Bài giảng môn Đại số Lớp 6 - Chương 1 - Bài 14: Số nguyên tố. Hợp số, bảng số nguyên tố (Chuẩn kĩ năng)

Định nghĩa:

 - Số nguyên tố là số tự nhiên:

 + Lớn hơn 1.

 + Chỉ có hai ước là 1 và chính nó.

 - Hợp số là số tự nhiên:

 + Lớn hơn 1.

 + Có nhiều hơn hai ước.

Chú ý: (SGK – 46)

 - Số 0 và số 1 không là số nguyên tố và

 cũng không là hợp số.

 - Các số nguyên tố nhỏ hơn 10 là

 2, 3, 5, 7

 

ppt9 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 01/04/2022 | Lượt xem: 153 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn Đại số Lớp 6 - Chương 1 - Bài 14: Số nguyên tố. Hợp số, bảng số nguyên tố (Chuẩn kĩ năng), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Tìm các ước của 2, 3, 4, 5, 6, 7 
Số a 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Các Ư(a) 
1; 2 
1; 3 
1; 2; 4 
1; 5 
1; 2; 
3; 6 
1; 7 
2 
3 
5 
7 
Tiết 25  Số nguyên tố – Hợp số Bảng số nguyên tố 
Số nguyên tố – Hợp số: 
 a) Ví dụ: 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Số nguyên tố 
Hợp số 
0 
1 
2 
3 
5 
7 
4 
4 
6 
8 
9 
b) Định nghĩa: 
 - Số nguyên tố là số tự nhiên: 
 + Lớn hơn 1. 
 + Chỉ có hai ước là 1 và chính nó. 
 - Hợp số là số tự nhiên: 
 + Lớn hơn 1. 
 + Có nhiều hơn hai ước . 
c) Chú ý: (SGK – 46) 
 - Số 0 và số 1 không là số nguyên tố và 
 cũng không là hợp số. 
 - Các số nguyên tố nhỏ hơn 10 là 
 2, 3, 5, 7 
Luyện tập: Bài 115 (SGK – 47) 
Các số sau là số nguyên tố hay hợp sô? 
 312; 213; 435; 417; 3311; 67 
2. Lập bảng các số nguyên tố nhỏ hơn 100 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
2 
3 
5 
7 
11 
13 
17 
19 
31 
41 
61 
71 
73 
83 
53 
43 
23 
37 
47 
67 
97 
29 
59 
79 
89 
3. Luyện tập: 
 Bài 116 (SGK – 47) 
 Bài 117 (SGK – 47) 
 Bài tập về nhà: 
 Học thuộc phần đóng khung 
trong SGK 
 Làm bài 118; 119; 120 (SGK – 47) 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_mon_dai_so_lop_6_chuong_1_bai_14_so_nguyen_to_hop.ppt