Bài giảng Đại số Lớp 8 - Chương 2 - Bài 8: Phép chia các phân thức đại số - Trường THCS Phúc Lâm

Phân thức nghịch đảo :

Hai phân thức được gọi là nghịch đảo của nhau nếu tích của chúng bằng 1.

Trò Chơi

Có 2 đội chơi và 6 ô chữ trong đó có một ô may mắn, năm ô còn lại mỗi ô tương ứng với một câu hỏi. Chọn vào ô may mắn được 20 điểm, chọn các ô còn lại trả lời đúng mỗi ô được 10 điểm.

Luật chơi: Mỗi câu hỏi có 10 giây để suy nghĩ. Sau 10 giây mới được trả lời. Nếu đội chọn ô chữ mà trả lời sai hoặc sau 10 giây mà không có câu trả lời hoặc trả lời trước 10 giây thì đội còn lại có quyền trả lời, đúng thì được 10 điểm.

 

ppt32 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 09/04/2022 | Lượt xem: 68 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 8 - Chương 2 - Bài 8: Phép chia các phân thức đại số - Trường THCS Phúc Lâm, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
* NIÊN KHOÁ 2012-2013* 
Các em hãy cố gắng học thật tốt 
TRƯỜNG THCS PHÚC LÂM * PHÒNG GD & ĐT MỸ ĐỨC * 
T 
O 
Á 
N 
8 
TRƯỜNG THCS PHÚC LÂM 
Tiết 33: Phép Chia Các Phân Thức Đại Số 
Nhiệt Liệt Chào Mừng Quý Thầy Cô 
Về Dự Giờ Thao Giảng 
1. Phát biểu quy tắc nhân hai phân thức đại số ? Viết công thức tổng quát ? 
2. Tính : 
TRẢ LỜI: 
1.Muốn nhân hai phân thức , ta nhân các tử thức với nhau , các mẫu thức với nhau . 
Công thức tổng quát : 
2. Ta có: 
KIỂM TRA BÀI CŨ 
Tiết 33: 
 PHÉP CHIA CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ 
1. Phân thức nghịch đảo 
? 1 
Làm tính nhân phân thức : 
Ta có : 
Tiết 33: PHÉP CHIA CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ 
? 1 
Làm tính nhân phân thức : 
? 1 
Làm tính nhân phân thức : 
? 1 
1. Phân thức nghịch đảo : 
Tiết 33 § 8 PHÉP CHIA CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ 
Hai phân thức được gọi là nghịch đảo của nhau nếu tích của chúng bằng 1. 
Ví dụ : 
và 
Tiết 33: PHÉP CHIA CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ 
Là hai phân thức nghịch đảo của nhau . 
Tiết 33: PHÉP CHIA CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ 
Tổng quát : 
Là phân thức nghịch đảo của phân thức 
Là phân thức nghịch đảo của phân thức 
Là phân thức nghịch đảo của phân thức 
?2 Tìm phân thức nghịch đảo của các phân thức sau : 
Cho phân thức 
 1 
Phân thức nghịch đảo 
Lưu ý : Tất cả các phân thức này đều khác 0 
3x + 2 
x - 2 
1 
Tiết 33: PHÉP CHIA CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ 
Quy tắc : 
	 Muốn chia phân thức cho phân thức khác 0, ta 
nhân với phân thức nghịch đảo của 
Phép chia là phép toán ngược của phép nhân 
2/ Phép chia : 
Tiết 33: PHÉP CHIA CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ 
Ví dụ 1 : 
Tiết 33: PHÉP CHIA CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ 
Tính giá trị của biểu thức tại x =10 , y = 5 
A = 
Tiết 33: PHÉP CHIA CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ 
Ta có : 
Thay x =10 , y = 5 vào biểu thức A ta được : 
A = 
10 - 5 
2.10.5 
= 
1 
20 
2.10.5 
20 
2.10.5 
2.10.5 
= 
?4 
Thực hiện phép tính sau : 
Tiết 33: PHÉP CHIA CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ 
?3 
 Làm tính chia phân thức : 
Tiết 33 § 8 PHÉP CHIA CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ 
?3 
 Làm tính chia phân thức : 
Trả Lời : 
Tiết 33: PHÉP CHIA CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ 
?3 
 Làm tính chia phân thức : 
?4 Làm tính chia : 
Tiết 33: PHÉP CHIA CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ 
Cách khác : 
Tiết 33: PHÉP CHIA CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ 
* L ưu ý : Đối với phép chia nhi ều phân thức ta có thể thư ̣c hi ện như sau : 
Khi làm bài tập ta có thể áp dụng các công thức về dấu: 
Tiết 33: PHÉP CHIA CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ 
NỘI DUNG 
Đúng 
Sai 
1/ Phân thức nghịch đảo của là 
2/ Phân thức nghịch đảo của là 
3/ Phân thức nghịch đảo của là 
4/ Phân thức nghịch đảo của là 
x 
x 
x 
x 
Củng cố 
Điền dấu X vào cột đúng , sai tương ứng : 
Bài tập 44/SGK/54: 
Tìm biểu thức Q, biết rằng : 
. 
Q = 
Q = 
. 
Q = 
Vì Q là thương của phép chia cho nên : 
Q = 
 Trò Chơi 
	 Có 2 đội chơi và 6 ô chữ trong đó có một ô may mắn , năm ô còn lại mỗi ô tương ứng với một câu hỏi . Chọn vào ô may mắn được 20 điểm , chọn các ô còn lại trả lời đúng mỗi ô được 10 điểm . 
Luật chơi : Mỗi câu hỏi có 10 giây để suy nghĩ . Sau 10 giây mới được trả lời . Nếu đội chọn ô chữ mà trả lời sai hoặc sau 10 giây mà không có câu trả lời hoặc trả lời trước 10 giây thì đội còn lại có quyền trả lời , đúng thì được 10 điểm . 
1 
3 
4 
6 
5 
2 
ĐỘI 2 
ĐỘI 1 
ĐIỂM 
Tiết 33: PHÉP CHIA CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ 
HÕt 
giê 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Câu hỏi 1: Hãy điền một đa thức thích hợp vào chỗ trống trong đẳng thức sau : 
a/ x+3 
b/ 3 
c/ x +1 
Đáp án : 
HÕt 
giê 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Câu 2: Tìm Q biết : 
Đáp án : 
a/ 
b/ 
c / Một kết quả khác 
Ô MAY MẮN, XIN CHÚC MỪNG 
HÕt 
giê 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Câu 3 : Hãy điền một đa thức thích hợp vào chỗ trống trong đẳng thức sau : 
Đáp án : 
a/ Điền b 
b/ Điền e 
c/ Điền c 
HÕt 
giê 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Câu 5: Kết quả chia hai phân thức sau là : 
Đáp án : 
a/ 9( x-2 ) 
b/ 
c/ - 9( x-2 ) 
HÕt 
giê 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Câu 6 : Kết quả nghịch đảo phân thức 
 Đáp án : 
b/ x 7 – z 7 
c/ x 7 + z 7 
Giáo sư toán   học 
LÊ VĂN THIÊM(1918 – 1991) 
Giáo sư toán   học LÊ VĂN THIÊM 
   (1918 – 1991) 
Là   Giáo sư ,  Tiến sĩ Khoa học   toán học đầu tiên của Việt Nam, một trong số các   nhà khoa học   tiêu biểu nhất của   Việt Nam   trong   thế kỷ 20 . 
Giáo Sư Lê Văn Thiêm   là nhà toán học Việt Nam được chính phủ Việt Nam phong tặng   Giải thưởng Hồ Chí Minh   đợt 1 vào năm 1996 về những công trình toán học đặc biệt xuất sắc 
Sơ đồ tư duy 
Học khái niệm về phân thức nghịch đảo , quy tắc chia phân thức . 
* Xem lại các bài tập đã làm . 
Làm bài tập 42b; 43b, c; 44 trang 54 SGK, SBT 
 Đọc trước bài : 
*“ Biến đổi các biểu thức hữu tỉ . Giá trị của phân thức ”. 
Hướng dẫn về nhà 
Tiết 33: PHÉP CHIA CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ 
45/ Đố :Đố em điền được vào chỗ trống của dãy phép chia dưới đây những phân thức có tử thức bằng mẫu thức cộng với 1 : 
Xin Chân Thành Cảm Ơn Quý Thầy Cô 
Đã Về Dự Giờ Lớp Học. 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_8_chuong_2_bai_8_phep_chia_cac_phan_thu.ppt
Bài giảng liên quan