Bài giảng Đại số Lớp 8 - Chương 2 - Bài 5: Phép cộng các phân thức đại số - Phan Văn Quốc Tuấn

Quy tắc

Muốn cộng hai phân thức có cùng mẫu thức, ta cộng các tử thức với nhau và giữ nguyên mẫu thức.

Quy tắc

Muốn cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau, ta quy đồng mẫu thức rồi cộng các các phân thức có cùng mẫu thức vừa tìm được.

Chú ý

Phép cộng các phân thức cũng có các tính chất:

1, Giao hoán:

2, Kết hợp:

 

ppt8 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 09/04/2022 | Lượt xem: 119 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 8 - Chương 2 - Bài 5: Phép cộng các phân thức đại số - Phan Văn Quốc Tuấn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Chµo mõng quý thÇy c« gi¸o vÒ dù giê, th¨m líp. 
chóc c¸c em häc sinh cã mét tiÕt häc bæ Ých 
Gi áo viên: Phan Văn Quốc Tuấn 
Trường THCS Gio Hải 
KIỂM TRA BÀI CŨ 
Câu 2: 
 Phát biểu quy tắc phép cộng hai phân số? 
Câu1: Quy đồng mẫu thức các phân thức sau: 
Giải 
Ta có: 
Vậy: 
phÐp céng 
c¸c ph©n thøc ®¹i sè 
Tiết 28 
TIẾT 28: PHÉP CỘNG PHÂN THỨC ĐẠI SỐ 
1. Cộng hai phân thức cùng mẫu 
a, Quy tắc 
Muốn cộng hai phân thức có cùng mẫu thức, ta cộng các tử thức với nhau và giữ nguyên mẫu thức. 
b, Ví dụ 
Ví dụ 1: Thực hiện phép cộng: 
Ví dụ 2: Thực hiện phép cộng: 
Giải 
2. Cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau 
TIẾT 28: PHÉP CỘNG PHÂN THỨC ĐẠI SỐ 
1. Cộng hai phân thức cùng mẫu 
a, Quy tắc 
Muốn cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau, ta quy đồng mẫu thức rồi cộng các các phân thức có cùng mẫu thức vừa tìm được. 
b, Ví dụ 
Ví dụ 1: Thực hiện phép cộng: 
Ví dụ 2: Thực hiện phép cộng: 
Giải 
TIẾT 28: PHÉP CỘNG PHÂN THỨC ĐẠI SỐ 
1. Cộng hai phân thức cùng mẫu 
2. Cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau 
c, Chú ý 
Phép cộng các phân thức cũng có các tính chất: 
1, Giao hoán: 
2, Kết hợp: 
Ví dụ: 
Áp dụng các tính chất của phép cộng phân thức để thực hiện phép tính sau: 
CỦNG CỐ 
Muốn cộng hai phân thức có cùng mẫu thức, ta cộng các tử thức với nhau và giữ nguyên mẫu thức. 
Muốn cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau, ta quy đồng mẫu thức rồi cộng các các phân thức có cùng mẫu thức vừa tìm được. 
Quy tắc cộng hai phân thức cùng mẫu thức: 
Quy tắc cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau: 
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ 
Bài tập: Thực hiện phép tính 
- Học thuộc quy tắc cộng hai phân thức cùng mẫu thức , cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau , tính chất của phép cộng hai phân thức . 
- Làm các bài tập : 21; 22; 23; 24 SGK-T46 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_8_chuong_2_bai_5_phep_cong_cac_phan_thu.ppt
Bài giảng liên quan