Bài giảng môn Lịch sử Lớp 8 - Bài 10: Trung Quốc cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX (Bản đẹp)

I. Trung quốc bị các nước đế quốc chia xẻ

Nguyên nhân:

 - Trung Quốc là nước lớn, giàu tài nguyên.suy yếu, mục nát.

Quá trình xâm lược Trung Quốc:

 - 1840-1842: Thực dân Anh tiến hành chiến tranh thuốc phiện, mở đầu quá trình xâm lược.

 - Tiếp đó là các nước đế quốc Âu, Mĩ và Nhật Bản tranh nhau xâm chiếm.

=> Trung Quốc bị các nước đế quốc xâu xé và ngày càng bị phụ thuộc.

III. Cách mạng Tân Hợi 1911

Tôn Trung Sơn:

 - Sinh năm 1866-1925

 - Tháng 8/1905 Ông thành lập Trung Quốc đồng minh hội và đề ra Học thuyết

Tam dân.

Diễn biến, kết quả:

 - Kết quả: Tháng 2/1912 Cách mạng kết thúc

* ý nghĩa, hạn chế:

 - ý nghĩa: Chế độ quân chủ chuyên chế bị đánh đổ, chế độ cộng hoà ra đời. Tạo điều kiện cho CNTB phát triển, có ảnh hưởng đến phong trào GPDT ở một số nước Châu á.

 - Hạn chế: Đây là cuộc cách mạng tư sản không triệt để

 

ppt16 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 21/03/2022 | Lượt xem: 330 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn Lịch sử Lớp 8 - Bài 10: Trung Quốc cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX (Bản đẹp), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Tiết 16. Bài 10: 
Trung quốc cuối thế kỉ xix - đ ầu thế kỉ XX 
Tiết 16. Bài 10. Trung quốc cuối thế kỉ xix - đ ầu thế kỉ XX 
I. Trung Quốc bị các nước đế quốc chia xẻ 
 * Nguyên nhân : 
-CNTB chuyển sang giai đoạn CNĐQ đ òi hỏi ngày càng lớn về thị trường , nguyên liệu . 
- Trung Quốc là nước lớn , giàu tài nguyên , chế độ phong kiến mục nát  
Laừnh thoồ Trung Hoa thụứi nhaứ Thanh 
Tiết 16. Bài 10. Trung quốc cuối thế kỉ xix - đ ầu thế kỉ XX 
I. Trung quốc bị các nước đế quốc chia xẻ 
* Nguyên nhân : 
 - Trung Quốc là nước lớn , giàu tài nguyên ... suy yếu , mục nát . 
* Qu á trình xâm lược Trung Quốc : 
 - 1840-1842: Thực dân Anh tiến hành chiến tranh thuốc phiện , mở đ ầu qu á trình xâm lược . 
 - Tiếp đ ó là các nước đế quốc Âu, Mĩ và Nhật Bản tranh nhau xâm chiếm . 
=> Trung Quốc bị các nước đế quốc xâu xé và ngày càng bị phụ thuộc . 
Nhaọt – ẹoõng Baộc 
Nga – ẹoõng Baộc 
Anh – S. Dương Tử 
Phaựp – Vaõn Nam 
ẹửực – Sụn ẹoõng 
Lược đ ồ Trung Quốc bị các nước chia xẻ 
Hình 42. Các nước đế quốc xâu xé " cái bánh ngọt " Trung Quốc 
Tiết 16. Bài 10. Trung quốc cuối thế kỉ xix - đ ầu thế kỉ XX 
II. Phong trào đ ấu tranh của nhân dân Trung Quốc cuối thế kỉ xIx - đ ầu thế kỉ XX 
Thời gian 
Sự kiện 
Kết qu ả 
Thời gian 
Sự kiện 
Kết qu ả 
1840-1842 
Cuộc kháng chiến chống Anh xâm lược 
Thất bại 
1851-1864 
Phong trào nông dân Thái bình Thiên quốc 
1898 
Cuộc vận đ ộng Duy tân 
Cuối TK XIX- đ ầu TK XX 
Phong trào Nghĩa Hoà đ oàn 
1911 
Cách mạng Tân Hợi 
Lược đ ồ phong trào Nghĩa Hoà Đ oàn 
III. Cách mạng Tân Hợi 1911 
* Tôn Trung Sơn : 
 - Sinh năm 1866-1925 
 - Tháng 8/1905 Ô ng thành lập Trung Quốc 
đ ồng minh hội và đề ra Học thuyết Tam dân . 
* Diên biến : 
Toõn Trung Sụn (1866-1925) 
Cách mạng Tân Hợi 1911 
III. Cách mạng Tân Hợi 1911 
* Tôn Trung Sơn : 
 - Sinh năm 1866-1925 
 - Tháng 8/1905 Ô ng thành lập Trung Quốc đ ồng minh hội và đề ra Học thuyết 
Tam dân . 
* Diễn biến , kết qu ả: 
 - Kết qu ả: Tháng 2/1912 Cách mạng kết thúc 
* ý nghĩa , hạn chế : 
 - ý nghĩa : Chế độ quân chủ chuyên chế bị đá nh đổ, chế độ cộng hoà ra đ ời . Tạo đ iều kiện cho CNTB phát triển , có ả nh hưởng đ ến phong trào GPDT ở một số nước Châu á . 
 - Hạn chế : Đây là cuộc cách mạng tư sản không triệt để 
BÀI TẬP CỦNG CỐ 
1. Cỏc nước đế quốc tranh nhau xõm chiếm Trung Quốc vỡ ... 
A. kinh tế TBCN phỏt triển đũi hỏi ngày càng lớn về thị trường , nguyờn liệu và nhõn cụng . 
B. Trung Quốc Đất rộng , người đụng , tài nguyờn phong phỳ . 
C. Sự thống trị của nhà Thanh làm cho Trung Quốc ngày càng suy yếu . 
D. Tất cả A, B, C đều đỳng . 
2. Vỡ sao cỏc phong trào đấu tranh của nhõn dõn Trung quốc cuối TKXIX- đầu TKXX đều lần lượt thất bại ? 
- Giai cấp tư sản cũn quỏ yếu ( kinh tế và chớnh trị ), trong khi lược lượng bảo thủ phong kiến cũn mạnh . 
- Khụng cú sự lónh đạo của một tổ chức chớnh trị vững mạnh . 
- Chớnh quyền Món Thanh cấu kết với cỏc nước đế quốc . 
A 
Câu 3: Trình bày trên lược đ ồ diễn biến của Cách mạng Tân Hợi năm 1911? 
Chieỏn tranh Thuoỏc phieọn 1840 
Lâm Tắc Từ 
Từ Hi Thái Hậu 
Quân Nghĩa Hoà Đ oàn 
III. Cách mạng Tân Hợi 1911 
* Tôn Trung Sơn : 
 - Sinh năm 1866-1925 
 - Tháng 8/1905 Ô ng thành lập Trung Quốc đ ồng minh hội và đề ra Học thuyết 
Tam dân . 
* Diên biến : 
* Kết qu ả: 
 - 29/12/1911: Chính phủ lâm thời thành lập ở Nam Kinh tuyên bố thành lập Trung Hoa dân quốc ( Tôn Trung Sơn làm Tổng thống ) 
 - Tháng 2/1912, Viên Thế Khải lên làm Tổng thống --> Cách mạng kết thúc 
* ý nghĩa , hạn chế : 
 - ý nghĩa : Chế độ quân chủ chuyên chế bị đá nh đổ, chế độ cộng hoà ra đ ời . Tạo đ iều kiện cho CNTB phát triển , có ả nh hưởng đ ến phong trào GPDT ở một số nước Châu á . 
 - Hạn chế : Đây là cuộc cách mạng không triệt để 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_mon_lich_su_lop_8_bai_10_trung_quoc_cuoi_the_ki_xi.ppt
Bài giảng liên quan