Bài giảng Lịch sử Lớp 6 - Bài 8: Thời nguyên thủy trên đất nước ta

Người tối cổ là những người như thế nào ?

Đi bằng hai chân sau.

Hai chi trước biến

thành tay, biết cầm nắm.

Thể tích não lớn hơn so với loài vượn cổ.

Biết ghè đẽo đá,

 dùng lửa.

 Năm 1960, các nhà khảo cổ học Việt Nam đã phát hiện ra địa điểm sơ kì đồ đá cũ ở núi Đọ, tỉnh Thanh Hoá, họ đã tìm thấy: Mảnh tước 728 cái, công cụ chặt thô sơ 8 cái, rìu tay 2 cái, công cụ chặt giống hình rìu 15 cái. Các nhà khảo cổ kết luận: Núi Đọ là nơi cư trú của tập đoàn Người vượn, đồng thời là nơi chế tác công cụ. (Theo Trần Quốc Vượng. Cơ sở khảo cổ học.)

 

ppt34 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 21/03/2022 | Lượt xem: 188 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Lịch sử Lớp 6 - Bài 8: Thời nguyên thủy trên đất nước ta, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
KIỂM TRA BÀI CŨ 
- Phương Đông: quí tộc, nông dân công xã, nô lệ. 
- Phương Tây: chủ nô, nô lệ. 
- Phương Đông : Ai Cập , Lưỡng Hà , Ấn Độ , Trung Quốc . 
- Phương Tây : Hi Lạp , Rô ma. 
? Thời cổ đại có các quốc gia lớn nào được hình thành ? 
? Các tầng lớp xã hội chính thời cổ đại: 
Quá trình tiến hoá của loài người 
 Người tối cổ là những người như thế nào ? 
- Đi bằng hai chân sau . 
 - Hai chi trước biến 
thành tay , biết cầm nắm . 
 - Thể tích não lớn hơn so với loài vượn cổ . 
- Biết ghè đẽo đá , 
 dùng lửa . 
H19_ Rìu đá núi Đọ ( Thanh Hóa ) 
H18_ Răng của Người Tối cổ ở Thẩm Hai – Thẩm khuyên 
( Lạng Sơn ). 
Công cụ đá ở Núi Đọ 
( Thanh Hóa ) 
Răng người hang 
Thẩm Khuyên , Thẩm Hai 
(Lạng Sơn) . 
 Năm 1960, các nhà khảo cổ học Việt Nam đã phát hiện ra địa điểm sơ kì đồ đá cũ ở núi Đọ , tỉnh Thanh Hoá , họ đã tìm thấy : Mảnh tước 728 cái , công cụ chặt thô sơ 8 cái , rìu tay 2 cái , công cụ chặt giống hình rìu 15 cái . Các nhà khảo cổ kết luận : Núi Đọ là nơi cư trú của tập đoàn Người vượn , đồng thời là nơi chế tác công cụ . (Theo Trần Quốc Vượng . Cơ sở khảo cổ học .) 
Toàn cảnh Núi Đọ (Thanh Hóa) 
Thẩm Hai 
Núi Đọ 
Xuân Lộc 
Thẩm Khuyên 
? Em có nhận xét gì về địa bàn sinh sống của Người tối cổ trên đất nước ta ? 
Hình 24 Lược đồ : Một số di chỉ khảo cổ ở Việt Nam 
? Người tinh khôn là người như thế nào ? 
- Tay chân khéo léo , linh hoạt , thể tích não lớn . 
- Công cụ sản xuất và đồ dùng đa dạng . 
Hang Hùm ( Yên Bái 
Thẩm ồm(Nghệ An) 
Kéo Lèng(lạng Sơn 
Hình 24 Lược đồ : Một số di chỉ khảo cổ ở Việt Nam 
Thung Lang ( Ninh Bình ) 
Thái Nguyên 
Thanh Hóa 
Nghệ An 
Lai Châu 
Sơn Vi 
( Phú Thọ ) 
? Dấu tích của Người 
tinh khôngiai đoạn 
 đầu được tìm thấy 
ở đâu trên đất 
nước ta ? 
 Bằng đá cuội , được ghè đẽo thô sơ , có hình thù rõ ràng . 
Công cụ chặt ở Nậm Tun 
(Lai Châu ). 
Công cụ : 
 ? Các nhà khảo cổ học đã tìm thấy công cụ gì trong giai đoạn này ? 
 ? Em hãy Quan sát hình 1 và 2, So sánh có gì khác nhau về hình dáng bên ngoài ? 
Hình thù chưa ràng , ghè đẽo nhiều chỗ . 
Hình thù rõ ràng , 
chỉ ghè đẽo ở lưỡi . 
Hình 1 
Hình 2 
Công cụ chặt ở Nậm Tun 
(Lai Châu ). 
Rìu đá núi Đọ ( Thanh Hóa ) 
Mô hình chế tác công cụ đ á 
Mô hình sử dụng công cụ đá 
Hình 21 - Rìu đá Hoà Bình 
Hình22 - Rìu đá Bắc Sơn 
Hình 23 - Rìu đá Hạ Long 
Hình 20 - Công cụ chặt ở Nậm Tun (Lai Châu ) 
Hình22 - Rìu đá Bắc Sơn 
Hình 21 - Rìu đá Hoà Bình 
Hình 23 - Rìu đá Hạ Long 
? Em hãy so sánh công cụ rìu đá Hòa Bình , Bắc Sơn , Hạ Long với công cụ chặt ở Nậm Tun ? 
Hoà Bình 
Bắc Sơn 
Quỳnh Văn 
Hạ Long 
Bàu Tró 
? 
Em hãy xác định những 
địa điểm tìm thấy dấu 
tích của Người tinh khôn 
trên lược đồ ? 
BÀI TẬP CỦNG CỐ 
Các 
 giai đoạn 
Thời gian 
 xuất hiện 
Địa điểm 
tìm thấy 
Công cụ 
chủ yếu 
Người 
 tối cổ 
Người tinh khôn ở giai đoạn đầu 
Người tinh khôn ở 
giai đoạn phát triển 
1) Lập bảng các giai đoạn phát triển của người nguyên thủy ở Việt Nam. 
30-40 vạn năm 
 3 - 2 vạn năm 
12000-4000 năm 
Hoà Bình , Bắc Sơn ( Lạng sơn ), Quỳnh Văn ( Nghệ An), Hạ Long ( Quảng Ninh ), Bàu Tró ( Quảng Bình )... 
Hang Th ẩ m Hai , Thẩm Khuyên ( Lạng sơn ); Núi Đọ ( Thanh Hoá ); Xuân Lộc ( Đồng Nai )... 
Mái đá Ngườm ( Thái Nguyên ), Sơn Vi ( Phú Thọ )... 
Công cụ đá với kỹ thuật mài ở lưỡi 
Những chiếc rìu đá cuội , ghè đẽo thô sơ , có hình thù rõ ràng . 
Công cụ đá ghè đẽo thô sơ 
Hướng dẫn học ở nhà . 
- Học bài , trả lời các câu hỏi trong SGK. 
- Chuẩn bị bài 9 đời sống của người nguyên thủy trên đất nước ta . 
Soạn vào tập các câu hỏi màu xanh trong các mục : 
	+ Đời sống vật chất . 
	+ Tổ chức xã hội . 
	+ Đời sống tinh thần 
 CHÚC 
 CÁC EM HỌC GIỎI 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_lich_su_lop_6_bai_8_thoi_nguyen_thuy_tren_dat_nuoc.ppt