Bài giảng Đại số Lớp 8 - Chương 1 - Bài 1: Nhân đơn thức với đa thức

Viết một đơn thức và một đa thức tùy ý.

Hãy nhân đơn thức với từng hạng tử của đa thức

Hãy cộng các tích tìm được

Muốn nhân một đơn thức cho một đa thức, ta nhân đơn thức với từng hạng tử của đa thức rồi cộng các tích với nhau

 

ppt11 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 06/04/2022 | Lượt xem: 125 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 8 - Chương 1 - Bài 1: Nhân đơn thức với đa thức, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Cho đa thức sau : 
Có các hạng tử là : 
Xem phần biến của các hạng tử có gì giống nhau 
Có cùng một biến x 
Đa thức như thế người ta gọi là đa thức 1 biến 
BÀI 7: 
NHÂN ĐƠN THỨC 
VỚI ĐA THỨC 
TIẾT: 01 
 QUY TẮC: 
Xem tiếp 
Thoát 
?1 
 Viết một đơn thức và một đa thức tùy ý . 
 Hãy nhân đơn thức với từng hạng tử của đa thức 
 Hãy cộng các tích tìm được 
Chẳngt hạn : đơn thức là 5x đa thức là 
Ta có : 
	 Muốn nhân một đơn thức cho một đa thức , ta nhân đơn thức với từng hạng tử của đa thức rồi cộng các tích với nhau 
 QUY TẮC: 
Xem tiếp 
Thoát 
Ví dụ : Làm tính nhân : 
Giải : 
2. ÁP DỤNG: 
Xem tiếp 
Thoát 
3. Củng cố 
Lý thuyết : 
Bài tập 
4. CỦNG CỐ 
Giải : 
Xem tiếp 
Thoát 
Thực hiện phép nhân : 
?2 
 - Biểu thức diện tích của mảnh vườn theo x và y là : 
 - Diện tích mảnh vườn cho x = 3m và y = 2m là : 
Đáy lớn : (5x+3 ; Đáy bé : (3x+y) ; Chiều cao : 2y 
Xem tiếp 
Thoát 
?3 
Thoát 
 Bài tập số : 1, 2, 3, 5, 6 SGK 
 Xem trước bài 2: “ Nhân Đa Thức Với Đa Thức ” 
	 Bài học hôm nay đã hết về nhà các em làm những bài tập sau : 
4. Bài Tập về nhà : 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_8_chuong_1_bai_1_nhan_don_thuc_voi_da_t.ppt
Bài giảng liên quan