Bài giảng Mĩ thuật 9 Bài 15: Vẽ trang trí tạo dáng và trang trí thời trang

I. QUAN SÁT, NHẬN XÉT:

 - Thời trang là cách thức làm cho cuộc sống con người thêm đẹp và văn minh hơn.

 - Trang phục thời trang gồm: thời trang công sở, thời trang dạ hội, thời trang dạo phố,

 - Thời trang bao gồm: quần áo, túi xách, giầy dép, đồ trang sức, mũ nón, cách trang điểm và các phương tiện.

 - Thời trang luôn gắn liền với mọi lứa tuổi.

 

ppt18 trang | Chia sẻ: baobinh26 | Lượt xem: 982 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Mĩ thuật 9 Bài 15: Vẽ trang trí tạo dáng và trang trí thời trang, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CƠMỹ thuật 9Giáo viên: Trần Thị TìnhTẠO DÁNG VÀ TRANG TRÍ THỜI TRANGI. QUAN SÁT, NHẬN XÉT:Xưa Nay Bài 15: Vẽ trang tríTẠO DÁNG VÀ TRANG TRÍ THỜI TRANGI. QUAN SÁT, NHẬN XÉT:Bài 15: Vẽ trang tríThời trang dạ hộiThời trang dạo phốThời trang công sởTrang phục thời trang gồm những dạng nào?Ngồi ra cịn những dạng khác: Thời trang tắm biểnThời trang thể thaoTẠO DÁNG VÀ TRANG TRÍ THỜI TRANGI. QUAN SÁT, NHẬN XÉT:Bài 15: Vẽ trang tríRực rỡ, hấp dẫnĐơn giảnThanh lịch, nhẹ nhàngThời trang dạ hộiThời trang dạo phốThời trang công sởĐặc điểm của từng loại thời trang :TẠO DÁNG VÀ TRANG TRÍ THỜI TRANGI. QUAN SÁT, NHẬN XÉT:Bài 15: Vẽ trang tríNgoài ăn mặc thời trang còn kết hợp với các vật dụng, phương tiệnDạ hộiCông sởDạo phốTẠO DÁNG VÀ TRANG TRÍ THỜI TRANGI. QUAN SÁT, NHẬN XÉT:Bài 15: Vẽ trang tríTrang phục ở nhiều lứa tuổiTrang phục thiếu nhiTrang phục thanh thiếu niên Trang phục trung niênTẠO DÁNG VÀ TRANG TRÍ THỜI TRANGI. QUAN SÁT, NHẬN XÉT:Bài 15: Vẽ trang tríTrang phục của các dân tộc Việt NamMuờng Dao Bana Nùng Êđê khơmeTẠO DÁNG VÀ TRANG TRÍ THỜI TRANGI. QUAN SÁT, NHẬN XÉT:Bài 15: Vẽ trang tríTrang phục truyện thống của một số nướcTrung QuốcHàn QuốcNhật BảnThái LanẤn ĐộCampuchia kosovoInđônêxiaTẠO DÁNG VÀ TRANG TRÍ THỜI TRANGI. QUAN SÁT, NHẬN XÉT:Bài 15: Vẽ trang trí - Thời trang là cách thức làm cho cuộc sống con người thêm đẹp và văn minh hơn. - Trang phục thời trang gồm: thời trang công sở, thời trang dạ hội, thời trang dạo phố,  - Thời trang bao gồm: quần áo, túi xách, giầy dép, đồ trang sức, mũ nón,  cách trang điểm và các phương tiện. - Thời trang luôn gắn liền với mọi lứa tuổi. - Thời trang rất có ích cho cuộc sống cũng như trong công việc.TẠO DÁNG VÀ TRANG TRÍ THỜI TRANGI. QUAN SÁT, NHẬN XÉT:Bài 15: Vẽ trang tríII. CÁCH TẠO DÁNG VÀ TRANG TRÍ:1/ Cách tạo dáng: - Vẽ phác khung hình- Vẽ phác nét chính- Vẽ chi tiết- Vẽ màu2/ Cách trang trí- Vẽ phác hình dáng- Trang trí họa tiết trên trang phục- Trang trí các vật dụngI. QUAN SÁT, NHẬN XÉT:TẠO DÁNG VÀ TRANG TRÍ THỜI TRANGBài 15: Vẽ trang tríTẠO DÁNG VÀ TRANG TRÍ THỜI TRANGBài 15: Vẽ trang tríTẠO DÁNG VÀ TRANG TRÍ THỜI TRANGBài 15: Vẽ trang tríBài vẽ của học sinhT«ngäcv©nkiÕntrcĩ2 - Ng­êi vÏ nhiỊu vµ thµnh c«ng nhÊt vỊ m¶ng tranh Phè cỉ Hµ Néi 	 (11 ch÷)1 - T¸c gi¶ bøc tranh nỉi tiÕng ThiÕu n÷ bªn hoa huƯ (9 ch÷)3 - Mét bøc tranh vÏ vỊ mét trß ch¬i d©n gian ViƯt Nam cđa ho¹ sü NguyƠn Phan Ch¸nh 	 (10 ch÷)4 - Mét lo¹i trang phơc truyỊn thèng cđa phơ n÷ ViƯt Nam (5 ch÷)5 - Tr­êng ph¸i héi häa h×nh thµnh sím nhÊt cđa héi ho¹ Ph­¬ng T©y kho¶ng tõ cuèi TK XIX ®Õn ®Çu TK XX	 (7 ch÷)6 - Mét lo¹i h×nh nghƯ thuËt thuéc mü thuËt 	 (8 ch÷)9 - Tªn gäi cỉng thµnh nhµ NguyƠn 	 (6 ch÷)8 - T¸c gi¶ bøc tranh Hoa diªn vü (6 ch÷)7 - T¸c gi¶ pho t­ỵng §a vÝt (13 ch÷) ThêitraGNnhËn diƯn « ch÷Hµng däc lµ mét tõ ghÐp chØ mét lÜnh vùc trong ®êi sèng vËt chÊt cđa con ng­êiTõ khãaKiĨm tra10203040501501020304015010203040150102030401TẠO DÁNG VÀ TRANG TRÍ THỜI TRANGBài 15: Vẽ trang tríII. CÁCH TẠO DÁNG VÀ TRANG TRÍ:I. QUAN SÁT, NHẬN XÉT:III. THỰC HÀNH:Vẽ hai dáng thời trang (trang phục tự chọn)Trung quècLµoTh¸i lanB i Ĩ n ® « n gM a l a y x i aI n ® « n ª x i aPhilippinmyanmacampuchiaBrunªyL­ỵc ®å ®«ng nam ¸ChÝ tuyÕn B¾cXÝch ®¹oXin-ga-poViệt NamHỌC SINH VẼ BÀI

File đính kèm:

  • pptTao dang va trang tri thoi trang.ppt