Bài giảng điện tử Đại số Lớp 6 - Chương 3 - Bài 12: Phép chia phân số (Bản mới)

Định nghĩa: Hai số gọi là nghịch đảo của nhau nếu tích của chúng bằng 1.

Nhận xét: Muốn chia một phân số cho một số nguyên (khác 0), ta giữ nguyên tử của phân số và nhân mẫu với số nguyên.

Bài tập thêm

Chứng minh rằng: Tổng của một phân số dương với nghịch đảo của nó thì lớn hơn hoặc bằng 2

Hướng dẫn về nhà

Học thuộc quy tắc phép chia phân số, nhận xét.

Làm bài tập 84, 85, 88, 89, 90/43 (sgk).

ppt11 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 02/04/2022 | Lượt xem: 95 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng điện tử Đại số Lớp 6 - Chương 3 - Bài 12: Phép chia phân số (Bản mới), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Chào Mừng Quý Thầy Cô Về Thăm Lớp 6a1 
KIỂM TRA BÀI CŨ 
Áp dụng tính : 
Nêu quy tắc phép nhân hai phân số ? Viết công thức tổng quát ? 
Tiết 89 : PHÉP CHIA PHÂN S Ố 
1. Số nghịch đảo 
?1 
Làm phép nhân : 
1 
1 
Ta nói là số nghịch đảo của -8, -8 cũng là số nghịch đảo 
 của ; hai số -8 và là hai số nghịch đảo của nhau . 
 Ta nói là .... của , là .. 
 của ; hai số và là hai số ... 
?2 
nghịch đảo của nhau 
số nghịch đảo 
số nghịch đảo 
Tiết 89 : PHÉP CHIA PHÂN S Ố 
1. Số nghịch đảo 
Định nghĩa : Hai số gọi là nghịch đảo của nhau nếu tích của chúng bằng 1. 
?3 
Tìm số nghịch đảo của 
Số nghịch đảo của là : 
7 
Số nghịch đảo của -5 là : 
Số nghịch đảo của là : 
Số nghịch đảo của là : 
Lưu ý: 
Số 0 không có số nghịch đảo . 
- Số 1 có nghịch đảo 1 
- Số -1 có nghịch đảo là -1 
Tiết 89 : PHÉP CHIA PHÂN S Ố 
2. Phép chia phân số 
?4 
Hãy tính và so sánh : 
VD : Thực hiện phép tính : 
Quy tắc : ( sgk ) 
Tiết 89 : PHÉP CHIA PHÂN S Ố 
2. Phép chia phân số 
?5 
Hoàn thành các phép tính sau : 
Quy tắc : ( sgk ) 
?5 
Hoàn thành các phép tính sau : 
?5 
Hoàn thành các phép tính sau : 
Tiết 89 : PHÉP CHIA PHÂN S Ố 
2. Phép chia phân số 
?5 
Hoàn thành các phép tính sau : 
Quy tắc : ( sgk ) 
Tiết 89 : PHÉP CHIA PHÂN S Ố 
2. Phép chia phân số 
Quy tắc : ( sgk ) 
Nhận xét : Muốn chia một phân số cho một số nguyên ( khác 0), ta giữ nguyên tử của phân số và nhân mẫu với số nguyên . 
?6 
Làm phép tính : 
Củng cố 
Bài 86/43: Tìm x, biết : 
Bài tập thêm 
Chứng minh rằng : Tổng của một phân số dương với nghịch đảo của nó thì lớn hơn hoặc bằng 2 
+ Học thuộc quy tắc phép chia phân số , nhận xét . 
+ Làm bài tập 84, 85, 88, 89, 90/43 ( sgk ). 
Hướng dẫn về nhà 
HSG:1/ Làm bài tập thêm : CMR 
2/ Làm bài tập thêm : Tìm GTNN của Q 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dien_tu_dai_so_lop_6_chuong_3_bai_12_phep_chia_pha.ppt
Bài giảng liên quan