Bài giảng Lịch sử Lớp 8 - Thực dân Pháp đánh Bắc Kỳ - Trương Thị Phượng

1-Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kỳ lần thứ hai (1882)

2-Nhân dân Bắc Kỳ tiếp tục kháng Pháp.

3-Hiệp ước Pa tơ nốt. Nhà nước phong kiến Việt Nam sụp đổ (1884)

Lời của một tên lính Pháp:

Thực là một cuộc sống kinh khủng đối với một dúm người từng đêm chờ đợi kết liễu cuộc đời.”

Câu hỏi

Tại sao thực dân Pháp không nhượng bộ triều Đình Huế sau khi Rivie bị giết tại Cầu Giấy ?

Trả lời

Triều đình Huế ảo tưởng vào thương lượng, lục đục suy yếu.

Pháp tăng viện binh, quyết chiếm Bắc Kỳ

ppt24 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 21/03/2022 | Lượt xem: 399 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Lịch sử Lớp 8 - Thực dân Pháp đánh Bắc Kỳ - Trương Thị Phượng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
GV: Trương Thị Phượng Môn: Lịch Sử lớp 8 
Trường THCS Tứư Hiệp 
1-Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kỳ lần thứ hai (1882) 
3-Hiệp ước Pa tơ nốt. Nhà nước phong kiến Việt Nam sụp đổ (1884) 
2-Nhân dân Bắc Kỳ tiếp tục kháng Pháp. 
Hà nội 
Huế 
3 -4 - 1882 
6 tỉnh miền đông nam kì 
25 -4 - 1882 
Quân Pháp do Rivie chỉ huy đổ bộ đánh chiếm Hà Nội 
Quốc tử giám 
Cầu Giấy 
Thành Hà Nội 
Chiến trường Hà Nội năm 
1882-1883 
Đi sơn tây 
25 -4 - 1882 
Hòn Gai 
Nam Định 
Hà nội 
Huế 
3 -4 - 1882 
6 tỉnh miền đông nam kì 
25 -4 - 1882 
 Quân Pháp do Rivie chỉ huy đổ bộ đánh chiếm Hà Nội 
Thực dân pháp đánh bắc kì 
Hoàng Diệu (1829-1882) 
Câu hỏi 
 Nhân dân Bắc Kỳ đã phối hợp với quân đội triều đình để kháng Pháp như thế nào ? 
Hà nội 
Huế 
25 -4 - 1882 
3 -4 - 1882 
Rivie rút quân từ Nam Định về Hà Nội 
Quân Pháp do Rivie chỉ huy tiến lên Sơn Tây 
Quân của Lưu Vĩnh Phúc chặn đánh quân Pháp 
Quốc tử giám 
Cầu Giấy 
Chiến trường Hà Nội năm 
1882-1883 
Đi sơn tây 
Nơi Rivie bị diết 
19 -5 - 1883 
Hòn Gai 
Nam Định 
Thành Hà Nội 
Trận Cầu Giấy 19-5-1883 Rivie tử trận 
Lời của một tên lính Pháp: 
“ Thực là một cuộc sống kinh khủng đối với một dúm người từng đêm chờ đợi kết liễu cuộc đời.” 
Câu hỏi 
 Tại sao thực dân Pháp không nhượng bộ triều Đình Huế sau khi Rivie bị giết tại Cầu Giấy ? 
Trả lời 
 - Triều đình Huế ảo tưởng vào thương lượng, lục đục suy yếu. 
- Pháp tăng viện binh, quyết chiếm Bắc Kỳ 
Hà nội 
Huế 
6 tỉnh miền đông nam kì 
Thuận An 
Pháp tấn công Thuận An (năm 1883) 
18 -8 - 1883 
Pháp tấn công Thuận An (năm 1883) 
Nội dung hiệp ước Hác măng(1883) 
- Bắc Kỳ và Trung Kỳ phải đặt dưới sự bảo hộ của Pháp : Cắt tỉnh Bình Thuận ra khỏi Trung Kỳ, nhập vào đất Nam Kỳ thuộc pháp. 
Triều đình Huế được cai quản Trung Kỳ nhưng phải thông qua Khâm sứ Pháp ở Huế. Ba tỉnh Thanh-Nghệ-Tĩnh được sát nhập vào Bắc Kỳ. 
Công sứ Pháp ở Bắc Kỳ kiểm soát mọi công việc của quan lại triều đình, nắm quyền trị an và nội vụ 
Mọi việc giao thiệp với nước ngoài của triều đình Huế đều do Pháp nắm, kể cả việc giao thiệp với Trung Quốc. 
Hiệp ước Pa tơ nốt ký ngày 6-6-1884 
 Hiệp ước Patơnốt 
Nội dung hiệp ước Pa tơ nốt 
- Khoản 1 : Nước Việt Nam thừa nhận sự bảo hộ của Pháp, là nước sẽ thay mặt Việt Nam trong mọi việc giao thiệp với ngoại quốc và bảo hộ người Việt Nam ở nước ngoài. 
- Khoản 3 : Tại các tỉnh trong giới hạn từ Nam Kỳ đến giáp Ninh Bình, các quan lại triều đình sẽ tiếp tục cai trị nhân dân như cũ, trừ các việc thương chính, công chính cùng các việc cần có chủ trương nhất trí, cần có kỹ sư Pháp hay người châu Âu giúp. 
Thảo luận nhóm 
 Tại sao nói từ năm 1858 đến năm 1884 là quá trình triều đình Huế đi từ đầu hàng từng bước đến đầu hàng toàn bộ trước quân xâm lược ? 
Đáp án 
 * Pháp xâm lược nước ta năm 1858, nhân dân ta đã kiên quyết chống Pháp, trong khi nhà Nguyễn chỉ tìm cách hoà hoãn rồi đầu hàng từng bước, sau đó dâng toàn bộ đất nước cho Pháp bằng việc ký các hiệp ước đầu hàng 
1-Hiệp ước Nhâm Tuất (1862): Triều đình thừa nhận quyền cai quản của Pháp ở ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ. 
2-Hiệp ước Giáp Tuất (1874): Triều đình chính thức thừa nhận 6 tỉnh Nam Kỳ hoàn toàn thuộc Pháp. 
3-Hiệp ước Hác Măng (1883), Hiệp ước Pa tơ nốt (1884): Chính thức thừa nhận quyền bảo hộ của Pháp trên toàn lãnh thổ Việt Nam. 
Có thưởng 
Trò chơi đi tìm lịch sử 
2- Đội quân nào 2 lần tiêu diệt quân Pháp tại Cầu Giấy ? 
Trả lời 2- Đội quân 2 lần tiêu diệt quân Pháp tại Cầu Giấy là: Quân Cờ đen của Lưu Vĩnh Phúc 
3 - Địa danh nào ghi dấu 2 chiến công tiêu diệt quân Pháp (1873;1883) ? 
Trả lời 5- Địa danh ghi dấu 2 chiến công tiêu diệt quân Pháp là: Cầu Giấy 
4 - Hiệp ước nào đã chấm dứt sự tồn tại độc lập của triều đại phong kiến nhà Nguyễn ? 
Trả lời 4- Hiệp ước đã chấm dứt sự tồn tại độc lập của triều đại phong kiến nhà Nguyễn là: Hiệp ước Patơnốt 
5 - Nội dung cơ bản của hiệp ước Hac Măng là gì ? 
Trả lời 5- Nội dung cơ phản của hiệp ước Hac Măng là: Việt Nam trở thành xứ bảo hộ của Pháp 
1 - Em hãy cho biết tên 2 tướng Pháp bị tiêu diệt tại Cầu Giấy ? 
Trả lời 1- Hai tướng Pháp bị tiêu diệt tại Cầu Giấy là: Gacniê (1873) và Rivie (1883) 
Trận Cầu Giấy 19-5-1883 Rivie tử trận 
Tấn công Thuận An 
10 
Là 1 cuốn 
hỏi đáp lịch sử 
Phần thưởng 
 là một quyển sổ 
Bạn sẽ chọn phần thưởng nào ? 
Hoàng Diệu 
Trận Cầu Giấy 1883 
Bài tập về nhà 
 1- Trả lời câu hỏi và làm bài tập 1, bài tập 2 trang 124 (SGK). 
 2-Sưu tầm tư liệu nói về phong trào Cần Vương. 
Các thầy cô giáo đến dự giờ giảng dạy bộ môn Lịch sử lớp 8 
Xin chân thành cảm ơn 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_lich_su_lop_8_thuc_dan_phap_danh_bac_ky_truong_thi.ppt
Bài giảng liên quan