Bài giảng Đại số Lớp 8 - Tiết 13: Luyện tập (Bản hay)

Các phương pháp cơ bản để phân tích đa thức thành nhân tử:

Đặt nhân tử chung:

Cơ sở :ab+ac+ad= a(b+c+d)

Dùng hằng đẳng thức:

Cơ sở :các hằng đẳng thức viết theo chiều

tổng thành tích.

Nhóm các hạng tử:

Phối hợp các phương pháp:

Phương pháp 5: Tách một hạng tử thành 2 hay

 nhiều hạng tử

 

ppt14 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 13/04/2022 | Lượt xem: 24 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 8 - Tiết 13: Luyện tập (Bản hay), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Giáo viên: 
giáo án môn đại 8 
25-10-2006 
1 
NGOC ANH 
Thứ năm ngày 25 tháng10 năm 2006. 
Chào mừng các bạn đ ến với 
đại số-LớP 8A 
Trườngthcs kiều phú 
25-10-2006 
2 
NGOC ANH 
Tiết 13 : luyện tập 
 Tên đề bài: 
25-10-2006 
3 
NGOC ANH 
a. Kiến thức cần nhớ 
Các phương pháp cơ bản để phân tích đa thức thành nhân tử : 
1 .Đặt nhân tử chung : 
Cơ sở : ab+ac+ad = a(b+c+d ) 
 2 .Dùng hằng đẳng thức : 
C ơ sở : c ác hằng đẳng thức viết theo chiều 
tổng thành tích . 
25-10-2006 
4 
NGOC ANH 
3 . Nhóm các hạng tử : 
4 . Phối hợp các phương pháp : 
B. Bổ sung: 
* Phương pháp 5 : Tách một hạng tử thành 2 hay 
 nhiều hạng tử 
VD : Phân tích đa thức thành nhân tử : 
Giải : 
25-10-2006 
5 
NGOC ANH 
Nhận xét : t ách để nhóm hoặc xuất hiện hằng đẳng thức 
* Phương pháp 6 : Phương pháp thêm bớt cùng một hạng tử 
VD: Phân tích đa thức thành nhân tử : 
B = 
GI ảI : 
Nhận Xét :Thông thường ta thêm bớt cùng một hạng 
tử để xuất hiện hằng đẳng thức . 
25-10-2006 
6 
NGOC ANH 
c.Các bài luyện : 
1 BàI LUYệN 1:T ính gi á trị biểu thức : 
Khi a=131 ; b=31 ;c=127 
Giải : t a có : 
Thay số : 
2.B ài LUY ệN 2: t ìm x biết :: 
25-10-2006 
7 
NGOC ANH 
Giải : 
Vậy 
25-10-2006 
8 
NGOC ANH 
3.Bài luyện 3 : CMR Với n € Z T h 
Chia hết cho 120 
GI ảI : T a có : 
D là tích của 5 số nguyên liên tiếp nên chia hết cho120 
25-10-2006 
9 
NGOC ANH 
4. BàI LUYệN 4 : Phân tích các đa thức sau thành nhân tử : 
Hướng dẫn giải : Dùng phương pháp đ ặt ẩn phụ 
để phân tích . 
G IảI: Đ ặt 
Ta có 
Thay vào : 
25-10-2006 
10 
NGOC ANH 
Bài luyện 5 : C ho a, b, c là 3 cạnh của tam giác . CMR:A>O 
H ướng dẫn giảI : P hân tích thành nhân tử rồi áp dụng bất đẳng thức trong tam giác . 
Giải:t a có 
Các nhân tử của A đ ều dương nên A>0 
25-10-2006 
11 
NGOC ANH 
D. Hướng dẫn học bài 
*Nắm chắc các phương pháp phân tích cơ bản 
* Tìm hiểu thêm các phương pháp khác 
* Chú ý: Các ứng dụng củaviệc phân tích đa thức 
thành nhân tử : 
Tính gi á trị biểu thức 
Giải phương trình 
Phân tích đa thức thông thường 
Chứng minh đa thức tho ả mãn đ iều kiện nào đ ó ... 
25-10-2006 
12 
NGOC ANH 
BàI TậP Bổ TRợ : 
1.Giải phương trình : 
2. Phân tích đa thức thành nhân tử : 
25-10-2006 
13 
NGOC ANH 
 Biển bao la Nhưng không thể So sánh với tri thức Của loài người 
25-10-2006 
14 
NGOC ANH 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_8_tiet_13_luyen_tap_ban_hay.ppt
Bài giảng liên quan