Bài giảng Đại số Lớp 8 - Tiết 48: Luyện tập

Khi giải phương trình chứa ẩn ở mẫu so với giải phương trình không chứa ẩn ở mẫu,ta cần thêm những bước nào?Vì sao ?

Bạn Sơn giải phương trình (1) như sau :

<=> x2 – 5x = 5(x – 5)

<=> x2 – 5x = 5x – 25

<=> x2 – 10x + 25 = 0

<=> (x – 5)2 = 0

<=> x = 5

Bạn Hà cho rằng Sơn giải sai vì đã nhân hai vế với biểu thức
 x – 5 chứa ẩn. Hà giải bằng cách rút gọn vế trái như sau :

Hãy cho biết ý kiến của em về hai lời giải trên ?

 

ppt10 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 09/04/2022 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 8 - Tiết 48: Luyện tập, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
LỚP 8.3  CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ 
Khi giải phương trình chứa ẩn ở mẫu so với giải phương trình không chứa ẩn ở mẫu ,ta cần thêm những bước nào?Vì sao ? 	 
Tiết 48 
LUYỆN TẬP 
Ngày 20.02.2008 
I. Sửa bài cũ : 
Bài 30/23 SGK 
Bạn Sơn giải phương trình (1) như sau : 
 (1) x 2 – 5x = 5(x – 5) 
 x 2 – 5x = 5x – 25 
 x 2 – 10x + 25 = 0 
 (x – 5) 2 = 0 
 x = 5 
Bạn Hà cho rằng Sơn giải sai vì đã nhân hai vế với biểu thức  x – 5 chứa ẩn. Hà giải bằng cách rút gọn vế trái như sau : 
 (1) 
 x = 5 
Hãy cho biết ý kiến của em về hai lời giải trên ? 
Tiết 48 
LUYỆN TẬP 
Ngày 20.02.2008 
I. Sửa bài cũ : 
Bài 30/23 SGK 
II. Luyện tập : 
Bài 31/23 SGK	Giải phương trình 
Các khẳng định sau đúng hay sai ? 
A. Phương trình :	có nghiệm x = 2 . 
B. Phương trình :	có tập nghiệm S = {-2;1} 
C. Phương trình :	có nghiệm x = -1. 
D. Phương trình :	có tập nghiệm S={0;3}. 
Phương trình :	có nghiệm x = 2 . 
B. Phương trình :	có tập nghiệm S = {-2;1} 
C. Phương trình :	có nghiệm x = -1. 
D. Phương trình :	có tập nghiệm S={0;3}. 
Đ 
ĐKXĐ : Với mọi x (Vì x 2 + 1 0 ) 
 4x – 8 + 4 – 2x = 0 
 2x = 4 
 x = 2 
ĐKXĐ : Với mọi x (Vì x 2 –x + 1 0 ) 
 2x 2 – x + 4x – 2 – x - 2 = 0 
 2x 2 + 2x – 4 = 0 
 x 2 + x – 2 = 0 
 (x+2)(x – 1) = 0 
 x 2 + 2x – x – 2 = 0 
 x(x + 2) – (x + 2) = 0 
 x+2 = 0 hoặc x – 1 =0 
 x = - 2 hoặc x = 1 
Đ 
S 
ĐKXĐ : x -1 
S 
ĐKXĐ : x 0 
 x 2 + 2x + 1 = 0 
 ( x+1 ) 2 = 0 
 x +1 = 0 
 x = -1 (loại) 
 x 2 ( x – 3) = 0 
 x = 0 hoặc x – 3 = 0 
 x = 0 hoặc x = 3 
Giải phương trình 
ĐKXĐ : x 3 và x - 2 
Hướng dẫn về nhà 
+ Xem lại cách giải phương trình bậc nhất một ẩn. 
+ BTVN : 	31c,32,33 / 23 SGK 
LỚP 9.1  KÍNH CHÚC SỨC KHOẺ QUÝ THẦY CÔ 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_8_tiet_48_luyen_tap.ppt
Bài giảng liên quan