Bài giảng điện tử Đại số Khối 6 - Chương 1 - Bài 17: Ước chung lớn nhất (Bản hay)

Ước chung lớn nhất của hai hay nhiều số là số lớn nhất trong tập hợp ước chung của các số đó.

Quy tắc: Muốn tìm ƯCLN của hai hay nhiều số lớn hơn 1, ta thực hiện ba bước sau.

Bước 1. Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố.

Bước 2. Chọn ra các thừa số nguyên tố chung.

Bước 3. Lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ nhỏ nhất của nó.Tích đó là ƯCLN phải tìm.

 

ppt17 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 06/04/2022 | Lượt xem: 131 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng điện tử Đại số Khối 6 - Chương 1 - Bài 17: Ước chung lớn nhất (Bản hay), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Giáo viên thực hiện : Vương Thị Ngọc Hồi - Đơn vị : Tổ Khoa học xã hội - Trường Trung học cơ sở Cộng Hoà. 
 chào Mừng 
Các em học sinh đến với tiết học 
Môn toán lớp 6 
lê anh tuấn 
 HS1. Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố : 
 36 , 84 và 168. 
kiểm tra bài cũ 
 HS2. Tìm các tập hợp Ư (12), Ư(30) và ƯC ( 12 , 30). 
Ư(12) = {1; 2; 3; 4 ;6; 12} 
Ư(30) = {1; 2; 3; 5 ; 6;10; 15; 30 } 
ƯC(12, 30) = {1; 2; 3; 6 } 
6 
1.Ước chung lớn nhất 
tiết 31 
ước chung lớn nhất 
Nhận xét : Tất các các ư ớc chung của 12 và 30 ( là 1,2,3,6) đ ều là ư ớc của ƯCLN(12, 30). 
Ư ớc chung lớn nhất của hai hay nhiều số là số lớn nhất trong tập hợp ư ớc chung của các số đ ó . 
Chú ý : Số 1 chỉ có một ư ớc là 1. Do đ ó với mọi số tự nhiên a và b , ta có : ƯCLN( a , 1) = 1; 
 ƯCLN( a, b ,1) = 1 
Chú ý : Số 1 chỉ có một ước là 1. Do đó với mọi số tự nhiên a và b , ta có: ƯCLN( a,1) = 1; 
 ƯCLN( a, b ,1) = 1 
tiết 31 
ước chung lớn nhất 
2.Tìm ư ớc chung lớn nhất bằng cách phân tích các số ra thừa số nguyên tố 
 Ví dụ 2. Tìm ƯCLN ( 36, 84, 168) 
+ Phân tích các số ra thừa số nguyên tố : 
 + Chọn các thừa số nguyên tố chung là : 2 và 3 
+ Lập tích các thừa số đã chọn mỗi thừa số lấy với số mũ nhỏ nhất của nó . 
 2 2 . 3 =12 
ƯCLN ( 36, 84, 168) = 
1.Ước chung lớn nhất 
tiết 31 
ước chung lớn nhất 
2.Tìm ƯCLN bằng cách phân tích các số ra thừa số nguyên tố 
Quy tắc : Muốn tìm ƯCLN của hai hay nhiều số lớn hơn 1, ta thực hiện ba bước sau . 
Bước 1. Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố . 
Bước 2. Chọn ra các thừa số nguyên tố chung . 
Bước 3. Lập tích các thừa số đã chọn , mỗi thừa số lấy với số mũ nhỏ nhất của nó.Tích đ ó là ƯCLN phải tìm . 
?1. Tìm ƯCLN ( 12, 30) 
tiết 31 
ước chung lớn nhất 
 Tìm ƯCLN ( 12, 30) 
Nhóm 1 Tìm ƯCLN ( 8, 9 ) ; 
Nhóm 2 : Tìm ƯCLN ( 8, 12,15 ); 
Nhóm 3 : Tìm ƯCLN ( 24,16, 8 ). 
Ta có : 
 ƯCLN (12,30) = 2.3 = 6 
Giải 
1 
tiết 31 
ước chung lớn nhất 
a)Tìm ƯCLN ( 8, 9 ) 
 ƯCLN (8, 9) =1 
b)Tìm ƯCLN ( 8, 12,15 ); 
 ƯCLN (8, 12,15) =1 
+ Nếu các số đã cho không có thừa số nguyên tố chung th ì ƯCLN của chúng bằng 1. Hai hay nhiều số có ƯCLN bằng 1 gọi là các số nguyên tố cùng nhau . 
+ Trong các số đã cho , nếu số nhỏ nhất là ư ớc của các số còn lại th ì ƯCLN của các số đã cho chính là số nhỏ nhất ấy . 
Tìm ƯCLN (24, 16, 8 ); 
 ƯCLN (24, 16, 8) =2 3 = 8 
Chú ý 
8 và 9 đư ợc gọi là hai số nguyên tố cùng nhau . 
8 , 12 và 15 đư ợc gọi là ba số nguyên tố cùng nhau . 
c) Tìm ƯCLN(24,16,8) 
tiết 31 
ước chung lớn nhất 
Đ ịnh nghĩa : (SGK) 
 ? .Đ ọc số em chọn để đư ợc kết qu ả đ úng : 
 Trong dịp thi đ ua lâp thành tích chào mừng 20 – 11 để đ ộng viên các học sinh có thành tích cao trong học tập , cô giáo đã mua 56 chiếc bút , 140 quyển vở và chia đ ều ra các phần thưởng , mỗi phần thưởng gồm cả bút và vở . Cô giáo có thể chia đư ợc nhiều nhất thành bao nhiêu phần thưởng ? 
Cô giáo có thể chia đư ợc nhiều nhất  phần thưởng . 
 Rất tiếc bạn tr ả lời sai rồi ! 
28 
 Rất tiếc bạn tr ả lời sai rồi ! 
 Rất tiếc bạn tr ả lời sai rồi ! 
 Chúc mừng bạn đã có câu tr ả lời đ úng ! 
 7 
12 
14 
28 
Luật chơi : Có 4 hộp quà khác nhau, trong mỗi hộp quà chứa một câu hỏi và một phần quà hấp dẫn. Nếu trả lời đúng câu hỏi thì món quà sẽ hiện ra. Nếu trả lời sai thì món quà không hiện ra. Thời gian suy nghĩ cho mỗi câu là 15 giây. 
hộp quà may mắn 
Hộp quà màu vàng 
Khẳng định sau đúng hay sai: 
Ước chung lớn nhất của hai hay nhiều số là số lớn nhất trong tập hợp các ước chung của các số đo. 
Đúng 
Sai 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
Bạn trả lời sai rồi 
Hộp quà màu xanh 
ƯCLN(13,39,91)=1 
sai 
Đúng 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
Bạn trả lời sai rồi 
Khẳng định sau đúng hay sai: 
Hộp quà màu Tím 
Đúng 
Sai 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
Trong các số đã cho, nếu số nhỏ nhất là ước của các số còn lại thì ƯCLN của các số đã cho chính là số nhỏ nhất đấy. 
Khẳng định sau đúng hay sai: 
Bạn trả lời sai rồi 
Phần thưởng là: 
điểm 9 
Phần thưởng là: 
Một tràng pháo tay! 
Phần thưởng là một số hình ảnh “ Đặc biệt” để giảI trí. 
hướng dẫn học ở nhà 
Học thuộc quy tắc tìm ƯCLN, 
 các chú ý và xem lại các ví dụ . 
Làm các bài tập 141,142 SGK, 
 Bài 176 SBT. 
Đ ọc trước mục3: 
tiết 31 
ước chung lớn nhất 
Giờ học tới đây là kết thúc 
xin mời các em và các thầy cô nghỉ 
xin chào và hẹn gặp lại 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dien_tu_dai_so_khoi_6_chuong_1_bai_17_uoc_chung_lo.ppt
Bài giảng liên quan