Bài giảng môn Lịch sử Lớp 8 - Bài 10: Trung Quốc cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX - Huỳnh Văn Phúc

I.Trung Quốc bị các nước đế quốc chia xẻ

Nửa sau thế kỷ XIX, các nước đế quốc Âu, Mĩ và Nhật Bản tranh nhau xâu xé Trung Quốc.

Vì sao các nước đế quốc tranh nhau xâm chiếm Trung Quốc?

Chế độ phong kiến ở Trung Quốc đang khủng hoảng, suy yếu.

Trung Quốc là thị trường đông dân, tài nguyên khoáng sản phong phú.

Chủ nghĩa tư bản đang chuyển từ tự do cạnh tranh sang độc quyền, nên chúng cần nhiều thị trường lớn.

II. Phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc cuối thế kỷXIX- đầu thế kỷ XX

1. Cuộc vận động Duy Tân(1898)

Người lãnh đạo: Khang Hữu Vi, Lương Khải Siêu, vua Quang Tự

Chủ trương: thay thế chế độ quân chủ chuyên chế bằng chế độ quân chủ lập hiến.

Kết quả: Cuộc vận động Duy Tân bị thất bại

Nguyên nhân thất bại: vì lực lượng phong kiến bảo thủ còn mạnh, phong trào không dựa vào quần chúng nhân dân.

ý nghĩa: làm lung lay trật tự, nền tảng tư tưởng phong kiến; góp phần làm cho trào lưu tư tưởng tiến bộ thâm nhập vào xã hội Trung Quốc.

ppt13 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 21/03/2022 | Lượt xem: 301 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn Lịch sử Lớp 8 - Bài 10: Trung Quốc cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX - Huỳnh Văn Phúc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Nhiệt liệt chào mừng các thầygiáo , cô giáo 
về dự giờ , thăm lớp 
GV:Huỳnh văn Phúc 
Năm học 2009 – 2010 
Bài 10 : Trung Quốc cuối thế kỷ XIX - đ ầu thế kỷ XX 
I.Trung Quốc bị các nước đế quốc chia xẻ 
Bài 10 : Trung Quốc cuối thế kỷ XIX - đ ầu thế kỷ XX 
I.Trung Quốc bị các nước đế quốc chia xẻ 
- Nửa sau thế kỷ XIX, các nước đế quốc Âu, Mĩ và Nhật Bản tranh nhau xâu xé Trung Quốc . 
Vì sao các nước đế quốc tranh nhau xâm chiếm Trung Quốc ? 
- Chế độ phong kiến ở Trung Quốc đ ang khủng hoảng , suy yếu . 
- Trung Quốc là thị trường đô ng dân , tài nguyên khoáng sản phong phú . 
- Chủ nghĩa tư bản đ ang chuyển từ tự do cạnh tranh sang đ ộc quyền , nên chúng cần nhiều thị trường lớn . 
Bài 10 : Trung Quốc cuối thế kỷ XIX - đ ầu thế kỷ XX 
I.Trung Quốc bị các nước đế quốc chia xẻ 
II. Phong trào đ ấu tranh của nhân dân Trung Quốc cuối thế kỷXIX - đ ầu thế kỷ XX 
1. Cuộc vận đ ộng Duy Tân(1898) 
- Người lãnh đạo: Khang Hữu Vi, Lương Khải Siêu , vua Quang Tự 
Lương Khải Siêu 
Vua Quang Tự 
- Chủ trương : thay thế chế độ quân chủ chuyên chế bằng chế độ quân chủ lập hiến . 
- Kết qu ả: Cuộc vận đ ộng Duy Tân bị thất bại 
- ý nghĩa : làm lung lay trật tự , nền tảng tư tưởng phong kiến ; góp phần làm cho trào lưu tư tưởng tiến bộ thâm nhập vào xã hội Trung Quốc . 
- Nguyên nhân thất bại: vì lực lượng phong kiến bảo thủ còn mạnh, phong trào không dựa vào quần chúng nhân dân . 
Bài 10 : Trung Quốc cuối thế kỷ XIX - đ ầu thế kỷ XX 
I.Trung Quốc bị các nước đế quốc chia xẻ 
II. Phong trào đ ấu tranh của nhân dân Trung Quốc cuối thế kỷXIX - đ ầu thế kỷ XX 
1. Cuộc vận đ ộng Duy Tân(1898) 
2. Phong trào Nghĩa Hoà Đoàn(1899 - 1901) 
Lược đ ồ phong trào Nghĩa Hoà Đ oàn 
- Đ ịa bàn hoạt đ ộng : Sơn Đô ng , Sơn Tây và Đô ng Bắc Trung Quốc . 
Bài 10 : Trung Quốc cuối thế kỷ XIX - đ ầu thế kỷ XX 
I.Trung Quốc bị các nước đế quốc chia xẻ 
II. Phong trào đ ấu tranh của nhân dân Trung Quốc cuối thế kỷXIX - đ ầu thế kỷ XX 
1. Cuộc vận đ ộng Duy Tân(1898) 
2. Phong trào Nghĩa Hoà Đoàn(1899 - 1901) 
- Đ ịa bàn hoạt đ ộng : Sơn Đô ng , Sơn Tây và Đô ng Bắc Trung Quốc . 
- Hình thức đ ấu tranh : khởi nghĩa vũ trang , tấn công các đại sứ quán . 
- Kết qu ả: bị đàn áp đ ẫm máu 
- Nguyên nhân thất bị : thiếu sự lãnh đạo thống nhất , thiếu vũ khí , triều đì nh Mãn Thanh câu kết với các nước đế quốc . 
- ý nghĩa : thể hiện sức mạnh của nông dân trong cuộc đ ấu tranh chống đế quốc xâm lược . 
Nghĩa quân Nghĩa Hoà Đ oàn 
Bài 10 : Trung Quốc cuối thế kỷ XIX - đ ầu thế kỷ XX 
I.Trung Quốc bị các nước đế quốc chia xẻ 
II. Phong trào đ ấu tranh của nhân dân Trung Quốc cuối thế kỷXIX - đ ầu thế kỷ XX 
III. Cách mạng Tân Hợi 1911 
1. Hoàn cảnh : 
- Giai cấp tư sản Trung Quốc ngày càng lớn mạnh. 
- Tôn Trung Sơn thành lập Trung Quốc đ ồng minh hội tháng 8 -1905 
Bài 10 : Trung Quốc cuối thế kỷ XIX - đ ầu thế kỷ XX 
I.Trung Quốc bị các nước đế quốc chia xẻ 
II. Phong trào đ ấu tranh của nhân dân Trung Quốc cuối thế kỷXIX - đ ầu thế kỷ XX 
III. Cách mạng Tân Hợi 1911 
1. Hoàn cảnh : 
2. Diễn biến : 
Lược đ ồ cách mạng Tân Hợi 
- 10.10.1911 khởi nghĩa bùng nổ và thắng lợi ở Vũ Xương . 
- Phong trào nhanh chóng lan rộng khắp các tỉnh . 
Bài 10 : Trung Quốc cuối thế kỷ XIX - đ ầu thế kỷ XX 
I.Trung Quốc bị các nước đế quốc chia xẻ 
II. Phong trào đ ấu tranh của nhân dân Trung Quốc cuối thế kỷXIX - đ ầu thế kỷ XX 
III. Cách mạng Tân Hợi 1911 
1. Hoàn cảnh : 
2. Diễn biến : 
3. Kết qu ả : 
- Chính quyền Mãn Thanh sụp đổ. 
- 29.12.1911, Trung Hoa Dân Quốc thành lập . 
4. ý nghi ã : 
- Chế độ quân chủ chuyên chế bị lật đổ. 
- Tạo đ iều kiện cho sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Trung Quốc . 
- ả nh hưởng lớn đ ến phong trào giải phóng dân tộc ở một số nước châu á 
5. Hạn chế : 
- Không nêu vấn đề đá nh đ uổi đế quốc , không tích cực chống phong kiến . 
- Không giải quyết đư ợc vấn đề ruộng đ ất cho nông dân . 
Bài tập : Hoàn thành bảng so sánh sau 
Nội dung so sánh 
Phong trào Duy Tân 
Cánh mạng Tân Hợi 
Lãnh đạo 
Lực lượng tham gia 
Mục đ ích 
Hình thức đ ấu tranh 
Kết qu ả 
Quan lại phong kiến tiến bộ 
Giai cấp tư sản 
Quan lại, nho sĩ tiến bộ 
Tư sản , công nhân , nông dân 
Xây dựng nền quân chủ lập hiến 
Thành lập nước Cộng hoà dân quốc 
Cải cách 
Khởi nghĩa 
Thất bại 
Chế độ phong kiến bị lập đổ, nền Cộng hoà đư ợc thiết lập 
Hướng Dẫn về nh à 
- Học bài theo các câu hỏi SGK. 
- Làm bài tập SGK trang 62, SBT trang 20 
- Chuẩn bị bài 11: Các nước Đô ng Nam á cuối thế kỷ XIX - đ ầu thế kỷ XX 
Gợi ý chuẩn bị bài mới : 
- Nguyên nhân dẫn tới phong trào giải phóng dân tộc ở Đô ng Nam á cuối thế kỷ XIX - đ ầu thế kỷ XX. 
- Thống kê các phong trào đ ấu tranh tiêu biểu . 
Xin chân thành cám ơn: 
các thầy giáo , cô giáo , các em học sinh đã cùng tôi hoàn thành tiết học này ! 
Tôn Trung Sơn (1866 – 1925) 
Nghĩa quân Nghĩa Hoà Đ oàn 
Tôn Trung Sơn 
(1866 – 1925) 
Tôn Trung Sơn , tên thật là Tôn Văn , tự là Dật Tiên , xuất thân trong một gia đì nh nông dân ở tỉnh Quảng Đô ng . Thời thiếu niên ô ng theo người anh họ sang Ha- oai (Mĩ) buôn bán và học tiểu học , trung học ở đ ó . Năm 1883, ô ng về nước theo học trường Đại học Y khoa Hồng Kông . Từ năm 1902 – 1905, ô ng đã từng đi nhiều nước trên thế giới : qua Hà Nội ( Việt Nam), Nhật Bản , Mĩ và nhiều nước châu Âu. Năm 1905, tại Tô- ki -ô( Nhật Bản ), ô ng thành lập Trung Quốc đ ồng minh hội . Trên tờ Dân báo , cơ quan ngôn luật của Trung Quốc đ ồng minh hội , ô ng đã công bố Chủ nghĩa Tam dân ( dân tộc đ ộc lập , dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc ) 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_mon_lich_su_lop_8_bai_10_trung_quoc_cuoi_the_ki_xi.ppt
Bài giảng liên quan