Bài giảng Đại số Lớp 8 - Chương 3 - Bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu (Bản chuẩn kĩ năng)

Bước 1: Tìm điều kiện xác định của phương trình.

Bước 2: Quy đồng mẫu hai vế của phương trình rồi khử mẫu.

Bước 3: Giải phương trình vừa nhận được.

Bước 4: (Kết luận). Trong các giá trị của ẩn tìm được ở bước 3, các giá trị thoả mãn điều kiện xác định chính là các nghiệm của phương trình đã cho.

 

ppt18 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 12/04/2022 | Lượt xem: 107 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 8 - Chương 3 - Bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu (Bản chuẩn kĩ năng), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Chào mừng 
 cỏc thầy cụ 
 về dự giờ 
 mụn Toỏn lớp 8C 
GV: Nguyễn Thị Lan 
Trường THCS Tiền An - TP Bắc Ninh 
Kiểm tra bài cũ 
1) Tìm đ iều kiện xác đ ịnh của phương trình : 
2) Nêu các bước giải phương trình chứa ẩn ở mẫu . 
Các bước giải phương trình 
chứa ẩn ở mẫu 
Bước 1 : Tìm đ iều kiện xác đ ịnh của phương trình . 
Bước 2 : Quy đ ồng mẫu hai vế của phương trình rồi khử mẫu . 
Bước 3: Giải phương trình vừa nhận đư ợc . 
Bước 4: ( Kết luận ). Trong các gi á trị của ẩn tìm đư ợc ở bước 3, các gi á trị tho ả mãn đ iều kiện xác đ ịnh chính là các nghiệm của phương trình đã cho . 
Tiết 48 : Phương trình chứa ẩn ở mẫu thức 
 ( Tiếp theo ) 
?3 
Giải cỏc phương trỡnh sau : 
?3 
Giải cỏc phương trỡnh sau : 
* ĐKXĐ: x ≠ 2 
(2) 
* Ta có : (2)  
( Không tho ả mãn ĐKXĐ) 
=> 
 
 
 
 
 
Vậy phương trình (2) vô nghiệm 
-1 
-x(x-2) 
x-2 
 
5. Luyện tập : 
Bài 28 (SGK - 22) : Giải các phương trình : 
Luật chơi : Các bạn tham gia cùng chơi . 
Các bạn gi ơ tay chọn câu hỏi và giành quyền tr ả lời . 
 Nếu bạn nào tr ả lời đ úng đư ợc quyền mở một miếng ghép ( tr ả lời sai sẽ không đư ợc chơi tiếp ) 
Nếu bạn nào khám phá đư ợc đ iều bí mật đ úng và sớm nhất sẽ là người chiến thắng. 
Em hãy khám phá một đ iều bí mật sau mỗi miếng ghép . 
Vui chơi cùng phương trình 
1 
3 
@ 
 2 
1 
3 
2 
A 
C 
B 
Đ iều kiện xác đ ịnh của phương trình là : 
Rất tiếc bạn sai rồi . 
Hoan hụ bạn đó đỳng . 
Rất tiếc bạn sai rồi . 
C õu 1 
M ỗ i khẳng đ ịnh sau đ úng hay sai : 
C õu 3. 
A. phương trình có tập nghiệm là S= {0; 3} 	 
B. phương trình có ĐKXĐ là mọi x  R 
Sai 
Đỳng 
Hoan hô bạn tr ả lời đ úng 
 . 
Hãy khoanh tròn vào ch ữ cái trước lời giải đ úng : 
Câu 2: 
Vậy phương trình (1) vônghiệm 
A. (ĐKXĐ: x ≠5) 
B. 
 (ĐKXĐ : x ≠ 5) 
 ( Khụng thoả món ĐKXĐ) 
Vậy phương trỡnh (1) vụ nghiệm 
C. 
Hoan hô bạn tr ả lời đ úng 
Bạn nhầm rồi ! 
Cố gắng lên nhé ! 
 . 
Nh à toán học Cô- si 
Nh à toán học Cô- si 
Nh à toán học Cô- si là nh à toán học người Pháp sinh ngày 21 tháng 8 năm 1789 tại Paris và mất ngày 23 tháng 5 năm 1857 cũng tại Paris .Ô ng vào học trường Bách khoa Paris lúc 16 tuổi . Công trình lớn nhất của ô ng là lý thuyết hàm số với ẩn số tạp , có bất đẳng thức nổi tiếng mang tên ô ng là B ĐT Cô Si , 
 Đề bài : Em hãy khám phá một đ iều bí mật 
trong mỗi ô ch ữ sau . 
Tràng pháo tay dành tặng các bạn ! 
Chúc mừng chiến thắng 
Vui chơi cùng phương trình 
Kiến thức cần nhớ : 
* Các bước giải phương trình chứa ẩn ở mẫu 
Bước 1 : Tìm đ iều kiện xác đ ịnh của phương trình 
Bước 2: Quy đ ồng mẫu hai vế của phương trình rồi khử mẫu . 
Bước 3: Giải phương trình vừa nhận đư ợc 
Bước 4: ( Kết luận ). Trong các gi á trị của ẩn tìm đư ợc ở bước 3, các gi á trị tho ả mãn đ iều kiện xác đ ịnh chính là các nghiệm của phương trình đã cho . 
Hướng dẫn về nh à 
*) H ọc thuộc cỏc bước giải phương trỡnh chứa ẩn ở mẫu . 
*) Bài tập : 30 , 31 , 32 ( SGK-23) 
 35 , 37 ( SBT- 8;9) 
Kớnh chỳc cỏc thầy, cụ mạnh khoẻ- hạnh phỳc 
Chỳc cỏc em học sinh chăm ngoan- học giỏi 
Xin chõn thành cảm ơn cỏc thầy cụ và cỏc em ! 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_8_chuong_3_bai_5_phuong_trinh_chua_an_o.ppt