Bài giảng Đại số Lớp 8 - Chương 3 - Bài 1: Mở đầu về phương trình - Nguyễn Tân Thành

Chú ý:

Hệ thức x = m ( với m là một số nào đó) cũng là một phương trình. Phương trình này chỉ rõ rằng m là nghiệm duy nhất.

Một phương trình có thể có một nghiệm hai nghiệm, ba nghiệm nhưng có thể không có nghiệm nào hoặc có thể có vô số nghiệm.Phương trình không có nghiệm nào gọi là phương trình vô nghiệm.

Ví dụ 2 :Phương trình x2 = 1 có hai nghiệm là x = 1 và x = -1

Phương trình x2 = - 1 vô nghiệm

 

ppt12 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 09/04/2022 | Lượt xem: 21 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 8 - Chương 3 - Bài 1: Mở đầu về phương trình - Nguyễn Tân Thành, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Năm học 2008 - 2009 
nhiệt liệt chào mừng 
các thầy cô giáo 
Về dự hội thi GvDG cụm 
Vừa gà vừa chó 
Bó lại cho tròn 
 Ba mươi sáu con 
 Một trăm chân chẵn 
Hỏi có bao nhiêu gà, bao nhiêu chó ? 
Tìm x, biết : 2x + 4(36 -x) = 100 ? 
Chương III - phương trình bậc nhất một ẩn 
Có liên hệ gì không ? 
Có tên gọi khác không ? 
Việc tìm x còn gọi là gi ? 
Gi á trị tìm đư ợc của x gọi là gì ? 
Có giúp ta giải đư ợc bài toán thứ nhất không ? 
Giải : 
2x + 4(36 -x) = 100 
2x + 144 - 4x = 100 
 -2x = -44 
 x=22 
kiểm tra bài củ 
Tiết 41: Đ1 mở đ ầu về phương tr ì nh 
Phương trình một ẩn 
1. Phương trình một ẩn 
Ví dụ : 2 x + 5 = 3( x - 1) + 2 là phương trình ẩn x ; 
2 x +1 = x là phương trình ẩn x ; 
2 t -5 = 3(4 - t ) - 7 
Tiết 41: Đ1 mở đ ầu về phương tr ì nh 
A(x ) 
B(x ) 
= 
là phương trình ẩn t . 
Vế trái 
Vế phải 
Phương trình một ẩn là một hệ thức có dạng: A(x ) = B(x ) 
Trong đ ó vế trái A(x ) và vế phải B(x ) là hai biểu thức của cùng một biến x . 
 ?1 . Hãy cho ví dụ về : 
 a) Phương trình ẩn y; 
 b) Phương trình ẩn u; 
2 y -5 = y + 7 
2 u -5 5( u - 7) 
 u + 2 2 u -1 
 = 
1. Phương trình một ẩn 
Tiết 41: Đ1 mở đ ầu về phương tr ì nh 
Bài1 
 ?2 . Khi x = 6 tính gi á trị mỗi vế của phương trình : 
 2x + 5 = 3(x-1) + 2 
Thay x = 6 vào vế trái ta đư ợc : 2.6 +5 = 12 + 5 = 17 
Thay x = 6 vào vế phải ta đư ợc : 3(6 - 1) +2 = 15 + 2 = 17 
Vậy khi x = 6 cả hai vế của phương trình cùng nhận một gi á trị . 
Ta gọi 6 (hay x=6 ) là một nghiệm của phương trình 
 2x + 5 = 3(x-1) + 2 
1. Phương trình một ẩn 
Tiết 41: Đ1 mở đ ầu về phương tr ì nh 
?3 Cho phương trình 2( x + 2) - 7 = 3 - x. 
 x = -2 có thỏa mãn phương trình không ? 
 b) x = 2 có là một nghiệm của phương trình không ? 
Thay x = -2 vào vế trái ta đư ợc : 2(-2 + 2) - 7 = -7 
 Thay x = -2 vào vế phải ta đư ợc : 3 - (- 2) = 5. 
 Vậy x = -2 không thỏa mãn phương trình 
b) Thay x = 2 vào vế trái ta đư ợc : 2(2 + 2)-7 = 8-7 = 1 
 Thay x = 2 vào vế phải ta đư ợc : 3 - 2 = 1. 
 Vậy x = 2 là một nghiệm của phương trình 
Giải 
Số m là nghiệm của phương trình A( x )= B( x ) 
  A( m )= B( m ) 
Bài tập2 
a) Hệ thức x = m ( với m là một số nào đ ó ) cũng là một phương trình . Phương trình này chỉ rõ rằng m là nghiệm duy nhất . 
b) Một phương trình có thể có một nghiệm hai nghiệm , ba nghiệm  nhưng có thể không có nghiệm nào hoặc có thể có vô số nghiệm.Phương trình không có nghiệm nào gọi là phương trình vô nghiệm . 
* Chú ý : 
Ví dụ 2 : Phương trình x 2 = 1 có hai nghiệm là x = 1 và x = -1 
Phương trình x 2 = - 1 vô nghiệm 
2. Giải p hương trình 
 2x + 4(36 -x) = 100 
Giải : 
2x + 4(36 -x) = 100 
2x + 144 - 4x = 100 
 -2x = -44 
 x=22 
 Vậy tập hợp nghiệm của 
 phương trình là S = {22} 
Giải phương trình 
Tập nghiệm của phương trình 
* Tập hợp tất cả các nghiệm của phương trình gọi là tập nghiệm của phương trình đ ó thường ký hiệu bởi S . 
Giải phương trình là tìm tất cả các nghiệm của phương trình đ ó 
Bài tập3 
Ta gọi hai phương trình có cùng một tập nghiệm là hai phương trình tương đươ ng . 
Để chỉ hai phương trình tương đươ ng với nhau , 
 ta dùng ký hiệu “ ”. 
3. Phương trình tương đươ ng 
Ví dụ : a) x = 2 2x- 4 = 0. 
b) x = -1 x+1 = 0. 
Vừa gà vừa chó 
Bó lại cho tròn 
 Ba mươi sáu con 
 Một trăm chân chẵn 
Hỏi có bao nhiêu gà, bao nhiêu chó ? 
Tìm x, biết : 2x + 4(36 -x) = 100 ? 
Có liên hệ gì không ? 
Có tên gọi khác không ? 
Việc tìm x gọi là gì ? 
Gi á trị tìm đư ợc của x gọi là gì ? 
Có giúp ta giải đư ợc bài toán thứ nhất không ? 
Tiết 41: Đ1 mở đ ầu về phương tr ì nh 
Phương trình một ẩn 
Để tìm đư ợc x ta giải phương trình 
Gi á trị tìm đư ợc gọi là nghiệm 
Bài tập4 
Hướng dẫn học ở nh à 
Nắm khái niệm về phương trình một ẩn , nghiệm của phương trình . 
Nh ư thế nào là giải phương trình ? Nh ư thế nào là hai phương trình tương đươ ng ? 
Làm bài tập 1, 2, 3, 5 SGK trg 6 và 7. Đ ọc phần “ có thể em chưa biết ” 
Đ ọc bài : Phương trình 
 bậc nhất một ẩn 
Hướng dẫn 
đã tham gia tiết học hôm nay! 
Xin Trân trọng cảm ơn: 
Các t hầy giáo , c ô giáo 
Và các em học sinh lớp 8C 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_8_chuong_3_bai_1_mo_dau_ve_phuong_trinh.ppt