Bài giảng Hình học 8 - Tiết 29: Diện tích tam giác

KIỂM TRA BÀI CŨ

•1. Nhắc lại khái niệm và các tính chất của diện tích hình đa giác.

•2. Công thức tính diện tích hình chữ nhật .

•3. Diện tích hình vuông .

•4. Diện tích hình tam giác vuông

 

ppt14 trang | Chia sẻ: ngochuyen96 | Lượt xem: 788 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Hình học 8 - Tiết 29: Diện tích tam giác, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
KÍNH CHÀO CÁC THẦY CÔ GIÁO ĐẾN DỰ GIỜ THĂM LỚP THÂN ÁI ĐÓN CHÀO CÁC EM HỌC SINH LỚP 8G Trường THCS Phan Chu trinh - BMTMÔN TOÁN HÌNH HỌC 8 CHƯƠNG II ĐA GIÁC – DIỆN TÍCH ĐA GIÁCKIỂM TRA BÀI CŨ1. Nhắc lại khái niệm và các tính chất của diện tích hình đa giác.2. Công thức tính diện tích hình chữ nhật .3. Diện tích hình vuông .4. Diện tích hình tam giác vuông (Vôùi a, b laø kích thước hai caïnh goùc vuoâng)Kiểm tra bài cũ4cm3cmababABCKIỂM TRA BÀI CŨCho ABC ( AÂ= 1v) có AB = 6cm, BC = 10cm. Hãy chọn câu đúng: A/ 48cm2 . B/ 24cm2 . C/ 12cm2 . D/ 60cm2 .10cm6cmCABĐáp án: BDiện tích ABC là:B/ 24cm2Tieát 29 : Dieän tích tam giaùcS = ?I.ÑÒNH LYÙ:( SGK/120 )Diện tích tam giác bằng nửa tích của một cạnh với chiều cao tương ứng với cạnh đó.ahACBH(C/M:XemSGK/120)h/2ah?/121 Hãy cắt một tam giác thành 3 mảnh để ghép lại thành một hình chữ nhật. (có diện tích không đổi) II. ÁP DỤNGhaIII. BAØI TAÄP:Baøi 1: Soá 17/121Đáp án: OM.AB = OA.OBOBAMBaøi 2: Soá 18/121Ta có:  SAMB = SAMCHMBCA BM = MC(gt) TÌM HIỂU ?12HƯỚNG DẪN VỀ NHÀLàm các bài tập 16 ,19 ,20 ,21 ,22 , 23,24,25 SGK trang 122 ,123.

File đính kèm:

  • pptdien tich hinh tam giac.ppt
  • gspHINH TAMGIAC.gsp
  • gspTIM HIEU 1.gsp
  • gspTIM HIEU 2.gsp