Bài giảng môn Đại số Lớp 6 - Chương 1 - Bài 18: Bội chung nhỏ nhất (Bản hay)

Viết UC(4, 6) = {1; 2; 3 } là đúng hay sai ? Vì sao ?

Sai. Vì 3 là ước của 6 nhưng không phải là ước của 4

Khẳng định sau đúng hay sai?

8 ƯC(16; 40); 8 ƯC(32; 28);

hộp quà may mắn

Luật chơi: Có 3 hộp quà khác nhau, trong mỗi hộp quà chứa một câu hỏi và một phần quà hấp dẫn. Nếu trả lời đúng câu hỏi thì món quà sẽ hiện ra. Nếu trả lời sai thì món quà không hiện ra. Thời gian suy nghĩ cho mỗi câu là 15 giây.

 

ppt17 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 29/03/2022 | Lượt xem: 220 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn Đại số Lớp 6 - Chương 1 - Bài 18: Bội chung nhỏ nhất (Bản hay), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Người thực hiện : Nguyễn Phương Nam 
Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo 
về dự giờ toán lớp 6b 
Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo 
về dự giờ Toán lớp chúng ta hôm nay 
Câu 1: 
 Nêu cách tìm ư ớc của 1 số a > 1. 
 Tìm các ư (4) ; ư (6) ? 
Câu 2: 
 Nêu cách tìm bội của 1 số khác 0. 
 Tìm các B (4) ; B (6) ? 
Kiểm tra bài cũ : 
Ư(4) = { 1; 2; 4 }; 
Ư(6) = { 1; 2; 3; 6 }; 
B(4) = { 0; 4; 8; 12; 16; 20; 24;  } ; 
B(6) = { 0; 6; 12; 18; 24;  } ; 
Đ 
 Ư ớc chung của hai hay nhiều số là ư ớc của tất cả các số đ ó . 
Khẳng đ ịnh sau đ úng hay sai ? 
8 ƯC(16; 40); 8 ƯC(32; 28); 
?1 
S 
Viết ƯC(4, 6) = {1; 2; 3 } là đ úng hay sai ? Vì sao ? 
Sai . Vì 3 là ư ớc của 6 nhưng không phải là ư ớc của 4 
Bài tập 1: Viết các tập hợp Ư(12) và ƯC(4, 6, 12) 
?2 
 Bội chung của hai hay nhiều số là bội của tất cả các số đ ó . 
Đ iền số vào ô vuông để đư ợc một khẳng đ ịnh đ úng . 
6 BC(3; ) 
6 BC(3; ) 
3 
6 BC(3; ) 
6 
6 BC(3; ) 
2 
6 BC(3; ) 
1 
Các kết qu ả 
Viết BC(4, 6) = { 0; 12; 16; 24;  } là đ úng hay sai ? Vì sao ? 
Sai . Vì 16 là bội của 4 nhưng không là bội của 6 
Phiếu học tập 
1) Đ iền kí hiệu  hoặc  vào ô vuông cho đ úng 
a) 4 ưc(12, 18)	 b ) 6 ƯC(12, 18) 
c ) 2 ƯC(4, 6, 8)	 d ) 4 ƯC(4, 6, 8) 
e ) 80 BC(20, 30)	 g ) 60 BC(20, 30) 
h ) 12 BC(4, 6, 8)	 i ) 24 BC(4, 6,8) 
 
 
 
 
 
 
 
2) Đ iền tên một tập hợp thích hợp vào chỗ (): 
a 6 và a 5 a  .. 
200 b và 50 b b  .. 
c 5 ; c 7 và c 11 c  .. 
 BC(6; 5) 
 ƯC(50; 200) 
 BC(5; 7; 11) 
 
Giao của hai tập hợp là một tập hợp gồm 
các phần tử chung của hai tập hợp đ ó . 
4 
1 
2 
Ư(4) 
3 
6 
Ư(6) 
ƯC(4,6) 
Ví dụ : 
A 
. 4 
. 6 
B 
. a 
. b 
. c 
Y 
X 
A B = {4; 6} 
X Y = 
. 3 
Luật chơi : Có 3 hộp qu à khác nhau , trong mỗi hộp qu à chứa một câu hỏi và một phần qu à hấp dẫn . Nếu tr ả lời đ úng câu hỏi th ì món qu à sẽ hiện ra . Nếu tr ả lời sai th ì món qu à không hiện ra . Thời gian suy nghĩ cho mỗi câu là 15 giây . 
hộp quà may mắn 
Hộp qu à màu vàng 
Khẳng đ ịnh sau đ úng hay sai : 
Gọi P là tập hợp các số nguyên tố còn N là tập hợp các số tự nhiên . Khi đ ó giao của hai tập hợp P và N là tập hợp P. 
Đ úng 
Sai 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
Hộp qu à màu xanh 
Nếu A là tập hợp các học sinh nam còn C là tập hợp các học sinh nữ của lớp 6B th ì giao của hai tập hợp A và C là tập hợp gồm tất cả các học sinh của lớp 6B. 
Sai 
Đ úng 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
Hộp qu à màu Tím 
Đ úng 
Sai 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
Gọi M là giao của hai tập hợp B (6) và B (9). Khi đ ó M là tập hợp con của hai tập hợp A và B. 
Phần thưởng là: 
đ iểm 10 
Phần thưởng là: 
Một tràng pháo tay ! 
Phần thưởng là một số hình ả nh “ Đ ặc biệt ” để giảI trí . 
Hướng dẫn về nh à 
1- Học kĩ lí thuyết về ư ớc chung , bội chung , giao của hai tập hợp . 
2- Làm bài tập 134; 135; 136.(SGK – trang 53). 
3- Chuẩn bị cho tiết sau luyện tập : 
 Mỗi cá nhân chuẩn bị : + Ôn tập để nắm chắc lý thuyết . 
 + Đ ọc và làm các bài tập 137; 138 trang 53;54. 
xin chân thành cám ơn 
các thầy, cô giáo và các em ! 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_mon_dai_so_lop_6_chuong_1_bai_18_boi_chung_nho_nha.ppt
Bài giảng liên quan