Bài giảng môn Đại số Khối 8 - Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp (Chuẩn kĩ năng)

Khi phân tích 1 đa thức thành nhân tử nên làm theo các bước sau:

+ Đặt NTC nếu tất cả các hạng tử có NTC

 + Dùng hằng đẳng thức nếu có

 + Nhóm nhiều hạng tử (thường mỗi nhóm có NTC hoặc là hằng đẳng thức).Nếu cần thiết phải đặt dấu “-” trước ngoặc và đổi dấu các hạng tử.

Để phân tích tam thức bậc hai thành nhân tử bằng cách tách hạng tử bx ta có thể làm như sau:

B1: Tìm tích ac

B2:Phân tích ac thành tích của hai số nguyên bằng mọi cách.

B3:Chọn hai thừa số có tích bằng ac nói trên mà có tổng bằng b.

 

ppt12 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 13/04/2022 | Lượt xem: 35 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn Đại số Khối 8 - Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp (Chuẩn kĩ năng), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo đ ến dự giờ học 
Bộ môn : đại số 
Lớp 8A3 
08/10/08 
2 
a) Ví dụ 1. Phân tích đa thức sau thành nhân tử : 
Giải 
1.Ví dụ 
08/10/08 
3 
b) Ví dụ 2. Phân tích đa thức sau thành nhân tử : 
Giải 
Hãy cho biết các cách nhóm sau có đư ợc không ? Vì sao ? 
08/10/08 
4 
Khi phân tích 1 đa thức thành nhân tử nên làm theo các bước sau : 
+ Đ ặt NTC nếu tất cả các hạng tử có NTC 
 + Dùng hằng đẳng thức nếu có 
 + Nhóm nhiều hạng tử ( thường mỗi nhóm có NTC hoặc là hằng đẳng thức).Nếu cần thiết phải đ ặt dấu “ - ” trước ngoặc và đ ổi dấu các hạng tử . 
08/10/08 
5 
c) Phân tích đa thức 
thành nhân tử . 
?1 
Giải : 
08/10/08 
6 
* a) Tính nhanh gi á trị của biểu thức : 
 tại x = 94,5 và y = 4,5. 
?2 
2. á p dụng 
Yêu cầu : Hoạt đ ộng nhóm (4ph) 
08/10/08 
7 
?2 
2. á p dụng 
* a) 
Thay x = 94,5 và y = 4,5 vào biểu thức trên ta có : 
(94,5 + 1 - 4,5)(94,5 + 1 + 4,5) = 91.100 
 = 9100 
Vậy gi á trị của biểu thức trên tại x = 94,5 và 
y = 4,5 là 9100. 
08/10/08 
8 
b) Khi phân tích đa thức thành nhân tử , bạn Việt đã làm nh ư sau : 
Em hãy chỉ rõ trong cách làm trên , bạn Việt đã sử dụng những phương pháp nào để phân tích đa thức thành nhân tử . 
08/10/08 
9 
Bài 51(sgk - 24) 
Phân tích các đa thức sau thành nhân tử : 
a) 
b) 
c) 
08/10/08 
Hướng dẫn về nh à 
Bài53(sgk-24) Phân tích đa thức thành nhân tử . 
 Ta có a =1; b = -3; c = 2 => ac = 2 = -1.(-2) = 1.2 
Chọn 2 thừa số có tổng bằng -3 là -1 và -2. 
Ta tách đư ợc -3x = -x - 2x 
10 
Để phân tích tam thức bậc hai thành nhân tử bằng cách tách hạng tử bx ta có thể làm nh ư sau : 
B1: Tìm tích ac 
B2: Phân tích ac thành tích của hai số nguyên bằng mọi cách . 
B3: Chọn hai thừa số có tích bằng ac nói trên mà có tổng bằng b. 
08/10/08 
11 
Ta có : 
Ngoài ra ta cũng có thể tách hạng tử tự do 2 = - 4 + 6 
 - Ôn lại các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử đã học 
- BTVN: 54 => 58 
Hướng dẫn về nhà 
Chúc các em học tốt 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_mon_dai_so_khoi_8_bai_9_phan_tich_da_thuc_thanh_nh.ppt