Bài giảng môn Đại số Lớp 6 - Chương 1 - Bài 8: Chia hai lũy thừa cùng cơ số (Bản đẹp)

+ 26 : 24 = 22

+ 26 : 22 = 24

+ a6 : a2 = a4

+ Số mũ thương =(số mũ số bị chia - số mũ số chia).

+Khi thực hiện phép chia:

 a6 : a2 = a4

Ta cần có đk: a ≠ 0 vì số chia không thể bằng 0

Với m > n :Ta có:

 am : an = am-n (a ≠ 0)

*Muốn chia hai luỹ thừa cùng cơ số ta:

 -Giữ nguyên cơ số.

 -Trừ các số mũ.

*Lưu ý: Trừ chứ không chia.

 

ppt11 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 02/04/2022 | Lượt xem: 136 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn Đại số Lớp 6 - Chương 1 - Bài 8: Chia hai lũy thừa cùng cơ số (Bản đẹp), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ GIÁO ĐÃ ĐẾN DỰ TIẾT HỌC NÀY. 
KIỂM TRA BÀI CŨ: 
1.Muốn nhân hai luỹ thừa cùng cơ số ta làm như thế nào ? Viết công thức tổng quát ? 
2.Tính: 
a. 2 2 .2 4 = ? 
b. 3 2 .3 4 = ? 
ĐÁP ÁN: 
Muốn nhân hai luỹ thừa cùng cơ số ta giữ nguyên cơ số và cộng các số mũ lại với nhau . 
Tổng quát : a m . a n = a m+n 
 ( ĐK:m,n € N * ) 
2 2 . 2 4 = 2 2+4 = 2 6 
3 2 . 3 4 = 3 2+4 = 3 6 
TÌNH HUỐNG: 
Ta đã biết : 2 2 . 2 4 = 2 6 
Vậy,Ngược lại : 2 6 : 2 2 bằng bao nhiêu ? 
 Bài 8 :  CHIA HAI LUỸ THỪA CÙNG CƠ SỐ. 
1.VÍ DỤ: 
Ta đã biết : 
 2 2 . 2 4 = 2 6 
Vậy:2 6 : 2 4 = ? 
 2 6 : 2 2 = ? 
 a 6 : a 2 = ? 
Nhận xét : 
+ 2 6 : 2 4 = 2 2 
+ 2 6 : 2 2 = 2 4 
+ a 6 : a 2 = a 4 
+ Số mũ thương =( số mũ số bị chia - số mũ số chia ). 
+ Khi thực hiện phép chia : 
 a 6 : a 2 = a 4 
Ta cần có đk : a ≠ 0 vì số chia không thể bằng 0 
II.TỔNG QUÁT: 
Với m > n :Ta có : 
 a m : a n = a m-n (a ≠ 0) 
* Muốn chia hai luỹ thừa cùng cơ số ta : 
 - Giữ nguyên cơ số . 
 - Trừ các số mũ . 
* L ưu ý: Trừ chứ không chia . 
III. LUYỆN TẬP: 
1.Tính: 
a. 3 8 : 3 4 = ? 
b. 10 8 : 10 2 = ? 
c. 8 5 : 8 5 = ? 
d. với a ≠ 0 : a m : a m = ? 
* Ghi nhớ:Quy ước : 
 a m-m =a 0 =1(a≠0) 
IV.Củng cố - Dặn dò : 
Công thức : a m : a n = a m-n (a ≠ 0,m ≥n, m,n € N * ). 
Quy ước : a 0 =1(a ≠0). 
BTVN:68,69 SGK trang 30 
 XIN 
 CHÂN THÀNH 
 CÁM ƠN. 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_mon_dai_so_lop_6_chuong_1_bai_8_chia_hai_luy_thua.ppt