2 - y 2 
= 
= 
= 
Thay x = 94,5 và y = 4,5 vào biểu thức trên được 
( 94,5 + 1 + 4,5 )( 94,5 + 1 – 4,5 ) 
= 
100 
. 
91 
= 
9100 
 Tiết 12 
Bài 9 
PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN 
BẰNG CÁCH PHỐI HỢP NHIỀU PHƯƠNG PHÁP 
1. Ví dụ 
2. Áp dụng 
GV : Võ Viết Thành 
b) Khi phân tích đa thức x 2 + 4x - 2xy – 4y + y 2 thành 
nhân tử , bạn Việt làm như sau 
Em hãy chỉ rõ trong cách làm trên bạn Việt đã sử dụng 
những phương pháp nào ? 
(1) 
(1) 
 Nhóm 
(2) 
(2) 
 Đặt nhân tử chung và 
 hằng đẳng thức 
 Đặt nhân tử chung 
(3) 
(3) 
 Tiết 12 
Bài 9 
PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN 
BẰNG CÁCH PHỐI HỢP NHIỀU PHƯƠNG PHÁP 
1. Ví dụ 
2. Áp dụng 
?2 
GV : Võ Viết Thành 
3. Bài tập 
Phân tích đa thức sau thành nhân tử 
2x 2 +4x +2 – 2y 2 
= 
2(x 2 + 2x + 1 - y 2 ) 
= 
= 
= 
= 
 Tiết 12 
Bài 9 
PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN 
BẰNG CÁCH PHỐI HỢP NHIỀU PHƯƠNG PHÁP 
1. Ví dụ 
2. Áp dụng 
51. b 
GV : Võ Viết Thành 
a) x 2 – 3x + 2 
= 
Tách -3x = -x-2x dùng phương pháp 
nhóm để phân tích thành nhân tử 
b) x 2 + x - 6 
Tách x = 3x - 2x dùng phương pháp 
nhóm để phân tích thành nhân tử 
c) x 2 + 5x + 6 
Tách 5x = 3x + 2x dùng phương pháp 
nhóm để phân tích thành nhân tử 
3. Bài tập 
Phân tích đa thức sau thành nhân tử 
 Tiết 12 
Bài 9 
PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN 
BẰNG CÁCH PHỐI HỢP NHIỀU PHƯƠNG PHÁP 
1. Ví dụ 
2. Ap dụng 
53 
( Hướng dẫn về nhà làm ) 
 HS chọn sau đây đúng hay sai . 
S 
S 
Đ 
S 
Đ 
Đ 
Đ 
3. Bài tập 
 Tiết 12 
Bài 9 
PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN 
BẰNG CÁCH PHỐI HỢP NHIỀU PHƯƠNG PHÁP 
1. Ví dụ 
2. Áp dụng 
4. Củng cố 
GV : Võ Viết Thành 
+ Xem lại bài đã học 
( đọc lại ví dụ ; làm lại các ? trong bài ) 
 +Làm bài tập 51a; 52,53 . 
 +Chuẩn bị bài giờ sau luyện tập 
5. Dặn dò về nhà 
3. Bài tập 
 Tiết 12 
Bài 9 
PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN 
BẰNG CÁCH PHỐI HỢP NHIỀU PHƯƠNG PHÁP 
1. Ví dụ 
2. Áp dụng 
4. Củng cố 
GV : Võ Viết Thành 
 CÁM ƠN QUÍ THÂỲ CÔ VÀ CÁC EM 
GV : Võ Viết Thành 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_8_bai_9_phan_tich_da_thuc_thanh_nhan_tu.ppt