Bài giảng Đại số Lớp 8 - Chương 2 - Bài 6: Phép trừ phân thức đại số - Nguyễn Thị Hồng

Hai phân thức gọi là đối nhau nếu tổng của chúng bằng 0

Thứ tự thực hiện các phép tính về phân thức cũng giống như thứ tự thực hiện các phép tính về số .

Nắm vững :

- Hai phân thức đối nhau.

- Quy tắc trừ hai phân thức .

Quy tắc đổi dấu

 làm các bài tập :

 33, 34 ,35 ,37 / 50 ,51 - Sgk

ppt19 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 09/04/2022 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 8 - Chương 2 - Bài 6: Phép trừ phân thức đại số - Nguyễn Thị Hồng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
TRÂN TRỌNG ĐÓN CHÀO 
THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP 
Giáo viên thực hiện : Nguyễn Thị Hồng 
Trường PTDT Nội Trú Minh Hóa 
Kiểm tra bài củ : 
Muốn cộng hai phân thức có cùng mẫu thức , ta cộng các tử với nhau và giữ nguyên mẫu . 
Muốn cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau , ta quy đồng mẫu thức rồi cộng các phân thức có cùng mẫu thức vừa tìm được 
Nêu quy tắc cộng hai phân thức có cùng mẫu và hai phân thức có mẫu khác nhau . 
Thực hiện phép tính 
Tổng hai phân thức trên bằng 0 . Những phân thức như vậy gọi là gì của nhau , ở tiết trước ta đã học về quy tắc cộng các phân thức . Vậy muốn trừ hai phân thức ta làm thế nào ? Đó là nội dung của bài học hôm nay 
Hai phân thức gọi là đối nhau nếu tổng của chúng bằng 0 
Tổng quát : 
là phân thức đối của 
là phân thức đối của 
1.PHÂN THỨC ĐỐI 
 Tiết 29 
PHÉP TRỪ CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ 
Phân thức đối của kí hiệu  
Vậy : 
Ví dụ . 
Là phân thức đối của 
 và ngược lại 
- Hai phân thức gọi là đối nhau nếu tổng của chúng bằng 0 
 - Tổng quát : 
là phân thức đối của 
là phân thức đối của 
1.PHÂN THỨC ĐỐI 
Bài 6 , Tiết 29: 
PHÉP TRỪ CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ 
 - Phân thức đối của kí hiệu  
Vậy : 
?2: Tìm phân thức đối của phân thức 
- Hai phân thức gọi là đối nhau nếu tổng của chúng bằng 0 
 - Tổng quát : 
là phân thức đối của 
là phân thức đối của 
1.PHÂN THỨC ĐỐI 
Bài 6 , Tiết 29: 
PHÉP TRỪ CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ 
 - Phân thức đối của kí hiệu  
Vậy : 
?2: Tìm phân thức đối của phân thức 
Giải : 
Phân thức 
đối của phân 
thức là : 
Viết phân thức đối của mỗi phân thức sau : 
a/ Phân thức đối của phân thức là 
b/ Phân thức đối của phân thức là 
2. PHÉP TRỪ PHÂN THỨC : 
1 . PHÂN THỨC ĐỐI : 
Bài 6 tiết 29 : PHÉP TRỪ CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ 
Cho phân thức 
, ta cộng 
Với phân thức đối của 
Quy tắc : 
Muốn trừ phân thức 
Ví dụ : trừ hai phân thức :  
?3 Làm tính trừ phân thức : 
?4Thực hiện phép tính : 
Chú ý : Thứ tự thực hiện các phép tính về phân thức cũng giống như thứ tự thực hiện các phép tính về số . 
Phân thức đối của là 
Điền những phân thức thích hợp vào những chỗ trống : 
3.Luyện tập :  Bài 1 : làm tính trừ các phân thức sau 
Bài 2 : Thực hiện các phép tính sau : 
QUY 
ĐỒNG 
MẪU 
THỨC 
NHIỀU 
PHÂN 
THỨC 
TỔNG KẾT : 
Hai phân thức đối nhau 
Quy tắc đổi dấu 
Trừ 
phân 
thức  
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC : 
  Nắm vững : 
- Hai phân thức đối nhau . 
- Quy tắc trừ hai phân thức . 
Quy tắc đổi dấu 
   làm các bài tập : 
 33, 34 ,35 ,37 / 50 ,51 - Sgk 
Xin trân trọng cảm ơn . 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_8_chuong_2_bai_6_phep_tru_phan_thuc_dai.ppt