Bài giảng Địa lý 7 Tuần 11 - Tiết 21: Môi trường hoang mạc

1. Đặc điểm của môi trường.

 - Các hoang mạc nằm dọc theo hai bên đường chí tuyến, giữa lục địa Á – Âu hoặc ven biển có dòng biển lạnh

 - Nguyên nhân: Nằm ở nơi có áp cao thống trị hoặc ở sâu trong nội địa

 

ppt21 trang | Chia sẻ: gaobeo18 | Lượt xem: 1266 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Địa lý 7 Tuần 11 - Tiết 21: Môi trường hoang mạc, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Nhiệt liệt chào mừng quý thầy cô về dự giờ môn Địa Lí lớp 7A1Tr©n träng c¶m ¬n thÇy c« gi¸o vµ c¸c em TRƯỜNG THCS SUỐI NGÔTuần: 11Tiết: 21Thứ 7. 27/10/2012MÔI TRƯỜNG HOANG MẠCChương IIIMÔI TRƯỜNG HOANG MẠC. HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở HOANG MẠC1. Đặc điểm của môi trườngQuan sát H.19.1. Cho biết các hoang mạc trên thế giới chiếm một diện tích như thế nào trên bề mặt trái đất?Ven bieån coù doøng bieån laïnhGiữa lục địa Á - ÂuDoïc theo 2 ñöôøng chí tuyeándo coù 2 daûi khí aùp cao, hôi nöôùc khoù ngöng tuï thaønh maây  ít möa(xa bieån nhaän ñöôïc ít hôi nöôùc do gioù ñem ñeán  ít möa)(coù nhieät ñoä thaáp, nöôùc khoù boác hôi  ít möa)Quan sát Lược đồ Hình 19.1 cho biết: Các hoang mạc trên thế giới thường phân bố ở đâu? Nguyên nhân vì sao?THẢO LUẬN NHÓMMÔI TRƯỜNG HOANG MẠC - Các hoang mạc nằm dọc theo hai bên đường chí tuyến, giữa lục địa Á – Âu hoặc ven biển có dòng biển lạnh 1. Đặc điểm của môi trường.Tuần: 11Tiết: 21Thứ 7. 27/10/2012 - Nguyên nhân: Nằm ở nơi có áp cao thống trị hoặc ở sâu trong nội địaQuan sát H19.2 và H19.3. Phân tích sự khác nhau về lượng mưa, chế độ nhiệt của hoang mạc ở đới nóng và đới ôn hòa ?H19.2 Biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của hoang mạc Xa-ha-ra ở châu Phi H19.3 Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của hoang mạc Gô-bi ở châu ÁCác yếu tốXa-ha-ra (Hoang mạc đới nóng) Gô-bi (Hoang mạc đới ôn hòa)Mùa đông T.1Mùa hạ T.7Biên độ nhiệt Mùa đôngT. 1Mùa hạ T. 7Biên độ nhiệt Nhiệt độLượng mưaQuan sát H19.2 và H19.3. Phân tích sự khác nhau về lượng mưa, chế độ nhiệt của hoang mạc ở đới nóng và đới ôn hòa ?H19.2 Biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của hoang mạc Xa-ha-ra ở châu Phi H19.3 Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của hoang mạc Gô-bi ở châu ÁCác yếu tốHoang mạc đới nóng (Xa-ha-ra)Hoang mạc ôn hòa (Gô-bi)Mùa đông T.1Mùa hạT.7Biên độ nhiệt Mùa đôngT. 1Mùa hạ T. 7Biên độ nhiệt Nhiệt độLượng mưaĐặc điểm khác nhau của khí hậu 10oC38oC28oC-20oC22oC42oCBiên độ nhiệt cao , mùa đông ấm áp, mùa hạ rất nóng. Lượng mưa rất ítBiên độ nhiệt rất cao, mùa hạ không quá nóng, mùa đông rất lạnh. Lượng mưa ítRất ítítMÔI TRƯỜNG HOANG MẠC - Các hoang mạc nằm dọc theo hai bên đường chí tuyến, giữa lục địa Á – Âu hoặc ven biển có dòng biển lạnh 1. Đặc điểm của môi trường. Hoang mạc đới nóng: biên độ nhiệt trong năm cao, có mùa đông ấm, Mùa hạ rất nóng Hoang mạc đới ôn hòa: biên độ nhiệt trong năm rất cao, mùa hạ không quá nóng, mùa đông rất lạnhTuần: 11Tiết: 21Thứ 7. 27/10/2012 - Nguyên nhân: Nằm ở nơi có áp cao thống trị hoặc ở sâu trong nội địaQuan sát H.19.4 và 19.5. hãy mô tả quang cảnh hoang mạc qua các ảnh dưới đây Từ đó bạn có nhận xét gì về khí hậu và động, thực vật ở hoang mạc?MÔI TRƯỜNG HOANG MẠC - Các hoang mạc nằm dọc theo hai bên đường chí tuyến, giữa lục địa Á – Âu hoặc ven biển có dòng biển lạnh 1. Đặc điểm của môi trường. - Khí hậu khô hạn, khắc nghiệt, động, thực vật nghèo nàn Hoang mạc đới nóng: biên độ nhiệt trong năm cao, có mùa đông ấm, Mùa hạ rất nóng Hoang mạc đới ôn hòa: biên độ nhiệt trong năm rất cao, mùa hạ không quá nóng, mùa đông rất lạnhTuần: 11Tiết: 21Thứ 7. 27/10/2012 - Nguyên nhân: Nằm ở nơi có áp cao thống trị hoặc ở sâu trong nội địaTheo các bạn đây là hình ảnh gì trong hoang mạc?MÔI TRƯỜNG HOANG MẠC - Các hoang mạc nằm dọc theo hai bên đường chí tuyến, giữa lục địa Á – Âu hoặc ven biển có dòng biển lạnh 1. Đặc điểm của môi trường. - Khí hậu khô hạn, khắc nghiệt, động, thực vật nghèo nàn Hoang mạc đới nóng: biên độ nhiệt trong năm cao, có mùa đông ấm, Mùa hạ rất nóng Hoang mạc đới ôn hòa: biên độ nhiệt trong năm rất cao, mùa hạ không quá nóng, mùa đông rất lạnhTuần: 11Tiết: 21Thứ 7. 27/10/20122. Sự thích nghi của thực, động vật với môi trường.Lá biến thành gai để hạn chế sự thoát hơi nướcThân hình chai và phình to để dự trữ nướcQuan sát ảnh cho biết thực vật và động vật thích nghi với môi trường hoang mạc như thế nào? Có bộ rễ rất to và dài để hút nước dưới sâuLạc đà có khả năng chịu đói và khát giỏi, 1 số loài ban ngày vùi mình trong cát, đêm kiếm ănMÔI TRƯỜNG HOANG MẠC - Các hoang mạc nằm dọc theo hai bên đường chí tuyến, giữa lục địa Á – Âu hoặc ven biển có dòng biển lạnh 1. Đặc điểm của môi trường. - Khí hậu khô hạn, khắc nghiệt, động, thực vật nghèo nàn Hoang mạc đới nóng: biên độ nhiệt trong năm cao, có mùa đông ấm, Mùa hạ rất nóng Hoang mạc đới ôn hòa: biên độ nhiệt trong năm rất cao, mùa hạ không quá nóng, mùa đông rất lạnhTuần: 11Tiết: 21Thứ 7. 27/10/20122. Sự thích nghi của thực, động vật với môi trường.Thực vật và động vật thích nghi với môi trường khô hạn, khắc nghiệt bằng cách tự hạn chế sự mất hơi nước, tăng cường sự dự trữ nước và chất dinh dưỡng trong cơ thể ( xương rồng, lạc đà, bò sát )Hãy chọn câu trả lời đúng nhất Câu 1.Trên thế giới châu lục hầu như không có hoang mạc là 	a. Châu Âu	b. Châu Á	c. Châu Phi	d. Châu MĩCâu 2. Ở một số nơi hoang mạc lan ra cả ven bờ biển vì :	 a. Dòng biển nóng chạy sát ven bờ	b. Có đường xích đạo chạy qua	c. Có dòng biển lạnh chạy sát ven bờ	d. Tất cả đều saiĐúngĐúng TỔNG KẾTHãy vẽ một sơ đồ nói lên sự thích nghi của động, thực vật với hoang mạc?Sự thích nghi của động, thực vật với hoang mạcThực vậtĐộng vậtLá biến thành gai để hạn chế sự thoát hơi nướcThân phình to dự trữ nướcRễ to và dài để hút được Nước dưới sâuChịu khát và chịu đói giỏiBan ngày trốn vào hốc đá hoặc vùi trong cátđêm đi kiếm ănHƯỚNG DẪN HỌC TẬP Đối với bài học ở tiết này + Học bài + Làm bài tập bản đồ + Bạn hãy sưu tầm hình ảnh các hoang mạc hoặc các ốc đảo Đối với bài học ở tiết tiếp theo + Đọc trước bài 20 HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở HOANG MẠC + Tìm hiểu những hoạt động kinh tế chủ yếu của con người ở hoang mạc là gì? + Tìm hiểu nguyên nhân tại sao hoang mạc ngày càng mở rộng?Xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« vµ c¸c em häc sinh ®· tham gia tiÕt häc nµy!

File đính kèm:

  • pptDia ly 7 Bai moi truong hoang mac hoat dong kinh te Dat giai hoi thi UDCNTT.ppt
Bài giảng liên quan