Bài giảng Đại số Lớp 8 - Tiết 38: Ôn tập học kì I - Trường THCS Nguyễn Khuyến

BÀI 1/ Nhân đa thức sau:

BÀI 2/ Làm phép chia đa thức:

Bài 3:Tìm x biết:

Bài 4: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử

 

ppt8 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 09/04/2022 | Lượt xem: 78 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 8 - Tiết 38: Ôn tập học kì I - Trường THCS Nguyễn Khuyến, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
TRƯỜNG THCS NGUYỄN KHUYẾN 
KÍNH CHÀO CÁC THẦY GIÁO, CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ 
To¸n 8 
Tiết 38: ÔN TẬP HỌC KÌ I 
A/ KIẾN THỨC CẦN NHỚ: 
1/ Nhân đa thức 
A.( B + C ) = A.B = A.C 
( A + B ).( C + D ) = A.C + A.D + B.C + B.D 
Nhân đơn thức với đa thức 
Nhân đa thức với đa thức 
Hằng đẳng thức đáng nhớ 
(A + B) 2 = A 2 + 2AB + B 2 
(A - B) 2 = A 2 - 2AB + B 2 
(A + B) 3 = A 3 + 3A 2 B + 3AB 2 + B 3 
A 3 + B 3 = (A + B).(A 2 - AB + B 2 ) 
A 3 - B 3 = (A - B).(A 2 + AB + B 2 ) 
A 2 - B 2 = (A + B).(A – B) 
Bình phương của một tổng 
Bình phương của một hiệu 
Hiệu hai bình phương 
Lập phương của một tổng 
(A - B) 3 = A 3 - 3A 2 B + 3AB 2 - B 3 
Lập phương của một hiệu 
Hiệu hai lập phương 
Tổng hai lập phương 
3/ Các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử 
Phối hợp nhiều phương pháp 
Nhóm các hạng tử 
Dùng hằng đẳng thức 
Đặt nhân tử chung 
Tách nhóm các hạng tử 
Tiết 38: ÔN TẬP HỌC KÌ I 
A/KIẾN THỨC CẦN NHỚ: 
1/ Nhân đa thức 
2/ Hằng đẳng thức đáng nhớ 
3/ Các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử 
4/ Chia đa thức 
- Chia đơn thức 
 cho đơn thức 
- Chia đa thức 
 cho đ ơn thức 
- Chia đa thức một 
 biến đã xắp sếp 
- Khi nào đơn thức A chia hết cho đơn thức B 
- Khi nào đa thức A chia hết cho đơn thức B 
- Quy tắc chia đơn thức cho đơn thức 
- Quy tắc chia đơn thức cho đơn thức 
- Phép chia hết 
- Phép chia có dư 
-(A,B,Q,R là các đa thức ) 
A = B.Q + R 
R = 0 
R 0 
I-DẠNG BÀI TẬP NHÂN CHIA ĐA THỨC 
BÀI 1/ Nhân đa thức sau : 
BÀI 2/ Làm phép chia đa thức : 
II/ DẠNG BÀI TẬP VẬN DỤNG 
Bài 3:Tìm x biết : 
Bài 4: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử 
HƯỚNG DẪN 
Ôn tập theo đề cương , làm bài tập 58,60,61SGK 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_8_tiet_38_on_tap_hoc_ki_i_truong_thcs_n.ppt