Bài giảng môn Giáo dục công dân lớp 11 - Bài 12: Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường

• 1 TÌNH HÌNH TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

Tài nguyên là gì ?

• Tài nguyên là tất cả các nguồn nguyên liệu, năng lượng, thông tin trên trái đất và trong không gian vũ trụ có liên quan mà con ngườicó thể sử dụng để phục vụ cuộc sống và sự phát triển của mình

 

ppt26 trang | Chia sẻ: baobinh26 | Lượt xem: 880 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng môn Giáo dục công dân lớp 11 - Bài 12: Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
 BÀI 12 CHÍNH SÁCH TÀI NGUYÊN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BÀI GIẢNG MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 11HỌC SINH XEM PHIM HS NHẬN XÉT VỀ TÌNH HÌNH MÔI TRƯỜNG HIỆN NAY TRÊN THẾ GIỚI Tài nguyên là gì ?Tài nguyên là tất cả các nguồn nguyên liệu, năng lượng, thông tin trên trái đất và trong không gian vũ trụ có liên quan mà con ngườicó thể sử dụng để phục vụ cuộc sống và sự phát triển của mình 1 TÌNH HÌNH TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG Ở NƯỚC TA HIỆN NAY Một số loại tài nguyênMôi trường là gì ?Môi trường là các yếu tố tự nhiên và yếu tố vật chất nhân tạo quan hệ mật thiết với nhau, bao quanh con người, có ảnh hưởng tới đời sống sản xuất, sự tồn tại và phát triển của con người và tự nhiênMôi trường tự nhiênMôi trường nhân tạoTài nguyên thường chia làm 3 loạiTài Nguyên Thiên NhiênKhông thể phục hồiCó thể phục hồi Vô tận Phục hồi Không thể phục hồi Vô tận Đất đai Động thực vậtRừngKhoán sảnThan đáDầu mỏ Aùnh sángNhiệt độ Khơng khí Sắp xếp các loại tài nguyên sau vào nhóm thích hợp: khoáng sản, ánh sáng, than đá, đất đai, động thực vật, nhiệt độ, rừng, dậu mỏ, không khí Chia nhóm thảo luậnNhóm 1 : Chứng minh nguồn tài nguyên nước ta phong phú và đa dạngNhóm 2 : Chứng minh nguồn tài nguyên nước ta dang đứng trước nhiều vấn đề đáng báo độngNhóm 3 : Nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng trên Nhóm 1 : Tài nguyên nước ta phong phú và đa dạngTài nguyên thiên nhiên nước ta Tài nguyên nướcTài nguyên rừngTài nguyên đất Tài nguyên khoáng sảnNhóm 2 Về tài nguyên Khoáng sản có nguy cơ cạn kiệt, diện tích rừng đang bị thu hẹp, nhiều loài động vật quý hiếm đã bị xoá sổ hoặc đang dứng trước nguy cơ tiệt chủng, chất lượng đất ngày càng bị suy giảm và thu hẹp, tài nguy biển bị suy giảm đáng kể Về môi trườngMôi trường nước ta đang bị ô nhiểm nghiêm trọng về nguồn nước, không khí, tài nguyên biển ở cả thành thị lẩn nông thôn. Các thiên tai xảy ra thường xuyênNhóm 3 Nguyên nhân+Nhận thức của người dân về vấn đề bảo vệ tài nguyên, môi trường còn chưa cao , + Chưa huy động được mọi nguồn lực tham gia bảo vệ môi trường+Do dân số nước ta tăng nhanh và tập trung quá đông ở các thành thị lớn nên tình trạng ô nhiểm không khí, nguồn nước ngày càng trầm trọng +Tốc độ công nghiệp hoá đô thị hoá phát triển mạnh + Pháp luật chưa nghiêm 2 MỤC TIÊU PHƯƠNG HƯỚNG CƠ BẢN CỦA CHÍNH SÁCH TÀI NGUYÊN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Coi trọng cơng tác nghiên cứu khoa học và cơng nghệ, mở rộng hợp tác quốc tế, khu vực trong lĩnh vực bảo vệ mơi trường? Để khai thác tài nguyên và bảo vệ mơi trường cĩ hiệu quả Nhà nước phải chú ý điều gì? Chủ động phịng ngừa, ngăn chặn ơ nhiễm, cải thiện mơi trường, bảo tồn thiên nhiên.Tăng tỷ lệ che phủ rừngChống ơ nhiễm+ Xây dựng các khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia đề bảo vệ những loại động thực vật quý hiếm+ Ban hành pháp luật bảo vệ các nguồn đất, nước, khơng khí Khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên.? Cần cĩ những biện pháp nào để khác phục tình trạng ơ nhiễm mơi trường, cạn kiệt tài nguyên? Ví dụ?+ Chấm dứt tình trạng khai thác bừa bãi, gây lãng phi tài nguyên rừng, suy thối đất và ơ nhiễm mơi trường.- Áp dụng cơng nghệ hiện đại để khai thái tài nguyên và xử lý chất thảiThực hiện tốt những phương hướng cơ bản trên, nước ta sẽ kết hợp chặt chẽ hợp lý và hài hịa giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ tài nguyên và mơi trường.3. Trách nhiệm của cơng dân đối với chính sách tài nguyên và bảo vệ mơi trườngBảo vệ tài nguyên và mơi trường là vấn đề cấp thiết, là sự nghiệp của tồn đảng, tồn quân và tồn dân ta.Đoạn phim đề cập nội dung gì ?Vậy trách nhiệm của mỗi cơng dân chúng ta là phải làm gì ?Chấp hành chính sách và pháp luật về bảo vệ tài nguyên và mơi trường.Tham gia các hoạt động bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và mơi trường.Tuyên truyền cho mọi người cùng làm theo.Tố cáo những ai xâm phạm đến tài nguyên, mơi trường.Tráchnhiệmcủacơng dânEm cĩ nhận xét gì về tình hình tài nguyên, mơi trường ở địa phương của mình ?Tác hại của nĩ đối với sức khỏe của chúng ta ?ở trường lớpở địa phương Các em đã làm gì để gĩp phần bảo vệ tài nguyên và mơi trường ?Vệ sinh lớp trường.Khơng xả rác bừa bãiVệ sinh nơi cơng cộng, khu dân cư.Tham gia chủ nhật xanh Củng cố Bảo vệ tài nguyên, mơi trường là :Đúng Sai Tố cáo các hành vi chặt phá rừng, xả rác bừa bãi.Là trách nhiệm của nhà nước.Nghiêm cấm tất cả các ngành sản xuất ảnh hưởng xấu đến mơi trường.Các ngành sản xuất phải xử lí chất thải trước khi thải ra mội trường.Những ý kiến sau đúng hay sai ?XXXX

File đính kèm:

  • ppttu lieu bai giang ve moi truong -xh.ppt
Bài giảng liên quan