Bài giảng Giáo dục công dân Lớp 8 - Bài 14: Phòng, chống nhiễm HIV/AIDS

I. Đặt vấn đề

Tai họa đã giáng xuống gia đình bạn của Mai là gì?

Người anh bị bạn bè rủ rê lôi kéo, nghiện ma tuý rồi bị nhiễm HIV/AIDS và đã chết

Nguyên nhân nào dẫn đến cái chết anh trai bạn của Mai?

Bị nhiễm HIV/AIDS

Nêu những chi tiết trong bức thư thể hiện nỗi đau mất anh trai của bạn ấy?

Nhiều đêm gọi anh trong tiếng khóc

Lòng tê tái

Không khí gia đình ảmđạm đau thương

 

pptx22 trang | Chia sẻ: hienduc166 | Lượt xem: 487 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Giáo dục công dân Lớp 8 - Bài 14: Phòng, chống nhiễm HIV/AIDS, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
BÀI 14PHÒNG, CHÓNG NHIỄM HIV/AIDSTai họa đã giáng xuống gia đình bạn của Mai là gì?I. Đặt vấn đề- Người anh bị bạn bè rủ rê lôi kéo, nghiện ma tuý rồi bị nhiễm HIV/AIDS và đã chếtNguyên nhân nào dẫn đến cái chết anh trai bạn của Mai?- Bị nhiễm HIV/AIDSNêu những chi tiết trong bức thư thể hiện nỗi đau mất anh trai của bạn ấy?Nhiều đêm gọi anh trong tiếng khócLòng tê táiKhông khí gia đình ảmđạm đau thươngThông điệp trong bức thư cô gái muốn nhắn giửi đến chúng ta là gì?Hãy tự bảo vệ mình trước hiếm họa của AIDSSống lành mạnhCó hiểu biết II.NỘI DUNG BÀI HỌCKhái niệmHIV/AIDS là gì? THẢO LUẬN NHÓMNhãm 1: HIV/AIDS lµ gì?Nhãm 2: Tác hại cña HIV/ AIDS?Nhãm 3: Nguyªn nh©n dÉn ®Õn HIV/AIDS?Nhóm 1: HIV/AIDS là gì?HIV lµ vi rót g©y suy gi¶m miÔn dÞch ở người.AIDS là giai đoạn cuối của nhiễm HIV- AIDS lµ “héi chøng suy gi¶m miÔn dÞch m¾c ph¶i”. b. Tác hại của HIV/AIDSNhãm 2: Tác hại cña HIV/AIDS?- HIV/AIDS là đại dịch của thế giới và của Việt Nam- Ảnh h­ëng đến sức khỏe, tính mạng của con người và tương lai nói giống của dân tộc- Ảnh hướng nghiêm trọng đến kinh tế- xã hội của đất nước. T¸c h¹i cña HIV/AIDSĐối với người bệnhSa sút tinh thần.Cướp đi sức khoẻ, tính mạng.Đối với gia đình -Kinh tế cạn kiệt. -Mọi người đau khổ (ảnh hưởng đến đời sống tinh thần). -Gia đình tan vỡ.Đối với xã hội-Ảnh hưởng đến kinh tế, suy giảm sức lao động.Suy thoái giống nòi.Nhãm 3: Nguyªn nh©n- KØ c­¬ng ph¸p luËt ch­a nghiªm.Giáo dục tuyên truyền chưa làm tốtKÐm hiÓu biÕt.T©m sinh lý løa tuæi.Cuéc sèng gia ®ình tan vì.B¶n th©n kh«ng lµm chñ	Đại dịch HIV/AIDS vẫn tập trung trong nhóm đối tượng có nguy cơ cao: 55,16% số nhiễm HIV là người nghiện chích ma tuý, 2,8% là gái mại dâm, 1,67% là bệnh nhân hoa liễu. Tỷ lệ nam nhiễm cao gấp sáu lần nữ.- Thực hiện các biện pháp phòng, chống lây hiễm HIV/AIDS.- Tham gia các hoạt động phòng chống nhiễm HIV/AIDS. Nghiêm cấm các hành vi mua dâm, bán dâm. Tiêm chích ma tuý và các hành vi làm lây truyền HIV/AID khác.Có quyền được giữa bí mật về tình trạng nhiễm HIV/AIDS. - Không bị phân biệt đối xử.Phải thực hiện các biện pháp phòng, chống lây truyền bệnh cho cộng đồng.+ Người nhiễm HIV/AIDS :+ Đối với mọi người :2. Quy định của pháp luật 	Hãy chỉ ra những con đường lây nhiễm HIV-AIDS và đề ra biện pháp phòng,chống lây nhiễm?Các con đường chính lây nhiễm HIV/AIDSCon đường chính lây truyền HIV-AIDS Cách phòng tránhCó 3 con đường lây truyền HIV / AIDS -Lây, truyền qua đường máu-Lây, truyền qua quan hệ tình dục.-Lây, truyền từ mẹ sang con.Tránh tiếp xúc với máu của người bị nhiễn HIV / AIDS.-Không dùng chung bơm, kim tiêm.-Không quan hệ tình dục bừa bãi. Điều 18: 3. Nghiêm cấm việc đưa tin công khai về tên, tuổi, địa chỉ , hình ảnh của người bị nhiễm HIV/AIDS , trừ trường hợp được sự đồng ý của người đó.Điều 24:Nghiêm cấm người nhiễm HIV/AIDS truyền bệnh cho người khác.2. Nghiêm cấm việc đưa tin bịa đặt về nhiễm HIV/AIDS nhằm xúc phạm danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền lợi của họ. Điều 118. Tội cố ý truyền HIV cho người khácNgười nào cố ý truyền HIV cho người khác( ) thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm.2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm hoặc chung thân:a, Có tổ chức;b, Đối với nhiều người;c, Đối với người chưa thành niên;d, Đối với người đang thi hành công vụ hoặc vì lí do công vụ của nạn nhânII. Bộ luật Hình sự năm 19993. Trách nhiệm của mỗi người- Trách nhiệm của chúng ta:+ Phải hiểu biết đầy đủ về HIV- AIDS, chủ động phòng tránh.+ Không phân biệt đối xử người bị nhiễm HIV- AIDS và gia đình họ.+ Tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống nhiễm HIV- AIDS. III. CỦNG CỐÝ kiÕn em cho lµ ®óng: 1. AIDS chØ l©y truyÒn cho những ng­êi lao ®éng. 2. AIDS chØ l©y truyÒn cho những n­íc ®ang ph¸t triÓn. 3. AIDS kh«ng l©y truyÒn qua những tiÕp xóc th«ng th­êng. 4. HiÖn nay ch­a cã thuèc ®iÒu trÞ AIDS. 5. Häc sinh THCS kh«ng bÞ nhiÔm HIV/ AIDS. 6. Nhµ tr­êng lµ m«i tr­êng hữu hiÖu phßng tr¸nh HIV/ AIDS. 7. AIDS rÊt nguy hiÓm nh­ng kh«ng ®¸ng sî nÕu tÊt c¶ chóng ta ®Òu biÕt c¸ch b¶o vÖ mình p h Ồ n g c h Ố n g h Ọ c ® ­ Ờ n g ® ­ Ờ n g m Á u a i d sm Ạ i d © m h i vT i ª m c h Í c h®ẠidỊch17423568Câu 1: Việc đưa giáo dục phòng chống nhiễm HIV /AIDS vào nơi đây là cần thiết?Câu 2: Là một trong những con đường chính lây nhiễm HIV/AIDS?Câu 3: Giai đoạn cuối của HIV là gì?Câu 4: Một tệ nạn xã hội dẫn đến lây truyền HIV-AIDS?Câu 5: Tên một loại virut gây suy giảm hệ miễn dịch ?Câu 6: Một hành động xấu mà những người nghiện ma tuý nặng thường làm ?Câu 7: Mỗi chúng ta cần phải có trách nhiệm gì với căn bệnh HIV-AIDS ?Gi¶i « ch÷

File đính kèm:

  • pptxphong chong hiv.pptx