Bài giảng Đại số Lớp 8 - Chương 2 - Bài 2: Tính chất cơ bản của phân thức - Đào Thị Thu Hương

Tính chất cơ bản của phân thức

?1 Hãy nhắc lại tính chất cơ bản của phân số.

Trả lời

+ Nhân cả tử và mẫu của phân số với một số (khác 0) ta được một phân số mới bằng phân số đã cho.

+ Chia cả tử và mẫu của phân số cho một số (khác 0)

ta được một phân số mới bằng phân số đã cho.

Nếu nhân cả tử và mẫu với cùng một đa thức khác đa thức 0 thì được một phân thức bằng phân thức đã cho.

 Nếu chia cả tử và mẫu của một phân thức cho một nhân tử chung của chúng thì được một phân thức bằng phân thức đã cho.

 

ppt23 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 09/04/2022 | Lượt xem: 81 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 8 - Chương 2 - Bài 2: Tính chất cơ bản của phân thức - Đào Thị Thu Hương, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
KÍNH CHÀO QUí THẦY Cễ GIÁO VỀ THAM DỰ TIẾT DẠY HễM NAY ! 
Người thực hiện : Đào thị thu hương Trường thcs : Đại Hùng 
Kiểm tra bài cũ 
 Câu 1: Nêu định nghĩa phân thức đại số. Lấy ví dụ về phân thức đại số . 
Câu 2. 
	 a) Định nghĩa hai phân thức bằng nhau 
	 b) Hai phân thức sau có bằng nhau hay không ? 
Đáp án 
Một phân thức đại số (hay nói gọn là phân thức) là các biểu thức có dạng 
trong đó A, B là những đa thức và B khác đa thức không 
 A được gọi là tử thức (hay tử) 
 B là mẫu thức ( hay mẫu) 
Câu 1 
Đáp án 
Hai phân thức và gọi là bằng nhau nếu: 
 A.D = C.B 
Viết nếu A.D=B.C 
Ta có (3x 2 +15x).2= 6x 2 +30x 
 ( 2x+10). 3x =6x 2 +30x 
 (3x 2 +15x).2= ( 2x+10). 3x 
Vậy 
Câu 2 
Tính chất cơ bản của phân thức 
?1 Hãy nhắc lại tính chất cơ bản của phân số . 
Tr ả lời 
+ Nhân cả tử và mẫu của phân số với một số (khác 0) ta được một phân số mới bằng phân số đã cho. 
+ Chia cả tử và mẫu của phân số cho một số (khác 0) 
ta được một phân số mới bằng phân số đã cho . 
Tiết 23 : Tính chất cơ bản của phân thức 
Tiết 23 : Tính chất cơ bản của phân thức 
?2. Nhân cả tử thức và mẫu thức của phân thức với (x+2) 
 So sánh hai phân thức và 
GiảI 
1 . Tính chất cơ bản của phân thức 
?3 . Thực hiện chia cả tử thức và mẫu thức của phân thức 
đại số cho 3xy 
? So sánh hai phân thức đại số và 
1.Tính chất cơ bản của phân thức 
Tiết 23 : Tính chất cơ bản của phân thức 
GiảI 
1.Tính chất cơ bản của Phân thức 
?3 
Ta có : 3x 2 y. 2y 2 = 6x 2 y 3 ; 6xy 3 .x = 6x 2 y 3 
Do đ ó 
Tiết 23 : Tính chất cơ bản của phân thức 
Tiết 23: Tính chất cơ bản của phân thức 
Tính chất cơ bản của phân thức 
? 
Qua ?2 và ?3 em rút ra kết luận gì về tính chất của phân thức đại số. 
Nếu nhân cả tử và mẫu với cùng một đa thức khác đa thức 0 thì được một phân thức bằng phân thức đã cho . 
 Nếu chia cả tử và mẫu của một phân thức cho một nhân tử chung của chúng thì được một phân thức bằng phân thức đã cho. 
(M là đa thức khác đa thức 0) 
( N là nhân tử chung khác 0) 
Tính chất cơ bản của phân thức 
Tiết 23 : Tính chất cơ bản của phân thức 
?4 
Dùng tính chất cơ bản của phân thức , hãy giải thích vì sao có thể viết : 
a) b) 
Giải 
a, Chia cả tử và mẫu của phân thức ở vế trái cho x-1 ta có : 
Vậy 
b , Nhân cả tử và mẫu của phân thức với (-1) ta có 
Vậy 
1. Tính chất cơ bản của phân thức 
2. Quy tắc đ ổi dấu 
 Nếu đ ổi dấu cả tử và mẫu của một phân thức th ì đư ợc một phân thức bằng phân thức đã cho 
Tiết 23 : Tính chất cơ bản của phân thức 
1. Tính chất cơ bản của Phân thức 
2. Quy tắc đ ổi dấu 
?5 
Dùng quy tắc đ ổi dấu hãy đ iền một đa thức thích hợp vào chỗ trống trong mỗi đẳng thức sau : 
a, b, 
x- 4 
x-5 
Tiết 23 : Tính chất cơ bản của phân thức 
HS 
Ví dụ 
Kết qu ả 
Sửa lại 
Lan 
Hùng 
Giang 
Huy 
Bài 4 (SGK trang 38) 
Đ úng 
sai 
sai 
Đ úng 
( Nhân cả tử và mẫu 
với x) 
( Sử dụng quy tắc đ ổi dấu ) 
Đ iền đa thức thích hợp vào mỗi chỗ trống trong các đẳng thức sau 
a, b, 
 Bài 5 (SGK-trang38) 
x 2 
2(x-y) 
Em chọn bông hoa nào 
ĐỘI 1 
ĐỘI 4 
30 
30 
29 
28 
27 
26 
25 
24 
23 
22 
21 
20 
19 
18 
17 
16 
15 
14 
13 
12 
11 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0 
ĐỘI 2 
ĐỘI 3 
Hoa Đ iểm Tốt 
30 
30 
29 
28 
27 
26 
25 
24 
23 
22 
21 
20 
19 
18 
17 
16 
15 
14 
13 
12 
11 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0 
Câu 1 
Hãy tìm đa thức A sao cho : 
Đáp án là : A= x 3 -5x 
Ta có 
Giải 
Hãy tìm phân thức có mẫu thức là x 2 -4 
và bằng phân thức 
30 
30 
29 
28 
27 
26 
25 
24 
23 
22 
21 
20 
19 
18 
17 
16 
15 
14 
13 
12 
11 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0 
 Câu 2 
Vậy phân thức cần tìm là 
Giải 
Ta có 
30 
30 
29 
28 
27 
26 
25 
24 
23 
22 
21 
20 
19 
18 
17 
16 
15 
14 
13 
12 
11 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0 
Câu 3 
Hãy tìm đa thức M biết : 
Đáp án là 
Vì 
 Tìm D biết 
30 
30 
29 
28 
27 
26 
25 
24 
23 
22 
21 
20 
19 
18 
17 
16 
15 
14 
13 
12 
11 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0 
Câu 4 
Giải 
Vậy D = 3x 
Chúc mwngf các em đã chọn được câu may mắn này 
 Phần Qu à là một tràng pháo tay giòn rã 
 Chúc Mừng các em đã nhận đư ợc phần qu à 
Tiết 23: Tính chất cơ bản của phân thức đại số 
Tính chất cơ bản của phân thức 
+ Nếu nhân cả tử thức và mẫu thức với cùng một đa thức khác đa thức 0 thì được một phân thức đại số bằng phân thức đại số đã cho . 
+ Nếu chia cả tử thức và mẫu thức cho nhân tử chung của chúng thì được một phân thức đại số bằng phân thức đại số đã cho. 
(M là đa thức khác đa thức 0) 
( N là nhân tử chung khác 0) 
 Nếu đ ổi dấu cả tử và mẫu của một phân thức th ì đư ợc một phân thức bằng phân thức đã cho 
2. Quy tắc đ ổi dấu 
Hướng dẫn học ở nh à 
Học thuộc lòng TCCB của phân thức đại số 
Học kỹ quy tắc đ ổi dấu 
Vận dụng giải bài tập 6(SGK- trang 38) 
 các bài 4, 5, 6 (SBT- trang 16-17) 
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUí THẦY Cễ GIÁO CÙNG TẤT CẢ CÁC EM HỌC SINH THÂN MẾN! 
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN  QUí THẦY Cễ GIÁO CÙNG TẤT CẢ  CÁC EM HỌC SINH THÂN MẾN! 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_8_chuong_2_bai_2_tinh_chat_co_ban_cua_p.ppt
Bài giảng liên quan